help
Review on farrowing housing and management (version 1.0) [Boek]
Pedersen, L.J. \ Patt, A. \ Ruis, M.A.W. \ Hoofs, A. \ Vermeer, H. \ Kongsted, H. \ 2020
The review describes the species-specific biology of pigs during nest building, farrowing and lactation. The text highlights important behavioural and physiological needs of both sow and piglets that need to be considered to facilitate welfare of sow ...
help
Climate in pigs houses – air quality, presentation Herman Vermeer, EURCAW-Pigs Regional meeting West, 2019 [Presentatie]
Vermeer, H. \ 2019
Are there practical measurement methods and threshold values (e.g. ammonia, carbon dioxide) to indicate what is acceptable in pig buildings?
help
Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein : eindrapport [Boek]
Maaskant, B. \ Barneveld, H. \ Vermeer, K. \ 2019
Vanwege o.a. de invoering van een nieuwe, op overstromingsrisico’s gebaseerde, waterveiligheidsnorm in Nederland in 2017, staat in deze studie de toepassing van de nieuwe Nederlandse methodiek op de Duitse delen van de grensoverschrijdende dijkringen ...
help
Animal welfare regulations and practices in 7 (potential) trade-agreement partners of the EU with a focus on laying hens, broilers and pigs : Mexico, Chile, Indonesia, Australia, New Zealand, Turkey and the Philippines [Boek]
Bracke, Marc B.M. \ Vermeer, Herman M. \ Emous, Rick A. van \ 2019
Animal: welfare regulations and practices in 7 (potential) trade-agreement partners of the EU: Mexico, Chile, Indonesia, Australia, New Zealand, Turkey and the Philippines, with a focus on laying hens, broilers and pigs.---Dieren: welzijnsregelgeving ...
help
Hokverrijking [Boek]
Kluivers-Poodt, M. \ Vermeer, H.M. \ Hoofs, A.I.J. \ Peet, G.F.V. van der \ Nijhof, Gieneke \ 2018
Deze brochure is bedoeld voor varkenshouders. Er wordt ingegaan op de vereiste eigenschappen en juiste wijze van aanbieden van hokverrijking. Die kennis stelt een varkenshouder in staat op een onderbouwde manier zelf keuzes te maken voor effectieve h ...
help
Enacting social practices of food: performing food and nutrition security [Studentenverslag]
Vermeer, Anouk \ 2018
help
Back in balance : towards a carbon neutral peat meadow landscape [Studentenverslag]
Vermeer, Maarten \ 2018
help
Astaxanthine 2.0 : hoogwaardige inhoudsstoffen uit algen in kassen [Boek]
Boer, Lex de \ Bos, Jelle van den \ Graman, Wim \ Hazewinkel, Sander \ Hemming, Silke \ Kerkhof, Gerwien \ Lans, Cees van der \ Luijendijk, Teus \ Prins, Robert \ Roebroek, Eurgene \ Ruijven, Jim van \ Streminska, Marta \ Ven, Joost van de \ Vermeer, Chris \ Voogt, Wim \ Wisse, Wilko \ 2018
Het doel van dit project was de realisatie van een proof-of-principle keten voor de productie van astaxanthine als oleoresin uit de alg Haematococcus pluvialis in fotobioreactoren in Nederlandse kassen. Astaxanthine is een sterk antioxidant dat bij k ...
help
Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vermeer, H. \ 2017
Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan b ...
help
Kiemgetal blijft een probleem – deel I \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Blankers, A. \ Delsing, J. \ Vermeer, F. \ Wolters, W. \ Koop, G. \ 2017
Geitenhouders kampten de laatste jaren met meer kiemgetalproblemen. Helaas is nog steeds voor een groot deel onduidelijk hoe een verhoogd kiemgetal tot stand komt. Wel lijkt het er steeds meer op dat bacteriën die met de melk worden uitgescheiden vaa ...
help
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens [Boek]
Vermeer, Herman \ Mens, Annemarie \ Seesink, Iris \ Blanken, Klaas \ Adameji, Oluwapelumi \ Bos, Pieter \ Bisschop, Herman \ 2017
Op een biologisch varkensbedrijf is een proef met 273 beren uitgevoerd. De helft van deze beren kreeg een kruidenmengsel via het drinkwater, de andere helft niet. Het kruidenmengsel bleek het sexuele gedrag en de berengeur niet te beïnvloeden. Beiden ...
help
Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn : pilot klimaat in varkensstallen [Boek]
Vermeer, Herman \ Hopster, Hans \ 2017
help
Towards integration of life cycle assessment in preliminary process design : an algae biorefinery case study [Studentenverslag]
Vermeer, Niels \ 2016
This thesis was aimed towards establishing integrated sustainability assessment methods during preliminary phases of process design. Identification of a solution strategy would allow for better information availability for sustainability assessment m ...
help
Lig- en mestgedrag sturen : Star+ voor milieuvriendelijke huisvesting van vleesvarkens \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Aarnink, A. \ Vermeer, H. \ Busancic, M. \ Verdoes, N. \ 2015
De Star+-stal werd tweeënhalf jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Het lig- en mestgedrag van de vleesvarkens werd gedurende zes ronden gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat varkens vooral binnen op de dichte vlo ...
help
Beregeningssignaal [Brochure]
Vermeer, C. \ Hermans, G. \ [2014]
Agrariërs gaan zuinig en efficiënt om met water. Een slimme ondernemer voorkomt dat hij onnodige kosten maakt. Te vroeg beregenen kost geld. Te laat of te veel ook. Het adviesprogramma Beregeningssignaal helpt om van dag tot dag een goed besluit te n ...
help
Extra snijmais goed voor welzijn varkens \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Bracke, M. \ Aarnink, A. \ Vermeer, H. \ Rotgers, G. \ 2014
Vleesvarkens hebben graag een emmer snijmais. Dat blijkt uit praktijkonderzoek op Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR. In vergelijking met stro heeft snijmais meer voederwaarde en het leidt minder snel tot verstoppingen in ...
help
Food strategy Twente : Academic Consultancy Training 2013-2014 Wageningen University and Research Centre Team 1258: creative ideas for a “Regional Food Strategy”-Master Plan in Twente [Boek]
Vermeer, Y. \ 2014
Dit onderzoek bevat een regionale voedselstrategie masterplan voor de regio Twente. De behoefte is ontstaan vanuit het gebrek aan samenwerking tussen de belanghebbenden en de lage verkoop van regionale voedselproducten in Twente. De ‘Groene Kennispoo ...
help
Effect van fokwaarde voor berengeur op het gedrag en berengeur van beren = Effect of genetic background for boar taint on the behaviour and boar taint of boars [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Troquet, L.M.P. \ Binnendijk, G.P. \ Vermeer, H.M. \ Riel, J. van \ Fels, B. van der \ Vogelzang, R.H. \ Knol, E.F. \ Heres, L. \ 2014
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees is op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel en een praktijkbedrijf onderzocht of er een relatie is tussen ongewenst gedrag van beren en berengeur. Mocht deze rel ...
help
Via diergezondheidsmanagement naar minimalisering van antibioticagebruik : weetjes en praktische tips voor de biologische varkenshouder [Boek]
Bokma, M. \ Vermeer, H. \ Houwers, W. \ [ca. 2014]
In deze waaier staan weetjes en praktische tips om uw diergezondheidsmanagement op uw biologische varkensbedrijf te versterken en daarmee het gebruik van antibiotica te minimaliseren. De weetjes en tips zijn o.a. gebaseerd op de ervaringen die biolog ...
help
Economically efficient standards to protect the Netherlands against flooding \ Interfaces : an international journal of the Institute of Management Sciences and the Operations Research Society of America [Artikel]
Eijgenraam, C. \ Kind, J. \ Bak, C. \ Brekelmans, R. \ Hertog, D. den \ Duits, M. \ Roos, K. \ Vermeer, P. \ Kuijken, W. \ 2014
In the Netherlands, flood protection is a matter of national survival. In 2008, the Second Delta Committee recommended increasing legal flood protection standards at least tenfold to compensate for population and economic growth since 1953. Our resea ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.