Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 167

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Vermeij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Welke mogelijkheden zijn er in Nederland om meer diervoeders te produceren? : verkenning van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data [Boek]
Vijn, Marcel \ Dawson, Andrew \ Wolf, Pieter de \ Voort, Marcel van der \ Vermeij, Izak \ 2019
help
PAS Update aanvullende reservemaatregelen Landbouw [Boek]
Groenestein, K. \ Ogink, N. \ Ellen, H. \ Šebek, L. \ Bruggen, C. van \ Huijsmans, J. \ Vermeij, I. \ 2019
De stikstofdepositie in veel Natura2000-gebieden in Nederland is hoger dan gewenst. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer de veehouderij. Voor de drie sectorclusters Verkeer en Vervoer, Industrie en Energie en de ...
help
Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018 [Boek]
Peet, Geert van der \ Leenstra, Ferry \ Vermeij, Izak \ Bondt, Nico \ Puister, Linda \ Os, Jaap van \ 2018
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Research gevraagd een overzicht te maken van feiten en cijfers in de verschillende dierlijke sectoren. Het overzicht betreft gegevens omtrent de omvang van de sectoren, ec ...
help
Optimaal gebruik van paardenmest [Boek]
Vermeij, Izak \ 2018
help
Alternatieve vloeren voor vleeskalveren [Boek]
Heeres, Jetta \ Wolthuis, Maaike \ Bokma, Sjoerd \ Smits, Dolf \ Stockhofe, Norbert \ Vermeij, Izak \ Reenen, Kees van \ 2017
help
Description of the Outstanding Universal Value (OUV) of the Proposed Marine Nomination Properties of the Bonaire and Curaçao Marine Parks (BCMP) [Boek]
Debrot, Dolfi \ Langley, Josephine \ Vermeij, Mark \ Slijkerman, Diana \ Jongbloed, Ruud \ Beek, Ingrid van \ Freitas, John de \ Pors, Leon \ Jak, Robert \ Rockmann, Christine \ Cremer, Jenny \ 2017
help
Stadsvarkens: schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede [Boek]
Vermeij, I. \ Bikker, P. \ Holster, H. \ Raamsdonk, L. van \ Vijn, M. \ 2017
De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in ...
help
Dorpsleven tussen stad en land : Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland [Boek]
Steenbekkers, Anja \ Vermeij, Lotte \ Houwelingen, Pepijn van \ 2017
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken1 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2004 gewerkt aan het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland. Deze publicatie vormt de afsluiting van dit programma, waarin het sc ...
help
PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan [Boek]
Groenestein, K. \ Bikker, P. \ Bruggen, C. van \ Ellen, H. \ Harn, J. van \ Huijsmans, J. \ Ogink, N. \ Şebek, L. \ Vermeij, I. \ 2017
De stikstofdepositie in veel Natura 2000-gebieden in Nederland is hoger dan gewenst. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer de veehouderij. Het interdepartementale Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft tot doel de ...
help
Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen [Boek]
Vermeij, I. \ Ellen, H. \ Bokma, S. \ 2017
Het ambitieniveau van Varken van Morgen voor de emissiereductie van ammoniak gaat verder dan de wettelijke normen. Luchtwassystemen voldoen aan de normen, maar hebben niet de voorkeur. Voor bestaande bedrijven worden alternatieven in kaart gebracht o ...
help
De rol van de gemeente Deventer in de lokale energietransitiea [Studentenverslag]
Vermeij, Marléne \ 2017
help
Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen: verkenning van opties, kosten en effecten op de gezondheidslast van omwonenden = Additional measures to reduce emissions of bioaerosols from animal houses: exploration of options, costs, and effects on health of neighbouring residents [Boek]
Hagenaars, T.J. \ Winkel, A. \ Wouters, I.M. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ Vermeij, I. \ 2016
help
Is natuurgras geschikt voor paarden? [Factsheet]
Hoving, I.E. \ Holshof, G. \ Raamsdonk, L. van \ Vermeij, I. \ 2016
help
De toekomst tegemoet : leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later [Boek]
Broek, Andries van den \ Campen, Cretien van \ Haan, Jos de \ Roeters, Anne \ Turkenburg, Monique \ Vermeij, Lotte \ 2016
De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toekomst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en overheden onontbeerlijk bovendien. In dit Sociaal en Cultureel Rapport ...
help
De dorpse doe-democratie : lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners [Boek]
Vermeij, Lotte \ Gieling, Joost \ Sociaal en Cultureel Planbureau. \ 2016
help
Handboek Varkenshouderij 2015 \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vermeij, I. \ 2015
Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in 2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zi ...
help
Dichtbij huis : lokale binding en inzet van dorpsbewoners [Boek]
Vermeij, L. \ Steenbekkers, A. \ 2015
De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Ne ...
help
Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen: scenariostudie van praktijkbedrijven in Overijssel [Boek]
Evers, Aart \ Haan, Michael de \ Vermeij, Izak \ Schooten, Herman van \ 2015
Voor een aantal veehouders in het project “Proeftuin Natura 2000 in Overijssel” is in beeld gebracht welke economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen hebben. De effecten van deze maatregelen zijn vergeleken met de ontwikkeling waarb ...
help
Economische evaluatie : Star+ voor dier- en milieuvriendelijke huisvesting vleesvarkens \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vermeij, I. \ Aarnink, A. \ Classens, P. \ Verdoes, N. \ 2015
Voor de Star+-stal is een economische evaluatie uitgevoerd. Hiertoe is de Star+ vergeleken met een reguliere stal. Uit deze evaluatie blijkt dat een meerprijs van 8 eurocent per kg geslacht gewicht nodig is ten opzichte van een reguliere stal. Maar m ...
help
Nevenvoordelen duurzame stalconcepten : side benefits sustainable housing systems [Boek]
Ellen, H. \ Jansen, J. \ Smit, A. \ Vermeij, I. \ 2014
Om veehouders te ondersteunen in de keuze voor een emissie arme staltechniek zijn van enkele stalsystemen de voor- en nadelen geïnventariseerd bij gebruikers. De technieken zijn Warmte en Koude Opslag bij varkens, TerraSea bij vleeskuikens, V-vormige ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.