help
Adsorptieve en biologische zuivering van collectief ingezameld water van glastuinbouwbedrijven [Boek]
Koeman, Nienke \ Verschoor, Anthony \ Verschuren, Thommy \ Ruijven, Jim van \ Palmen, Luc \ 2020
help
Slibontwatering zonder polymeer: resultaten van duurtesten met een borstelcentrifuge \ H2O online [Artikel]
Bulk, J. van den \ Verschuren, L. \ Lammeren, B. van \ Baten, H. \ 2018
In 2017 zijn op de rwzi Zwanenburg duurtesten uitgevoerd met een nieuw type ontwateringsapparaat; de borstelcentrifuge. Zoals de naam al zegt berust het ontwateringsprincipe van dit apparaat op een borstel die door het te ontwateren slib heen draait. ...
help
Monitor duurzame agro-grondstoffen : validering palmolie, soja, hout en koffie [Boek]
Rooij, Wim de \ Rijk-Bakker, Anouk \ Verschuren, Stephan \ Geertjes, Kathleen \ 2013
Het kabinet Rutte II heeft zich uitgesproken voor duurzame economische groei.1) Dit betekent dat de economie in omvang toeneemt zonder dat dit nadelig is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Onderdeel van dit beleid is het stre ...
help
De Doetinchem cohort studie 4e ronde 2003-2007 : onderzoek naar volksgezondhed en veroudering [Boek]
Blokstra, A. \ Picavet, H.S.J. \ Verschuren, W.M.M. \ Croezen, S. \ cop. 2010
Het aantal rokers is de afgelopen decennia afgenomen en het aantal mensen met overgewicht toegenomen. Dit blijkt uit de vierde onderzoeksronde van het langdurige gezondheidsonderzoek ‘de Doetinchem Cohort Studie’ die is uitgevoerd in de periode 2003- ...
help
De druk op zout neemt toe : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek : [jubileumnummer] \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Dis, I. van \ Verschuren, M. \ Witteman, J. \ Geleijnse, M. \ 2008
De Gezondheidsraad adviseerde in 2006 om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Maar zou vanuit gezondheidskundig perspectief de inname niet nog lager moeten zijn?
help
Effect van leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten of hoog risico : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Samenvatting van de bewijslast t.a.v. de effectiviteit van leefstijlinterventies wordt in deze review gepresenteerd voor: cholesterol en voeding, overgewicht, bloeddruk, lichamelijke inactiviteit, roken, diabetes mellitus, multifactoriële leefstijlin ...
help
Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van diabetes mellitus bij patiënten met hart- en vaatziekten of hoog risicopersonen : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Deze review geeft van een overzicht van het effect van leefstijlinterventies op (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten (HVZ) bij: patiënten met HVZ én type 2 diabetes, personen met alleen type 2 diabetes en personen met een gestoorde glucose tole ...
help
Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Kok, L. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Beschrijving van effecten van leefstijlinterventies bij zowel patiënten met hart- en vaatziekten als hoog-risicogroepen, met name personen met hypertensie. Met een overzicht van wetenschappelijke artikelen
help
Effectiviteit van multifactoriële leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Overzicht van studies naar het effect van multifactoriële leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten, waarbij het toedienen van medicatie geen onderdeel uitmaakt van de interventie. Onder multifactorieel wordt hierbij verstaan: een ...
help
Effectiviteit van voedingsinterventies bij hypercholesterolemie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Kok, L. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Het aanpassen van de leefstijl blijft echter de basis voor de preventie van hart- en vaatziekten. Voor serum-cholesterol is in het bijzonder de samenstelling van de voeding van belang. Tevens passeren een aantal voedingscomponenten de revue die genoe ...
help
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking : cijfers en feiten [Boek]
Leest, L.A.T.M. van \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Feiten en cijfers met betrekking tot prevalenties van hart- en vaatziekten en trends in leefstijl- en risicofactoren in de Nederlandse bevolking
help
Verpleegkundigen snoepen te veel : onregelmatige diensten beïnvloeden eetgedrag verpleegkundigen niet \ Arbo : vakblad over arbeidsomstandigheden [Artikel]
Verschuren, D. van \ Naumann, E. \ Heerkens, Y. \ Engels, J. \ 2007
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzocht het voedingsgedrag van verpleegkundigen. Daarbij werd nagegaan of werken in onregelmatige diensten samengaat met ongezonder voedingsgedrag. Uit het onderzoek bleek dat verpleegkundigen tijdens onr ...
help
Effect van 5 jaar community interventie Hartslag Limburg op risicofactoren voor hart- en vaatziekten : serie Hartslag Limburg, deel 5 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Schuit, A.J. \ Wendel-Vos, G.C.W. \ Verschuren, W.M. \ Ronckers, E.T. \ Ament, A. \ Assema, P. van \ Ree, J. van \ Ruland, E.C. \ 2007
Hartslag Limburg is een integraal preventieprogramma gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, met als doel om hart- en vaatziekten in de regio van Maastricht terug te dringen. Dit artikel beschrijft het effect van Hartslag Limburg op leef ...
help
Margarines met fytosterol en fytostanol stabiliseren cholesterol : Postlaunch Monitoring \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Jong, N. de \ Wolfs, M. \ Verschuren, M. \ Verhagen, H. \ 2007
Functionele voedingsmiddelen claimen gezondheidsbevorderende effecten. Maar hoe worden de producten in de praktijk gebruikt en worden die effecten ook bereikt? Postlaunching Monitoring is een methode om dit na te gaan. Het RIVM ontwikkelde en testte ...
help
Geomarketing : GIS & marketing, new combination of knowledge [Studentenverslag]
Verschuren, M.M.J. \ 2006
help
Allochtone hbo’ers: minder vaak werk, minstens even hoge lonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Verschuren, L. \ Das, M. \ 2006
Allochtonen met een diploma hoger onderwijs verdienden een jaar na afstuderen minstens evenveel als autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden zelfs meer dan autochtonen, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeft ...
help
Leefstijl- en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij jongeren \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Leest, L. van \ Verschuren, M. \ 2005
Het risico om een hart- of vaatziekte te krijgen, wordt onder meer bepaald door de combinatie van de volgende leefstijlen risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, voeding, lichamelijke activiteit, overgewicht, hypertensie, hypercholesterolemi ...
help
Ouderen in het nauw \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Brug, P. van der \ Hellenthal, A. \ Verschuren, L. \ 2005
Bestudeerd zijn de tweede pijler pensioenuitkeringen (collectieve, arbeidsgerelateerde pensioenen) en derde pijler (individueel opgebouwde pensioenen) van de huidige 65-plussers. De aanvullende pensioenen van de huidige ouderen verschillen sterk naar ...
help
Bodemverontreiniging en stadsontwikkeling in Leidsche Rijn, Utrecht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Riemeijer, B.K. \ Verschuren, J. \ Meihuizen, M. \ 2004
De Utrechtse aanpak van bodemsanering en bodembeheer in relatie tot de realisatie van de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn wordt geschetst. Ondanks verschillende grote voormalige stortplaatsen wordt Leidsche Rijn een van de schoonste stadsdelen van Utre ...
help
Cholesterol en hart- en vaatziekten : cijfers en feiten [Boek]
Leest, L.A.T.M. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2003
Feiten over cholesterol en hart- en vaatziekten, cholesterolgehalte, factoren die het gehalte verhogen, preventie en behandeling
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.