help
Acceptance of personalised nutrition & health by consumers : consumer study report results [Boek]
Reinders, Machiel \ Onwezen, Marleen \ Hoes, Anne-Charlotte \ Hogenelst, Koen \ Pasman, Wilrike \ Savelkouls, Carlijn \ Verain, Muriel \ Verstegen, Jos \ 2020
help
Treeparker helpt mee aan herstel allure Coolsingel : Ondergronds boombunkersysteem geeft platanen tweede leven \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Verstegen, T. \ 2019
De Coolsingel is dé boulevard van Rotterdam. Maar de allure die de negentiende-eeuwse promenade ooit had, is verdwenen. En die wil Rotterdam terug. Daarvoor wordt momenteel letterlijk aan de weg gewerkt. Van de twee dubbele rijstroken voor auto's die ...
help
Hoe verduurzamen we onze landbouw [Boek]
Verstegen, J. \ 2019
Eén van de grote opgaven waar de landbouwsector voor staat anno 2018 is 'verduurzaming'. Nu is 'duurzaamheid' een containerbegrip, waar van alles onder kan vallen. Hetzelfde geldt voor 'duurzame landbouw'. Want is een duurzame landbouw een landbouw d ...
help
iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators : influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically [Boek]
Hoek, J. \ Berg, W. van den \ Wesselink, M. \ Sukkel, W. \ Mäder, P. \ Bünemann, E. \ Bongiorno, G. \ Goede, R. de \ Brussaard, L. \ Bai, Z. \ Haagsma, W. \ Verstegen, H. \ Glavan, M. \ Ferreira, C.S. \ Garcia Orenes, F. \ Toth, Z. \ Zhang, W. \ Fan, H. \ Fu, H. \ Gao, H. \ Xu, M. \ 2019
help
Prognose van de prijzen van varkensrechten in de concentratiegebieden Zuid en Oost per 25 november 2019 [Factsheet]
Hoste, R. \ Puister, L. \ Bens, P. \ Verstegen, L. \ 2019
Doelstelling: Prognose van de prijzen van varkensrechten in de concentratiegebieden Zuid en Oost per 25 november 2019. De minister van LNV zal op basis hiervan marktconforme prijzen vaststellen ten behoeve van de vergoeding van varkensrechten in de S ...
help
WURKS “Consumer connections short food chains” [Boek]
Kortstee, Harry \ Schans, Jan Willem van der \ Verstegen, Jos \ Splinter, Gerben \ Sijtsema, Siet \ Snoek, Harriëtte \ 2018
help
Effect van organische stofbeheer op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen op een zuidelijke zandgrond : resultaten van de gangbare bedrijfssystemen van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2011-2016 [Boek]
Haan, Janjo de \ Wesselink, Marie \ Dijk, Wim van \ Verstegen, Harry \ Geel, Willem van \ Berg, Wim van den \ 2018
help
Biologische teelt op een zuidelijke zandgrond: opbrengst, bemesting, bodemkwaliteit en stikstofverliezen : resultaten van het biologische bedrijfssysteem van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2000-2016 [Boek]
Haan, Janjo de \ Wesselink, Marie \ Dijk, Wim van \ Verstegen, Harry \ Geel, Willem van \ Berg, Wim van den \ 2018
help
Is mestvergisting dé oplossing of 'boerenbedrog'? [Video]
Verstegen, G. \ 2017
Een duurzame oplossing voor het enorme mestprobleem of een subsidieslurpende vervuiler? De meningen over mestvergisters in Nederland zijn verdeeld. De afgelopen tien jaar is er 2,5 miljard euro subsidie geïnvesteerd en de partijen in de formatie zijn ...
help
Value chain laboratory : alternative evaluation method for assessing value chain dynamics [Boek]
Dijkxhoorn, Youri \ Plaisier, Christine \ Wagenberg, Coen van \ Verwaart, Tim \ Verstegen, Jos \ Ruben, Ruerd \ Oldenhof, Ruben \ 2017
help
Naar een bodemverbeterend mestbeleid : ideeën voor een nieuw mestbeleid met een integrale afweging op basis van de resultaten van het project Bodemkwaliteit op zandgrond [Boek]
Haan, Janjo de \ Sukkel, Wijnand \ Geel, Willem van \ Kroonen, Brigitte \ Verstegen, Harry \ 2016
help
Farmers' perception of opportunities for farm development [Proefschrift]
Methorst, Ron \ 2016
help
Verschillen in variatie in ruimte en tijd tussen de gangbare en biologische systemen in Bodemkwaliteit op zand [Presentatie]
Haan, J. de \ Schrama, M. \ Putten, W. van de \ Verstegen, H. \ 2015
Het effect van organische stofaanvoer op de opbrengst, nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit.
help
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemestingsstrategie voor bioteelt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Haan, J. de \ Verstegen, H. \ 2015
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrij ...
help
Waarde van organische stof in project Bodemkwaliteit op Zandgrond [Brochure]
Haan, J. de \ Spruijt, J. \ Verstegen, H. \ 2015
In het project Bodemkwaliteit op zandgrond zijn de baten van organische stofaanvoer uitgerekend. In het bouwplan van de proef blijkt de waarde van effectieve organische stof (EOS) gemiddeld 60 cent per kg te zijn. EOS is het deel van de aangevoerde o ...
help
Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14 : verslag van Bewaring N-bemestingsproef en Bewaring praktijkherkomsten [Boek]
Wijk, K. van \ Wilms, J. \ Verstegen, H. \ 2014
Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens d ...
help
Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt [Boek]
Evenhuis, A. \ Verstegen, H. \ Wilms, J.A.M. \ Topper, C.G. \ 2014
In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respe ...
help
Beperking toepassing metamnatrium dwingt tot nadenken : 'Wees kritisch op alle mooie oplossingen die aangeboden worden' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Verstegen, S. \ 2014
Leendert Molendijk is dé aaltjesdeskundige van Nederland. De onderzoeker van PPO-Lelystad stelt dat de beperkingen rond de toepassing van metam-natrium zo ongeveer betekenen dat het middel praktisch niet meer toepasbaar is. Hij waarschuwt voor 'mooie ...
help
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei- , zand- en dalgrond : resultaten 2013 [Boek]
Topper, C.G. \ Balen, D. van \ Verstegen, H. \ Haan, J.J. de \ Haas, M.J.G. de \ Doppenberg, G.J. \ Bussink, D.W. \ 2013
In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot verminderi ...
help
Bemestingsadvies stamslabonen industrieteelt : tussenrapportage proefjaar 2012 [Boek]
Evenhuis, A. \ Verstegen, H. \ Wilms, J.A.M. \ Topper, C.T. \ 2013
Vaststellen van optimale bemesting en gewasbescherming tegen Sclerotina en Botrytis voor de teelt van een sterk en gezond bonengewas op zand en klei met een maximale kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst. Veldproeven uitgevoerd op de Proefboerderij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.