help
Natte natuur in het klimaatakkoord – win win in het kwadraat : klimaatreeks deel 3 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vertegaal, P. \ Borren, W. \ Schoute, B. \ 2019
In een eerder nummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap werd besproken hoe slim bosbeheer kan bijdragen aan het beter vastleggen van CO2 uit de atmosfeer en daarmee kan bijdragen aan de opgaven voor het in december afgesproken Klimaatakkoord. Naast ...
help
Vluchtende vissen : Effecten klimaatsverandering op visstand onderzocht \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vertegaal, D. \ 2019
Door klimaatverandering verandert het weer en smelten steeds meer ijskappen en gletsjers. De temperatuur van het zeewater stijgt langzaam maar gestaag. Wat doet klimaatverandering met vissen?
help
Duur betaalde vis : Anticiperen op een veranderende Noordzee \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vertegaal, D. \ 2019
Omdat de oceanen maar liefst 90 procent van de opwarming van onze atmosfeer absorberen, neemt de temperatuur van het zeewater sneller toe dan die van de lucht. Zo is de Noordzeetemperatuur de afgelopen 45 jaar met 1,7 graden Celsius gestegen. De gevo ...
help
Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Hattum, T. van \ Buuren, M. van \ Sterk, M. \ Bos, B. \ Vertegaal, P. \ Janmaat, R. \ 2019
Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
help
De ambities van Nationaal Park Hollandse Duinen : Een interview met programmadirecteur Georgette Leltz \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2017
“We zijn ongelofelijk trots”, was de eerste reactie van Georgette Leltz van Dunea toen het Nationaal Park Hollandse Duinen in oktober 2016 werd uitgekozen tot een van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. Het was het resultaat van een campagn ...
help
Ontwikkeling van de Zandmotor : samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP) [Boek]
Taal, M.D. \ Löffler, M.A.M. \ Vertegaal, C.T.M. \ Wijsman, J.W.M. \ Valk, L. van der \ Tonnon, P.K. \ 2016
Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 behandelt de achtergrond van de Zandmotor. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de betekenis van de Zandmotor voor kustveiligheid. In hoofdstuk 4 is te lezen wat de Zandmotor tot op heden betekent voor nat ...
help
Grensmaas onder de maat \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Moquette, F. \ Vertegaal, D. \ Oyen, H. \ Belgers, T. \ Budé, M. \ 2014
Hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling lijken moeilijk verenigbaar. Bij herstelwerk aan de Maas, één van onze grote rivieren, waren er serieuze berichten dat de Grensmaas was veranderd van een vrij natuurlijke rivier in een water me ...
help
Een doelmatiger natuurbeschermingsrecht: bedrieglijk fata morgana of realistisch vergezicht? : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H. \ Vertegaal, K. \ 2013
In dit artikel geven wij eerst een terugblik op de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht, dat wij vervolgens analyseren. De wetgeving blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar. Daarom gaan wij tot besluit in op mogelijkheden om de toepasbaarhe ...
help
Herstel van open duinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2012
Komende jaren pakt beheerder Waternet het herstel van open duinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen voortvarend aan. Het bedrijf krijgt hiervoor subsidie van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland. Vooral de droge duingraslanden ('grijze d ...
help
Natuurlijke klimaatbuffers [Presentatie]
Vertegaal, P. \ 2011
Klimaatadaptatie met natuur, leren van negentien pilots. Maak je eigen klimaatbuffer, aldus de terreinbeheerders. Gepresenteerd tijdens de Workshop Klimaatbuffers werken (Lijn 4 Waterland), Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Uitvoeringsprogramma monitoring en evaluatie pilot zandmotor [Boek]
Tonnon, P.K. \ Valk, L. van der \ Holzhauer, H. \ Baptist, M.J. \ Wijsman, J.W.M. \ Vertegaal, C.T.M. \ Arens, S.M. \ 2011
Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de evaluatiesystematiek en het monitoringplan voor de pilot Zandmotor voor de periode 2011 tot en met 2021. Om te komen tot het monitoringprogramma zijn evaluatiefactsheets opgesteld waarin de hoog abstracte doelen ...
help
De grauwe klauwier houdt van een goed duin met dikke kevers \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2010
Sinds 2005 broeden er weer grauwe klauwieren in de Nederlandse duinen. Ze waren op veel plaatsen al meer dan vijfentwintig jaar geleden verdwenen. Er waren niet genoeg grote insecten, wat hun belangrijkste voedsel is. De laatste jaren werpen herstelp ...
help
Watercondities voor natuur : doorpakken geboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klaassen, S. \ Vertegaal, P. \ 2010
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. In de wereld niet, in Europa niet en in Nederland niet. De internationale afspraken om de achteruitgang in 2010 te hebben gestopt zijn niet gehaald en vragen alsnog om een uiterste inspanning. Ons land draagt ...
help
Backershagen: verborgen landgoed in Wassenaar \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2009
In 1846 werd Backershagen aangekocht door prins Frederik (zoon van Willem I). Hij voegde het samen met De Horsten en De Pauw tot één domein. Vanaf 1955 heeft de gemeente Wassenaar grote delen aangekocht, samengevoegd en opengesteld voor publiek
help
Zwarte duinen bij Schoorl: komen witte, grijze en groene duinen weer terug? \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2009
Op 28 en 29 augustus woedden tegelijkertijd meerdere grote duinbranden in de Schoorlse duinen. Nadat de natuurbrand bedwongen was en het bluswerk beëindigd, resteerde ter plaatse van de twee brandhaarden een zwart geschroeid, levenloos landschap. Ong ...
help
Zoek en vind de blauwvleugelsprinkhaan \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2009
Sprinkhanen zijn niet de meest aaibare duindieren. Je zou ze zelfs een beetje griezelig kunnen vinden. De meeste mensen zien ze zelden en horen ze weinig. Er leven in de duinen tal van soorten, maar het is lastig ze te vinden en uit elkaar te houden. ...
help
Solleveld, een uniek duingebied \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Vertegaal, C.T.M. \ 2009
Dit nummer van Holland's Duinen is een 'special' geheel gewijd aan Solleveld, het duingebied tussen Den Haag en Ter Heijde dat (mede) door Duinwaterbedrijf Zuid-Holland wordt beheerd. Solleveld is een uniek duingebied, zowel geologisch en landschappe ...
help
Duinherstel als missie \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Vertegaal, K. \ 2008
Stichting Duinbehoud is dertig jaar geleden opgericht om de achteruitgang van de Nederlandse duinen in oppervlakte en kwaliteit te stoppen. Later werd de organisatie ook actief met 'duinherstel': natuurontwikkeling in en rond de duinen, met als doel ...
help
Zeewaartse bescherming voor zwakke schakel bij Voorne \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bel, D.J.F. \ Kool, H. \ Vertegaal, C.T.M. \ 2008
Hoe versterk je een zeewering in een waardevol natuurgebied dat morfologisch sterk verandert? Met deze vraag kreeg Waterschap Hollandse Delta te maken bij de kust van Voorne, ter hoogte van Rockanje). In 2007 werd het versterkingsplan met milieueffec ...
help
KRW: disproportionele kosten niet aantoonbaar zonder analyse van baten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vertegaal, P. \ 2007
In het voorjaar van 2007 publiceerde de Europese Commissie het eerste implementatierapport van de Kaderrichtlijn Water in de EU. In dit overzicht van de kwaliteit van de verkennende karakteriseringen van de KRW-stroomgebieden is te zien dat Nederland ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.