help
Handleiding BedrijfsWaterWijzer [Boek] - Versie v. 2020.1
Verloop, Koos \ Bassa, Bas \ Koster, Dick Jan \ Verwijs, Ben \ 2020
Hoofdstuk 2 beschrijft de wijze hoe bij RVO een machtiging toegekend kan worden, een account aangemaakt kan worden in Akkerweb en gegevens van de KringloopWijzer gereed gemaakt kunnen worden voor gebruik in de BedrijfsWaterWijzer. Deze gegevens kunne ...
help
Wat is belangrijk bij voedingsinnameregistratie? \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Brakel, L. van \ Oers, S. van \ Verwijs, M. \ Schueren, M. van der \ 2019
Hoe kunnen we cliënten met overgewicht beter ondersteunen bij de voedingsinnameregistratie? Dat is het onderwerp van het Foodsampler-project, een consortium van onderzoekers van TU Delft, ConnectedCare en het lectoraat Voeding en Gezondheid van de HA ...
help
Foodsampler: de context als onderdeel van voedingsinnameregistratie \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Oers, S. van \ Davis-Owusu, K. \ Romero Herrera, N. \ Vastenburg, M. \ Verwijs, M. \ Brakel, L. van \ Beeren, I. \ Holtkamp, M. \ Helder, S. \ Vreugdenhil, A. \ Schueren, M. de van der \ 2019
Mobiele zelfrapportagetools worden steeds vaker gebruikt voor het meten en registreren van de voedingsinname. Deze hebben echter onvoldoende wetenschappelijke basis, geven onderrapportage en stimuleren niet tot therapietrouw. De context, ofwel de vol ...
help
Ammoniakemissie bij met water verdunde mest toegediend met een sleepvoetenmachine op grasland : resultaten 2016-2017 [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Hol, J.M.G. \ Schooten, H.A. van \ Verwijs, B.R. \ 2017
help
Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ 2014
Om bodemstructuurschade in het voorjaar te vermijden zijn de principes van berijding met lage bodemdruk en vaste rijpaden in het verleden opgepakt. De toediening van dierlijke mest op kleigrond geeft een relatief hoge bodembelasting in het voorjaar. ...
help
Ontwikkelen algoritmes voor het vaststellen van de variatie van opkomst in suikerbietenplanten [Boek]
Nieuwenhuizen, A. \ Verwijs, B. \ 2013
Met behulp van camera's worden aparte beeldopnamen gemaakt. Die beelden worden geanalyseerd op het wel of niet aanwezig zijn van bietenplanten gekoppeld aan het GPS coördinaat.
help
Verbreding basis onder autonome navigatie en finetuning van een autonome spuitmachine [Boek]
Kempenaar, C. \ Nieuwenhuizen, A. \ Verwijs, B. \ 2013
In 2010 is door een groep aardbeientelers, de importeur van Hardi spuitmachines in Nederland en door onderzoekstinstelling PRI van Wageningen UR een project gestart voor het ontwikkelen van een autonoom voertuig met daaraan gebouw een spuitmachine di ...
help
Plantspecifieke data uit onkruidherkenning : PPL-138 [Boek]
Nieuwenhuizen, A. \ Hemming, J. \ Verwijs, B. \ 2013
Het ontwikkelen van cameragestuurde intrarijwieders is een van de voorbeelden van ontwikkelingen richting hightech precisielandbouw. Voor deze vorm van precisielandbouw wordt veel informatie verzameld die maar ten dele gebruikt wordt in het gewasmana ...
help
Brandstofverbruik in teeltsystemen met kerende en niet-kerende grondbewerking : verslag van metingen op zandgrond op proefbedrijf Unifarm [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Nieuwenhuizen, A.T. \ Verwijs, B.R. \ 2013
Een vaak gehoorde bewering is dat het energiegebruik bij niet-kerende grondbewerking (NKG) lager is dan bij ploegen. Het voorliggende onderzoek had tot doel om deze bewering te staven. Lastig daarbij is dat NKG in Nederland nog ongebruikelijk is, beh ...
help
Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010 [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ Akker, J.J.H. van den \ 2013
De doelstelling van de hier gerapporteerde studie was om te onderzoeken of de bodembelasting door verschillende typen landbouwmachines in de afgelopen 30 jaar inderdaad toegenomen is, zoals wordt verondersteld. Het begrip bomdembelasting wordt gebrui ...
help
Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Vermeulen, G.D. \ Dekker, P.H.M. \ Verwijs, B.R. \ 2012
Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit mest. Op kleibouwland was nog slechts beperkt geëxperimenteerd met methoden voor mesttoediening in het voorjaar. Behoefte was er aan goede methoden voor v ...
help
Toedieningsnauwkeurigheid dierlijke mest : deskstudie [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Verwijs, B.R. \ 2011
Variabel doseren bij het uitrijden van drijfmest voor het verbeteren van de huidige emissiearme technieken.
help
Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data : resultaten behaald in het kader van "De Energieboerderij" [Boek]
Nieuwenhuizen, A. \ Vermeulen, B. \ Verwijs, B. \ 2011
Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel ...
help
Ontwikkeling van het prototype van SensiSpray in de gewassen aardappel en tulp [Boek]
Kempenaar, C. \ Oosterhuis, H. \ Lans, A. van der \ Schans, D. van de \ Stilma, E. \ Hendriks, V. \ Verwijs, B. \ Wijk, K. van \ Zande, J. van de \ 2010
help
Gewasmonitoring en microklimaatmodellering ten behoeve van de plaatsspecifieke beheersing van Phytophthora infestans : gewasmonitoring en plaatsspecifiek toedienen gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Achten, V.T.J.M \ Verwijs, B.R. \ Zande, J.C. van der \ Huijsmans, J.F.M. \ 2010
help
Spuitvloeistofverdeling en biologische effectiviteit van een fungicide bij bespuitingen in aardappelen : effect doptype en dosering [Boek]
Stallinga, H. \ Zande, J.C. van de \ Meier, R. \ Schepers, H.T.A.M. \ Verwijs, B. \ Michielsen, J.M.G.P. \ 2009
In het laboratorium is de spuitvloeistofverdeling van verschillende soorten spuitdoppen vergeleken.
help
Perspectief van een banddrukregelsysteem op vrachtwagens voor rondhoutvervoer : een verkenning [Boek]
Vemeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ 2009
Boseigenaren en rondhout vervoerders hebben steeds vaker te maken met schade aan boswegen als gevolg van rondhoutvervoer. De oorzaken daarvoor liggen bij een afnemende aandacht (en daarmee budget) voor uitvoering van periodiek wegenonderhoud, een toe ...
help
Beoordeling mesttoediening in de praktijk [Boek]
Huijsmans, J. \ Verwijs, B. \ 2008
Eind vorige eeuw is emissiearme mesttoediening geïmplementeerd binnen de regelgeving met het doel de ammoniakemissie vergaand te reduceren. Op grasland dient het werkresultaat dusdanig te zijn dat de mest in sleuven in de grond of in stroken op de gr ...
help
Ammoniakemissie bij alternatieve mesttoedieningsmethoden : deskstudie [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Verwijs, B.R. \ 2008
Eind vorige eeuw is emissiearme mesttoediening geïmplementeerd binnen de regelgeving met het doel de ammoniakemissie vergaand te reduceren. Binnen de raamwerken van het Nederlandse beleid wordt ingestelde regelgeving van tijd tot tijd geëvalueerd. In ...
help
Effectiveness of weed control methods on pavement [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ Kempenaar, C. \ [ca. 2007]
De Nederlandse overheid wil het gebruik van herbiciden terugbrengen, ook op de stoepen. Niet chemische methoden zijn minder effectief dan pleksgewijs spuiten. Bovendien zijn de kosten voor niet-chemische bestrijding 4 tot 5 maal hoger. Het doel van h ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.