help
Honderdtien verhalen uit het vaak onbekende leven van Staatsbosbeheer [Boek]
Vesseur, M. \ Koopmans, R. \ Reichgelt, A. \ Boerma, I. \ cop. 2009
Wat gewoon en alledaags is voor Staatsbosbeheer is vaak onbekend voor de buitenwereld. Honderdtien onverwachte, geestige, hoopgevende, leerzame, mysterieuze, inspirerende en onvergetelijke verhalen geven een beeld van het werk van Staatsbosbeheer.
help
Haalbaarheid van de ontwerp-GHP-code voor varkensbedrijven = Survey of the situation in practice and judging the feasibility of the draft GHP-code for pig farms [Boek]
Vlemmix, B.G.P. \ Bokma-Bakker, M.H. \ Loo, D.J.H. van de \ Vesseur, P.C. \ 2000
Medio 1995 is onder leiding van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) een GHP (Goede Hygiënische Praktijken)-code opgesteld voor varkensbedrijven en transportbedrijven. Deze code is in nauw overleg met bedrijfsleven en overheid tot stand ...
help
INTEGER : een bedrijfscertificaat met geïntegreerd toezicht voor wet- en regelgeving en minimale markteisen = INTEGER : a farm certificate with an integrated supervisory system for rules and legislation and minimum market demands [Boek]
Vesseur, P.C. \ Hoff, H.M. \ Bokma, M.H. \ Mul, M.F. \ Meulen, C.W.J.M. van der \ Kramer, F.B. \ Verhagen, J.F.M. \ 2000
Het doel van het met dit rapport afgeronde onderdeel van INTEGER is inzicht te verschaffen in de aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een bedrijfscertificaat met een geïntegreerd toezichtsysteem voor wet- en regelgeving en minimale m ...
help
Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Vesseur, P. \ Bokma - Bakker, M. \ 1999
Het PV heeft in opdracht van "Diergezondheid in Beweging" een methode ontwikkkeld voor het schurftvrij maken van varkensbedrijven. Voor het breed in de praktijk introduceren van de methode zijn een folder en een videoband beschikbaar
help
Ontwikkeling van een dierveiligheidsindex voor varkenbedrijven [DVI] \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Bokma - Bakker, M. \ Vesseur, P. \ 1999
De DVI is in opdracht van de Stichting Dierveiligheid inmiddels ontwikkeld tot een pro-pilotversie, die eind 1998 op enkele praktijkbedrijven is uitgetest. Naar aanpassing op basis van het resultaat zal de DVI worden uitgetest op ongeveer 200 varkens ...
help
Gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworps zeugen te overwegen \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Vesseur, P. \ Binnendijk, G. \ Hoofs, A. \ 1999
Resultaten van onderzoek naar het effect van gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworpszeugen op de reproductieresultaten. In totaal zijn hiervoor 303 zeugen gebruikt
help
Vervangingsindex: houd slecht producerende jonge zeugen aan \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Vos, F. \ Elst - Wahle, L. ter \ Vesseur, P. \ 1999
Het PV heeft een index ontwikkeld om op basis van objectieve criteria zeugen te kunnen vervangen. Het blijkt dat slecht producerende jonge zeugen beter kunnen worden aangehouden. De index is een praktisch bruikbaar hulpmiddel bij vervangingsbeslissin ...
help
The influence of induced parturition and the moment of vaccination against Swine erysipelas during lactation on the weaning-to-oestrus interval in sows [Boek]
Vonk, M.C. \ Binnendijk, G.P. \ Vesseur, P.C. \ 1999
This experiment was carried out to investigate the effect of vaccination during lactation with PorciW Ery+Parvo on the weaning-to-oestrus interval and the reproduction in sows. An exploratory study had indicated that vaccination during particularly t ...
help
Haalbaarheid van luchtdesinfectie door UV-straling in varkensstallen = Feasibility of disinfection of air by UV-radiation for pig houses [Boek]
Roelofs, P.F.M.M. \ Nooijen, P.J.J.M. \ Vesseur, P.C. \ 1999
Deze haalbaarheidsstudie naar desinfectie van lucht door middel van kunstmatige UV-Cstraling in varkensstallen is uitgevoerd met de nadruk op desinfectie van binnenkomende ventilatielucht. Lagedruk-kwiklampen lijken vanwege het spectrum van het licht ...
help
Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven = Mange eradication on pig farms [Boek]
Vesseur, P.C. \ Bokma-Bakker, M.H. \ Rambags, P.G.M. \ Hunneman, W.A. \ Heijden, H.M.J.F. van der \ Smeding, T. \ Pieke, E. \ Binnendijk, G.P. \ 1999
De Projectgroep “Vrijwaring Schurft” heeft van het Programmateam “Diergezondheid in Beweging” de opdracht gekregen om, indien mogelijk, een haalbaar en controleerbaar schurftvrij-programma voor de Nederlandse varkenshouderij te ontwikkelen. De volgen ...
help
De waarde van een vervangingsindex voor het vervangingsbeleid van zeugen = The value of a sow replacement index for the culling strategy [Boek]
Vos, H.J.P.M. \ Elst-Wahle, E.R. ter \ Vesseur, P.C. \ 1999
help
Gedeeltelijk spenen van eerste- en tweedeworpszeugen = Split-weaning in first and second parity sows [Boek]
Vesseur, P.C. \ Binnendijk, G.P. \ Hoofs, A.I.J. \ 1999
Aan de hand van de resultaten van 303 eerste- en tweedeworpszeugen is het effect van gedeeltelijk spenen op de gewichtsontwikkeling, het spekdikteverloop, het interval spenen-bronst, de daarop volgende reproductie van zeugen en de groei van de biggen ...
help
Doelstellingen, inrichting en fasering van de Dierveiligheidsindex = Aims, structure and phasing of the Animal Safety Index [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Vesseur, P.C. \ 1999
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in opdracht van de Stichting tot bevordering van de Dierveiligheid van het Nederlandse Varken de doelstellingen van de in ontwikkeling zijnde Dierveiligheidsindex per niveau beschreven. Hierbij is voortgebo ...
help
De invloed van geboorte-inductie en het tijdstip van vlekziekte-vaccinatie tijdens de zoogperiode op het interval spenen-bronst van zeugen = The influence of induced parturition and the moment of vaccination against swine erysipelas during lactation on the weaning-to-oestrus interval in sows [Boek]
Vonk, M.C. \ Binnendijk, G.P. \ Vesseur, P.C. \ 1999
Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van het effect van vaccinatie gedurende de zoogperiode met het vlekziekte-parvovaccin Porcilis@ Ery+Parvo op het interval spenen-bronst en de reproductieresultaten van zeugen. Oriënterend onderzoek had aa ...
help
Mange eradication. Part 1. An important aspect of quality assurance \ Pig progress [Artikel]
Vesseur, P.C. \ Rambags, P.G.N. \ Heijden, H.M.J.F. van der \ Smets, K. \ 1998
De schurftbestrijdingsprogramma's in Nederland, Belgie en de V.S.
help
Vliegenbestrijding in varkensstallen = Methods for fly-control in pig houses [Boek]
Roelofs, P.F.M.M. \ Nijskens, J.J.W. \ Vesseur, P.C. \ Plagge, J.G. \ 1998
help
Technisch functioneren van de Air Pathogen Free (APF)-stal : luchtbehandeling en hygienemaatregelen = Technical functioning of the Air Pathogen Free (APF)-facility : air treatment and hygiene measures [Boek]
Huijben, J.J.H. \ Loo, D.J.P.H. van de \ Wagenberg, A.V. van \ Swinkels, J.VV.G.M. \ Vesseur, P.C. \ 1998
help
Vergelijking van vier bedrijfssystemen voor guste en drachtige zeugen = Comparison of four housing systems for non-lactating sows [Boek]
Backus, G.B.C. \ Vermeer, H.M. \ Roelofs, P.F.M.M. \ Vesseur, P.C. \ Binnendijk, G.P. \ Smeets, J.J.J. \ Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Wilt, F.J. van der \ 1997
help
Hoe verder na beeindiging van het fokverbod? \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Vesseur, P. \ 1997
help
Bij eersteworpszeugen een cyclus overslaan verhoogt de productie \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Vesseur, P. \ 1997
Op het Varkensproefbedrijf te Raalte zijn eersteworpszeugen na spenen pas tijdens de tweede bronst geinsemineerd. Het overslaan van een bronst resulteerde in een gemiddeld 1,3 big grotere toom en een 15 procent hoger partuspercentage
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.