help
5G Fieldlab Rural Drenthe : duurzame en autonome onkruidbestrijding [Boek]
Booij, Johan \ Nieuwenhuizen, Ard \ Boheemen, Koen van \ Visser, Chris de \ Veldhuisen, Bram \ Vroegop, Arjan \ Stokkermans, Thierry \ Ruigrok, Thijs \ 2020
Boeren kijken al een aantal jaren met een schuin oog naar robots om de saaie, herhaaldelijke en soms zware taken van hen over te nemen. Aardappelopslagbestrijding, een relatief simpele maar saaie taak, is één van de taken die boeren graag aan een a ...
help
Bodemmaatregelen op dalgrond in de Veenkoloniën: effecten op bodemkwaliteit, opbrengst en financiële meerwaarde : analyse van de resultaten van de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2014-2017 [Boek]
Haan, Janjo de \ Asperen, Paulien van \ Visser, Johnny \ Burgt, Geert Jan van der \ Smit, Elsbeth \ Dawson, Andrew \ Klompe, Koen \ 2020
In een langjarig experiment op proefbedrijf Valthermond wordt op dalgrond met gemiddeld 11% organische stof een vijftal maatregelen in een vierjarige akkerbouwvruchtwisseling vergeleken met de standaard werkwijze, in vier herhalingen. De maatregelen ...
help
CRISPR, camelina, cut! : valorizing genome-edited Camelina sativa for a bio-based economy [Proefschrift]
Belle, Jarst van \ 2020
help
Factoren die het eiwitgehalte van sojabonen beïnvloeden [Boek]
Timmer, R.D. \ Visser, C.L.M. de \ 2020
help
Samenvattingen Werkgroep Nematoden \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Visser, J. \ Molendijk, L. \ Karssen, G. \ 2020
De werkgroep Nematoden heeft een overzicht gemaakt met korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten. Diverse onderwerpen komen aan de orde. De titels van de samenvattingen zijn: Inundatie ter bestrijding van het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyn ...
help
Green in neighbourhoods: planning a seed for the future : the role of spatial planning in nature provision for children in neighbourhood project development [Studentenverslag]
Visser, Roel \ 2020
help
Eikenprocessierups en aansprakelijkheid : Wat wordt van een boomeigenaar verwacht? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Visser, B. \ Zinderen, J. van \ 2020
Het zal niemand in Nederland zijn ontgaan dat de eikenprocessierups en de daarmee samenhangende overlast landelijke fenomenen zijn geworden, met 2019 als piekjaar. Sinds enkele weken gaat er geen dag voorbij zonder dat in de media-aandacht is voor de ...
help
Rapportage werkzaamheden kennissysteem Beheer-op-Maat 2019 [Boek]
Visser, Tim \ Melman, Dick \ Staritsky, Igor \ 2020
Het kennissysteem voor Agrarisch Natuurbeheer, Beheer-op-Maat (BoM), is in 2019 op een aantal aspecten aangepast aan de wensen van de gebruikers (beheercollectieven). De kaartlagen die aan de basis staan van het kennissysteem – de openheid van het la ...
help
Systematiek classificeren habitatkwaliteit agrarisch gebied ten behoeve van het ANLb [Boek]
Visser, Tim \ Melman, Dick \ Harmsel, Rémon ten \ Maas, Dennis \ Sloothaak, Jochem \ Moonen, Sander \ Buij, Ralph \ Bote, André de \ 2020
Met agrarisch natuurbeheer (regeling ANLb) wordt gewerkt aan de verbetering van de staat van instandhouding van doelsoorten. Met agrarisch natuurbeheer wordt verbetering van de habitatkwaliteit nagestreefd. In dit project is voor de vier leefgebiedty ...
help
Ontwerp Boerderij van de Toekomst [Boek]
Visser, Chris de \ Sukkel, Wijnand \ Kempenaar, Corné \ Wal, Tamme van der \ Wolf, Pieter de \ Visser, Andries \ Smit, Bert \ Schoorlemmer, Herman \ Schoutsen, Maureen \ Klompe, Koen \ Veldhuisen, Bram \ Selin-Noren, Isabella \ Dijk, Chris van \ Hol, Stefan \ Voort, Marcel van der \ Janssens, Bas \ 2020
help
Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren : ontwerpen voor melkveehouderij en akkerbouw om meer hernieuwbare energie te produceren door energieproductie op het eigen bedrijf flexibel te benutten [Boek]
Visser, Andries \ Bos, Bram \ Gollenbeek, Luuk \ Migchels, Gerard \ Stortelder, Johan \ Veefkind, Wouter \ Voort, Marcel van der \ 2020
help
Denkkader licht : naar een effectief gebruik van LED belichting in de glastuinbouw [Boek]
Dieleman, Anja \ Gelder, Arie de \ Weerheim, Kees \ Kruidhof, Marjolein \ Verkerke, Wouter \ Garcia, Nieves \ Kromwijk, Arca \ Elings, Anne \ Visser, Pieter de \ Janse, Jan \ 2020
In de afgelopen 20 jaar is het elektriciteitsgebruik in de glastuinbouw snel toegenomen door toenemende arealen belichte teelt en een sterke toename van het geïnstalleerd vermogen aan belichting. Deze trend is te keren door de vervanging van de huid ...
help
The influence of stakeholder values, attached to charcoal, on forest management [Studentenverslag]
Visser, Sophia \ 2020
help
Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit [Boek]
Melman, Dick \ Kleyheeg, Erik \ Visser, Tim \ Oosterveld, Ernst \ Roodbergen, Maja \ Teunissen, Wolf \ Slier, Thalisa \ 2020
Aansluitend op de in eerder onderzoek vastgestelde aantrekkelijkheid van greppelplasdrassen voor weidevogels, is onderzocht of deze plasdrassen ook een effect hebben op de overleving van kievitskuikens tot vliegvlug. In drie weidevogelrijke gebieden ...
help
How information availability because of Information systems affect the decision making and consequently the performance of Dutch dairy farms [Studentenverslag]
Visser, Jochem \ 2020
help
Empowerment in a kaleidoscope of identities : intergroup dynamics and the empowerment process in a gender and sexuality alliance / Daphne Visser [Studentenverslag]
Visser, Daphne \ 2020
help
Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer? \ De levende natuur [Artikel]
Melman, D. \ Kleyheeg, E. \ Visser, T. \ Oosterveld, E. \ Roodbergen, M. \ Teunissen, W. \ 2020
Greppel-plasdrassen worden gezien als een voor boeren aantrekkelijke en voor vogels effectieve maatregel om een beter leefgebied voor weidevogels in het moderne agrarische landschap te creëren. Maar of ze daadwerkelijk het broedsucces vergroten en er ...
help
Duiding van het rapport ‘Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen’ door Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Mantingh [Boek]
Buijs, Jelmer \ Samwel-Mantingh, Margriet \ Brock, Theo \ Lahr, Joost \ Melman, Dick \ Visser, Tim \ Wipfler, Louise \ 2019
De auteurs van het rapport hebben een belangwekkend vraagstuk op tafel gelegd dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. De blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via (kracht)voer en mest, en de negatieve effecten op voedsel van weidevogels (o.a. ...
help
Effects of reducing extraneous water on the performance of wastewater treatment plants [Studentenverslag]
Visser, T. \ 2019
Besides wastewater and rainwater, the sewers in the Netherlands also transport a lot of water that is not supposed to be in the sewer. This water is called extraneous water and is the result of unwanted discharges in the sewer system. This could be g ...
help
Haarlems klokkenspel, moeder aller stinzenplanten \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Visser, E. \ 2019
Haarlems klokkenspel, de gevuldbloemige variant van Saxifrage granulata, werd al vroeg in Engeland in Croydon in Surrey gevonden, maar ook in de Belgische Kempen en bij Eindhoven. Via de Leidse hoogleraar en directeur van de Hortus botanicus in Leide ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.