help
Voorkomen van schade door bonenvlieg : effectiviteit van zaad- en bodembehandelingen en aanvullende maatregelen om stamslabonen te beschermen tegen de maden van de bonenvlieg (2013) [Boek]
Rozen, K. van \ Vlaswinkel, M. \ 2014
In de bonenteelt veroorzaken de maden van de bonenvlieg vraatschade in de kiem- en opkomstperiode, wat kan leiden tot plantwegval en vervolgens opbrengstverlies. Het toegelaten middelenpakket beperkt zich tot één insecticide waarmee het zaad wordt be ...
help
Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij : verslag van de proef in 2014 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ 2014
Doel van het onderzoek is te komen tot toelating van één of meerdere nieuwe herbiciden in geplante knolselderij. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd met herbiciden die in eerdere screeningen met knolselderij en/of bleekselderij goed voldaan hebben ...
help
Voorkomen van schade door bonenvlieg : effectiviteit van zaad- en bodembehandelingen om stamslabonen te beschermen tegen de maden van de bonenvlieg, aangevuld met een inventarisatie naar een duurzamere aanpak (2012) [Boek]
Rozen, K. van \ Vlaswinkel, M. \ 2013
De maden van de bonenvlieg vreten aan vele soorten planten, waaronder bonen. Vraatschade in de kiem- en opkomstperiode kan leiden tot plantwegval, dit leidt tot opbrengstverlies. De mogelijkheden om schade door bonenvliegmaden met insecticiden te voo ...
help
Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt in 2012 \ Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt ... [Jaarverslag]
Vlaswinkel, M. \ 2013
Eén van de grootste knelpunten in de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Zonder een goede onkruidbestrijding is de teelt veelal gedoemd te mislukken. Reeds gedurende een aantal jaren wordt er onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkhede ...
help
Screening van effectiviteit en fytotoxiciteit insecticiden tegen koolmot : verslag van de proeven in 2011 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ 2012
Doel van het onderzoek is het vinden van één of meerdere perspectiefvolle middelen ter bestrijding van schade door koolmot. Het onderzoek richt zich op het toetsen van een aantal perspectiefvolle chemische en/of biologische middelen in het gewas bloe ...
help
Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT) [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Dijk, C. van \ Kempenaar, C. \ Wageningen UR \ [2012]
Informatie over het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT), dat in het najaar van 2010 van start is gegaan. Dit netwerk valt onder verantwoordelijkheid van het CROW. Het netwerk bestaat uit deskundigen en stakeholders op het gebied van duurzaam t ...
help
Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij : verslag van de proef in 2012 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ 2012
In de teelt van knolselderij zijn drie middelen toegelaten, namelijk linuron (breed werkend bodem- en contactherbicide), Centium (eenjarige, breedbladige onkruiden) en Boxer. De toelating van linuron staat onder druk, zodat dit middel mogelijk in de ...
help
Faunaschade ganzen 2011 : inventarisatie van schade en extra kosten op een aantal akkerbouwbedrijven met ganzenvraat in granen en graszaad [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Wijk, K. van \ Uijthoven, W. \ 2012
In 2010 en 2011 zijn in dit project op 6 praktijkbedrijven in totaal 15 praktijkpercelen gevolgd op schade door ganzen en de extra kosten voor verjaging. Het doel was de financiële gevolgen van ganzenschade voor granen en graszaad door een praktijkin ...
help
Eindrapportage FAB2 2008-2011 [Boek]
Geus, J. de \ Gurp, H. van \ Alebeek, F. van \ Bos, M. \ Janmaat, L. \ Rijn, P. van \ Schaap, B. \ Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. v.d. \ Willemse, J. \ Zanen, M. \ cop. 2011
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aa ...
help
Faunaschade ganzen 2010 : eerste inventarisatie van schade en extra kosten op een aantal akkerbouwbedrijven met ganzenvraat in granen en graszaad [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Wijk, K. van \ Uijthoven, W. \ 2011
In 2010 zijn in het kader van het project Faunaschade op 5 praktijkbedrijven 7 praktijkpercelen gevolgd op schade door ganzen en de extra kosten voor verjaging. Het ging in eerste instantie om schade door overzomerende ganzen. Er zijn diverse waarnem ...
help
Goed groen : uitdaging nieuwe technieken voor mechanische onkruidbestrijding in het openbaar groen [Presentatie]
Bleeker, P. \ Vlaswinkel, M. \ Huiting, H. \ 2011
Powerpointpresentatie over alternatieve methoden van onkruidbestrijding in het openbaar groen en de gevolgen daarvan voor de plantkeuze, inrichting openbaar groen inzet machines en personeel.
help
FAB en gewasbescherming : het belang van goed waarnemen [Boek]
Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. van der \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ 2011
In combinatie met bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het gebruik van insecticiden tegen luizen in granen en consumptieaardappelen te minimaliseren. In de toekomst zullen, onder andere door de hogere milieueisen, steeds mi ...
help
Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ Heijne, B. \ Hiemstra, J.A. \ Nouwens, F. \ Sluis, B.J. van der \ 2011
In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van ...
help
Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij en bleekselderij : verslag van de proeven in 2011 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ 2011
In de teelt van knolselderij en bleekselderij wordt naar een opvolger voor de Linuron gezocht. In 2011 is een onderzoek gestart en zijn alle firma’sbenaderd met mogelijkheden voor nieuwe herbiciden in knolselderij en bleekselderij. Linuron heeft een ...
help
Mogelijkheden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ 2010
De milieubelasting door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 1998 en 2005 flink gedaald, maar is nog steeds hoger dan de normen voor waterkwaliteit. Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzochten daarom in opdracht va ...
help
Evaluation of hybrid performance prediction in a commercial maize breeding program [Studentenverslag]
Mungall, V. \ 2010
Student report of a Evaluation of hybrid performance prediction in a commercial maize breeding program
help
Scoutwijzer [Boek]
Jong, M. de \ Vlaswinkel, M. \ Bok, N. van der \ Dieleman, W. \ [ca. 2010]
Dit document is een FAB-scoutwijzer. FAB staat voor Functional Agrobiodiversity. Het biedt een handleiding in het veld. Tijdens scouting in het veld wordt de boer met deze scoutwijzer in de hand snel wijzer! De wijzer is voor boeren die op zoek naar ...
help
Functionele agro biodiversiteit (LTO FAB II) [Boek]
Geus, J. de \ Gurp, H. van \ Alebeek, F. van \ Elderson, J. \ Korthals, G. \ Meerburg, B.G. \ Molendijk, L. \ Vlaswinkel, M. \ 2009
In 2008 startte LTO een gebruiksklaar FAB concept voor een aantal ziekten en plagen in een aantal gewassen die op eenvoudige wijze door telers benut kan worden en voor de toepasser kostenneutraal zijn. In deze rapportage zijn de resultaten en conclus ...
help
Faunaschade : inventarisatie bij 10 grote akkerbouwgewassen [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Wijk, K. van \ Uijthoven, W. \ 2009
In dit verslag wordt weergegeven welke informatie beschikbaar is betreffende de financiële gevolgen van faunaschade voor de qua areaal 10 belangrijkste akkerbouwgewassen. Hiervoor zijn de cijfers van het Faunafonds gebruikt. Deze opdracht is uitgevoe ...
help
Aardbeimijt te lijf met nieuwe behandelmethode \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Kruistum, G. van \ Vlaswinkel, M. \ 2009
Aardbei(moeder)planten ontsmetten met methylbromide mag niet meer. Er is nu echter een alternatief, zonder gebruik van chemische middelen: de CA-warmtebehandeling. De methode, die door plantenkwekers kritisch wordt gevolgd, blijkt goed te voldoen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.