help
Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering: veelbelovende techniek voor verwijdering geneesmiddelen? \ H2O online [Artikel]
Maas, P. van der \ Veenendaal, G. \ Nonnekens, J. \ Brink, H. \ Vogel, D. de \ 2020
Sinds 2010 produceert NieuWater ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen. Dit water wordt als proceswater geleverd aan de NAM in Schoonebeek. De biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC), die als voorzuivering gebruikt word ...
help
Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe [Boek]
Sierdsema, Henk \ Vogel, Rob \ 2020
help
Bodac : veelbelovende techniek voor verwijdering geneesmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maas, P. van der \ Veenendaal, G. \ Nonnekens, J. \ Brink, H. \ Vogel, D. de \ 2020
Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) blijkt medicijnen effectief te verwijderen uit rwzi-effluent. Het werkingsmechanisme en de praktische toepassingsmogelijkheden (processtappen, rendement, schaalgrootte en financiële en mili ...
help
Oostvaardersoevers (Programmatische Aanpak Grote Wateren) : Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
Burg, E. van der \ Dekker, G. \ Jager, Z. \ Londen, H. van \ Perk, M. van der \ Smal, W. \ Vogel, R. \ 2020
Rijkswaterstaat wil samen met regionale partners het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen onderling ecologisch verbinden in het project Oostvaardersoevers om de basiskwaliteit te verhoren en tot een toekomstbestendig ecosysteem te ...
help
Nieuwe richtlijn voor praktijkopleidingen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vogel, E. \ 2019
Medewerkers en vrijwilligers in de sector bos en natuur doen regelmatig werk met een groot veiligheidsrisico. Voor het werken met bijvoorbeeld een motorkettingzaag, bosmaaier, of maaimachine, is een goede opleiding belangrijk en soms zelfs wettelijk ...
help
STAB Kennisdocument 2019 : Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren [Boek]
Feringa, E. \ Wal, I. van der \ Vogel, R. de \ Coenrady, C. \ 2019
help
MIRT-verkenning Varik-Heesselt : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Jongejan, R. \ Kooiman, M. \ Smal, W. \ Smit, T. \ Vogel, R. \ Wijnants, F. \ 2018
De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen (‘de regio’) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen de hoogwaterveiligheid in het Waalgebied aanpakken. De initiatiefnemers willen in een MIRT verkenning een voor ...
help
Gebruikerservaringen met demon® en anammox® in deelstroombehandelingen [Boek]
Vogel, Dennis de \ 2018
In de afgelopen 15 jaar is er bij diverse waterschappen ervaring opgedaan met zogenoemde Anammox technieken om stikstofrijke deelstromen te behandelen. De opgedane praktijkervaringen zijn in dit project geïnventariseerd. Hiermee is praktijkkennis on ...
help
Broedvogels in een deel van Boswachterij Kootwijk in 2017 [Boek]
Deuzeman, Symen \ Vogel, Rob \ 2017
help
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording en eerste evaluatie [Boek]
Vogel, Rob \ Boele, Arjan \ Hornman, Menno \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ Zoetebier, Dirk \ 2016
help
Handboek voeding bij kanker [Boek] - Tweede, geheel herziene druk.
Vogel, Jeanne \ Beijer, Sandra \ Delsink, Peggy \ Doornink, Niki \ Have, Herma ten \ Lieshout, Rianne van \ 2016
Dit handboek geeft een overzicht van de huidige kennis over de relatie tussen voeding en het ontstaan van kanker, over de voedingsproblematiek als kanker is ontstaan en over de mogelijkheden om via gerichte voedingsinterventie goede zorg te verlenen. ...
help
Thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Kuiper, M. \ Oosterhoff, R. \ Nifterik, G. van \ Ekkelenkamp, H. \ Besseling, E. \ Rijneveld, B. \ Boer, M. \ Wildschut, T. \ Etman, P. \ Rooda, K. \ Dijkstra, M. \ Roos, R. de \ Vogel, H. \ Wiel, W.D. van der \ 2016
In dit themanummer over water staan 8 artikelen: 1) Grondwaterregulering op postzegelniveau: omgaan met onvoorspelbaarheid bemalingsrisico's. 2) Geen zandzakken, maar zandsuppletie: Prof. Marcel Stive, TU Delft, over de kusterosie Vietnam. 3) Bouwen ...
help
The positioning of edible insects on the Western Market : a literature review [Studentenverslag]
Vogel, R. \ 2016
help
Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels : monitoring in het kader van een tijdelijke compensatievoorziening [Boek]
Vogel, R.L. \ 2015
In deze rapportage wordt ingegaan op de geschiktheid van de uiterwaard Aersoltweerde als broedgebied van de Kwartelkoning (Natura 2000-soort). Eerdere monitoringresultaten zijn gepubliceerd in Deuzeman & van Manen 2013. Waterschap Groot Salland heeft ...
help
The butterfly plant arms-race escalated by gene and genome duplications \ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Artikel]
Edger, P.P. \ Heidel-Fischer, H.M. \ Bekaert, M. \ Rota, J. \ Glöckner, G. \ Platts, A.E. \ Heckel, D.G. \ Der, J.P. \ Wafula, E.K. \ Tang, M. \ Hofberger, J.A. \ Smithson, A. \ Hall, J.C. \ Blanchette, M. \ Bureau, T.E. \ Wright, S.I. \ Pamphilis, C.W. de \ Schranz, M.E. \ Barker, M.S. \ Conant, G.C. \ Wahlberg, N. \ Vogel, H. \ Pires, J.C. \ Wheat, C.W. \ 2015
Coevolutionary interactions are thought to have spurred the evolution of key innovations and driven the diversification of much of life on Earth. However, the genetic and evolutionary basis of the innovations that facilitate such interactions remains ...
help
The hybrid critical infrastructure analysis framework [Presentatie]
Vogel, R. \ 2014
Deltas in Depth Theme 7: Systems of systems approach for climate resilient multi-infrastructure, Session DD 7.1: The hybrid critical infrastructure analysis framework, Ruben Vogel, TNO, the Netherlands (2014). Presented at the International Conferenc ...
help
Klimaatverandering en transport en infrastructuur : actualisatie van de risico's en kansen voor klimaatadaptatiebeleid [Boek]
Maas, N. \ Vogel, R. \ 2014
Rapportage voor de sector transport, waarin is aangegeven welke risico’s en kansen er als gevolg van klimaatverandering voor deze sector zijn. Hierin is onderscheid gemaakt naar vijf subsectoren van wegen, spoorwegen, binnenvaart en havens, luchthave ...
help
In grasland meeste risico \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M. \ Vogel, T. \ 2014
Project Bomen voor Buitenkippen onderzoekt het verband tussen de diverse soorten uitloopbeplanting en AI-risicovogels. Opgaande beplanting in de uitloop blijkt het best om watervogels te weren.
help
Hollandse kip en Hollandse melk \ De pluimveehouderij [Artikel]
Vogel, B. \ 2014
Column van Bert Vogel, pluimveehouder in Duitsland, over de verduurzamingskoers met de Hollandse kip van Albert Heijn.
help
Joint fact finding a collaborative multi stakeholder approach to climate ready infrastructure [Presentatie]
Vogel, R. \ Schenk, T. \ Maas, N. \ Tavasszy, L. \ 2014
Presentation at Deltas in times of climate change II conference, Rotterdam, 24 September 2014
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.