help
Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in de Greenports: stand van zaken onderzoeksresultaten [Presentatie]
Geerling-Eiff, F. \ Vogelezang, J. \ 2013
Powerpointpresentatie over methodieken van kennisoverdracht. Aandacht voor de doelstelling en het beoogde resultaat. De MK-projecten maken onderdeel uit van de bredere Greenportprogramma’s in de regio (o.a. EFRO). Het doel is tweeledig: monitoren en ...
help
Innovatie in de regio Noord-Holland Noord \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vogelezang, J. \ 2012
De agribusiness in Noord-Holland Noord wil de internationale concurrentiepositie behouden en versterken. De regio pakt dit op analoog aan het topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I, waarbij het draait om samenwerking tussen ondernemers, kennis ...
help
Transitie & innovatie : inspirerende voorbeelden Kennisbasisonderzoek VI 2012 [Boek]
Dubbeldam, R. \ Vogelezang, J. \ 2012
De samenleving verandert in hoog tempo. Mondialisering, individualisering, veranderende schaarsteverhoudingen en nieuwe technologieën hebben grote invloed op onze maatschappij. Het doel van Kennisbasisprogramma VI (KB VI) is dan ook om kennis aan te ...
help
Koepelprogramma Verduurzaming Plantaardige Productieketen [Poster]
Boonekamp, P. \ Vogelezang, J. \ [2011]
Informatieposter getiteld "Koepelprogramma Verduurzaming Productieketen". Van allemaal losse programma’s binnen het Beleidsondersteunende Onderzoek Verduurzaming Plantaardige Productie (VPP) één geheel maken. Dat is de taak die José Vogelezang en Pie ...
help
De bijdrage van technologie aan systeeminnovaties \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vogelezang, J. \ Wijnands, F. \ 2010
Technologische vernieuwingen leveren een essentiële bijdrage aan de verduurzaming van de agrarische sector. Maar hoe is die bijdrage vanuit de techniek aan systeemverandering te karakteriseren? En hoe kunnen we met technologie het innovatieproces stu ...
help
Systems innovations in agriculture in the Netherlands : examples of innovation projects in the development towards a more sustainable agriculture [Boek]
Meijer, B. \ Wijnands, F. \ Vogelezang, J. \ Stilma, E. \ Jansma, J.E. \ Maas, R. van der \ Haan, J. de \ Reuler, H. van \ cop. 2010
In recent years scientists of Wageningen UR (University & Research centre) dedicated much effort to systems innovations in agriculture and horticulture. Complex and persistent environmental problems require new approaches, new so-called proof of prin ...
help
Werken aan transitie in de systeeminnovatieprogramma’s [Presentatie]
Vogelezang, J.V.M. \ [ca. 2009]
help
De toekomst naar voren halen : werken aan transitie in de systeeminnovatieprogramma’s [Presentatie]
Vogelezang, J.V.M. \ [ca. 2009]
Presentatie getiteld "De toekomst naar voren halen, werken aan Transitie in de Systeeminnovatieprogramma's
help
Methodisch werken aan systeeminnovaties \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vogelezang, J. \ Wijnands, F. \ 2009
Bij de opgave van de Nederlandse landbouw om zich te ontwikkelen tot een duurzame sector, is het zoeken naar vernieuwingen die een trendbreuk teweegbrengen en het tempo van duurzame ontwikkeling versnellen. De Systeeminnovatieprogramma’s dragen hiera ...
help
De waarde van monitoring en evaluatie \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vogelezang, J.V.M. \ Wijnands, F.G. \ 2008
Alleen door ingrijpende vernieuwingen kan de landbouw echt verduurzamen. Innovatie-experimenten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Maar is de bijdrage aan het veranderingsproces wel te meten, en hoe en wat meet je dan? En is het mogelijk leer ...
help
Regio Innovatie Tour : een RIT langs de praktijk van regionale innovatieprojecten [Boek]
Noorduyn, L. \ Buck, A. de \ Holster, H. \ Migchels, G. \ Verkerke, W. \ Vogelezang, J. \ Wierda, C. \ 2008
De weerslag van de Regio Innovatie Tour is terug te vinden in deze brochure. Twee dagen lang toerden vertegenwoordigers van regionale overheden, landbouworganisaties en onderzoekers op uitnodiging van Wageningen UR langs acht innovatieve projecten. D ...
help
Nieuwe verbindingen stimuleren innovatie en transitie \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vogelezang, J. \ Wijnands, F. \ Wals, A. \ 2007
"Leren in netwerken". Netwerken hebben een belangrijke functie voor transitieprocessen in de landbouw. Wageningen UR brengt afhankelijk van het doel ondernemers, bestuurders, ketenpartijen en anderen in netwerken bijeen om aan een gezamenlijke verand ...
help
Syscope extra : Leren in netwerken \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vogelezang, J. \ Wijnands, F. \ Wals, A. \ Potters, J. \ Krikke, A. \ Noorduyn, L. \ Vrolijk, M. \ Wierda, C. \ 2007
In deze Syscope-special staat 'leren' centraal als een essentieel ingrediënt van een op innovatie gerichte stimulerende omgeving. In het openingsartikel wordt ingegaan op de noodzakelijke randvoorwaarden voor zo'n omgeving en de consequenties die dat ...
help
Werkwijze Systeeminnovatieprogramma's \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Wijnands, F.G. \ Vogelezang, J.V.M. \ 2005
In deze speciale uitgave van Syscope geven wij u, na drie jaar werken aan systeeminnovaties in de land- en tuinbouw, een overzicht van de vernieuwingen die we hebben ingezet vanuit een samenhangende visie op transitie en innovatie. De opgave in de LN ...
help
Evaluatie kennisateliers streekproducten [Boek]
Bruin, R. de \ Vogelezang, L. \ 2003
In de ateliers over Streekproducten, die de stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) samen met InnovatieNetwerk in februari 2003 heeft georganiseerd, is geëxperimenteerd met een aanpak om kennis en handelen dichter bij elkaar te brengen. Doel ...
help
Balanceren tussen scheutgroei en bloeminductie bij alstroemeria \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vogelezang, J.V.M. \ 1999
Gegevens van onderzoek door het Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente (PBG)
help
Bloeiinductie alstroemeria met behulp van bodemkoeling : invloed periodiek koelen en verwarmen [Boek]
Vogelezang, J.V.M. \ Stapel, L.H.M. \ Straver, N. \ 1999
help
Invloed temperatuurstrategie op koolhydraatgehaltes in roos : onderzoek naar voornachtverhoging [Boek]
Vogelezang, J. \ Hoog, J. de \ Jongh, M. de \ 1998
help
Temperatuurintegratie op etmaalbasis : onderzoek op PBG en praktijkbedrijven bij potplanten, roos en paprika [Boek]
Rijsdijk, A.A. \ Vogelezang, J.V.M. \ Leeuwen, G.J.L. van \ 1998
help
Negatieve DIF positief voor kwaliteit \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Vogelezang, J. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.