help
BENEFIT Partnership - 2019 annual report : bilateral Ethiopian-Netherlands effort for food, income and trade partnership [Boek]
Alemu, Dawit \ Koomen, Irene \ Schaap, Mirjam \ Ayana, Amsalu \ Borman, Gareth \ Elias, Eyasu \ Smaling, Eric \ Getaw, Helen \ Becx, Gertjan \ Sopov, Monika \ Terefe, Geremew \ Schrader, Ted \ Tafere, Tewodros \ Vonk, Remko \ 2020
help
Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2018 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2020
Landbouwkundige activiteiten vormen in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O), methaan (CH4), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen en fijnstof ...
help
Ondergedoken waterplanten in het Markermeer : vragen en antwoorden [Boek]
Vonk, Arie \ Verhofstad, Michiel \ Geest, Harm van der \ 2019
Om het ecosysteem en de ontwikkelingen van waterplanten in het IJsselmeergebied beter te begrijpen is inzicht nodig om belangrijke vragen te beantwoorden: Welke rol spelen waterplanten in het ecosysteem? Welke planten groeien er en waar? Is er een re ...
help
Dagelijkse kost : hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem [Boek]
Muilwijk, Hanneke \ Huitzing, Hiddo \ Krom, Michiel de \ Prins, Anne Gerdien \ Vonk, Marijke \ Westhoek, Henk \ Oorschot, Mark van \ 2019
help
Referentieraming van emissies naar de lucht uit landbouw en landgebruik tot 2030 : achtergronddocument bij de Klimaat-en Energieverkenning 2019, met ramingen van emissies van methaan, lachgas, ammoniak, stikstofoxide, fijnstof en NMVOS uit de landbouw en kooldioxide en lachgas door landgebruik [Boek]
Velthof, G.L \ Bruggen, C. van \ Arets, E. \ Groenestein, C.M. \ Helming, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Schelhaas, M.J. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Vonk, J. \ 2019
In het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) zijn ramingen gemaakt voor 2020, 2025 en 2030 van i) niet aan energie gerelateerde emissies uit de landbouw naar de lucht, in de vorm van methaan (CH4), lachgas (N2O), ammoniak (NH3), stikstofox ...
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) - update 20199 [Boek]
Lagerwerf, L.A. \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N compounds (NOx and N2O) are calculated for animal hou ...
help
Novel ecosystems in urbanized areas under multiple stressors: using ecological history to detect and understand ecological processes of an engineered ecosystem (lake Markermeer) [Boek]
Riel, M.C. van \ Vonk, J.A. \ Noordhuis, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2019
Estuaries, which can be considered as the most resource rich, biodiverse, and increasingly densely populated areas in the world, have often been dammed and are partly or fully reconstructed. Many of these artificially compartmentalized and constructe ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen en fijnstof ...
help
Kan ons voedsel duurzamer worden? : de Nederlandse voedselconsumptie en de leefomgeving [Website]
Muillwijk, H. \ Westhoek, H. \ Huizing, H. \ Krom, M. de \ Prins, A. \ Vonk, M. \ 2019
Het voedsel dat Nederlanders eten is nu niet duurzaam. Hier verandering in brengen is ingewikkeld. Maar het kan wel; er zijn wel degelijk mogelijkheden om ons voedsel duurzamer te maken.
help
Het belang van natuurlijke en kunstmatige land-water overgangen voor het functioneren van moeras- en meerecosystemen : Een literatuurstudie als voorbereiding op het ontwerp van de Oostvaardersoevers [Boek]
Rombouts, T.A. \ Vonk, J.A. \ Geest, H.G. van der \ 2019
Oostvaardersoevers voorverkenning adviesrapport. Deze deskstudie geeft aan de hand van een beschrijving van de ecologische stuurfactoren van het gebied en van natuurlijke referenties in land-water overgangen, hoe invulling kan worden gegeven aan de e ...
help
Oorzaak piekverbruik : technisch memo [Boek]
Hillebrand, B. \ Vonk, E. \ Raterman, B.W. \ 2019
In deze studie wordt het effect onderzocht van klimaatverandering aan de hand van de verschillende KNMI ’14 klimaatscenario’s (KNMI 2014) op de watervraag. Specifiek gaat het om de dagfactor (het gemeten verbruik van een dag t.o.v. het jaargemiddelde ...
help
Operationele inzet van het EDWARD-model [Boek]
Vonk, E. \ Hillebrand, B. \ 2019
KWR heeft vanuit een aantal recente BTO-projecten (o.a. BTO Piekfactoren, BO Oorzaak Piekfactoren, BTO VO Datamining) het zogenaamde EDWARD-model ontwikkeld. Met dit model kan voor een willekeurig voorzieningsgebied in Nederland of Vlaanderen de invl ...
help
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 : National Inventory Report 2018 [Boek]
Coenen, P.W.H.G. \ Zanten, M.C. van \ Zijlema, P.J. \ Arets, E.J.M.M. \ Baas, K. \ Berghe, A.C.W.M. van den \ Huis, E.P. van \ Geilenkirchen, G. \ Hoen, M. 't \ Hoogsteen, M. \ Molder, R. te \ Dröge, R. \ Montfoort, J.A. \ Peek, C.J. \ Vonk, J. \ Dellaert, S. \ Koch, W.W.R. \ 2018
help
Van dronebeelden naar vegetatieklassen: een methode voor objectherkenning \ H2O online [Artikel]
Dorland, E. \ Vonk, E. \ Fujita, Y. \ Raterman, B. \ Witte, F. \ 2018
Nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van dronebeelden bieden goede kansen voor toepassing in de watersector. KWR ontwikkelde een objectherkenningsmethode waarmee dergelijke beelden kunnen worden omgezet naar vegetatieklassen. Deze methode kan ook v ...
help
Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
help
In gesprek over ammoniak : contouren van een uitweg uit de controvers [Boek]
Munnichs, Geert \ Vriend, Huib de \ Vonk, Arnold \ 2018
help
Drinkwatersector beter voorbereid op klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
Uit een vijf jaar Bedrijfstakonderzoek (BTO) blijkt dat klimaatverandering de drinkwatervoorziening op allerlei manieren gaat beïnvloeden. Vele effecten zullen zich voordoen, van hogere vervuiling van oppervlaktewater tot een hogere temperatuur in he ...
help
Toekomstbestendige planning van de drinkwatervoorziening en het belang van inzicht in het verbruik \ H2O online [Artikel]
Beuken, R. \ Vonk, E. \ Blokker, M. \ Cirkel, G. \ 2018
Omdat het aanpassen van de drinkwaterketen grote investeringen en veel tijd vergt, is het belangrijk goed te kunnen voorspellen hoe de benodigde capaciteit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Hiervoor moet rekening worden gehouden met veranderingen ...
help
De highlights uit het BTO onderzoek naar: Klimaatbestendige Watersector [Boek]
Dorland, Edu \ Sjerps, R. \ Wols, B. \ Vonk, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Witte, J.P.M. \ 2018
In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar Bedrijfstakonderzoek. Het doel van dit onderzoek was om de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector in beeld te brengen, en om vervolgens ...
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands – update 2018 : calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) [Boek]
Vonk, J. \ Sluis, S.M. van der \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Velthof, G.L. \ 2018
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) are calculated from animal ho ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.