Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 131

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Voogd
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie : beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5 [Boek]
Kros, Hans \ Os, Jaap van \ Voogd, Jan Cees \ Groenendijk, Piet \ Bruggen, Cor van \ Molder, Romuald te \ Ros, Gerard \ 2019
help
Broeikasgasemissie van de Gelderse land- en tuinbouw in 2016 [Boek]
Jeurissen, Leonne \ Voogd, Jan Cees \ Kros, Hans \ Lesschen, Jan Peter \ 2019
help
Inzichten stikstofdepositie op natuur : memo [Boek]
Gies, Edo \ Kros, Hans \ Voogd, Jan Cees \ 2019
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: - Wat is de bijdrage vanuit verschillende bronnen aan de depositie op de voor stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden? En wat is daarin specifiek de bijdrage van de veehouderij, uitgespl ...
help
Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops [Boek]
Römkens, Paul \ Rietra, René \ Kros, Hans \ Voogd, Jan Cees \ Vries, Wim de \ 2018
help
Kansen voor het sluiten van de mineralenbalansen in Noord-Nederland : effecten op regionale schaal en bedrijfsschaal [Boek]
Vries, Wim de \ Kros, Hans \ Voogd, Jan-Cees \ Duijvendijk, Kees van \ Ros, Gerard \ 2018
help
Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken [Boek]
Gies, T.J.A. \ Kros, J. \ Voogd, J.C. \ 2017
help
Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen [Boek]
Oenema, O. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Voogd, J.C. \ Ehlert, P.A.I. \ Velthof, G.L. \ 2016
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksno ...
help
Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden [Boek]
Kros, Hans \ Gies, Edo \ Voogd, Jan Kees \ Vries, Wilco de \ Aben, Jan \ Pul, Addo \ 2015
Om het mogelijke effect van het aanbrengen van landschapselementen op de NHx (NH3 + NH4 +) depositie op Natura 2000-gebieden in te schatten, is door Alterra een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd voor de gehele provincie Overijssel. De bereke ...
help
Ontwikkeling van de ammoniakdepositie op de Overijsselse Natura 2000-gebieden : analyse van de ammoniak-depositie als gevolg van Overijsselse stal- en opslagemissies in de periode van 1994, 1995, 2000 of 2004 tot 2009 [Boek]
Gies, T.J.A. \ Kros, J. \ Jeurissen, L.J.J. \ Voogd, J.C.H. \ 2014
In dit rapport wordt de ontwikkeling van de netto toe- of afname van de ammoniakdepositie als gevolg van de stal- en opslagemissies tussen verschillende peiljaren vanaf 1994 en 1 februari 2009 op de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebied ...
help
Efficiency of agricultural measures to reduce nitrogen deposition in Natura 2000 sites \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
Kros, J. \ Gies, T.J.A. \ Voogd, J.C.H. \ Vries, W. de \ 2013
This paper quantifies the efficiency of emission control measures in agriculture at landscape scale on the N deposition and critical N load exceedances in Natura 2000 sites. The model INITIATOR2 was run with spatially explicit farm data to predict at ...
help
Bijdrage landbouw aan de NH3-depositie in de Nieuwkoopse Plassen : analyse van de effecten van aanvullende maatregelen [Boek]
Kros, H. \ Voogd, C. \ Gies, E. \ 2012
In het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is de stikstofdepositie hoog ten opzichte van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur in dit gebied. Bij het vaststellen van stikstofdepositie in dit gebied vormt de bijdrage van de ammoni ...
help
Inrichtingsontwerp van het bodemmeetnet voor de natuur in de provincie Gelderland [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Brus, D.J. \ Wamelink, G.W.W. \ Kemmers, R.H. \ Voogd, J.C. \ 2012
De kwaliteit en de ontwikkeling van de natuur dient gemonitord geworden volgens een nieuwe landelijke systematiek in het kader van het Subsidie Stelsel Natuur (SNL). Daarnaast speelt de monitoring voor Natura 2000-gebieden en specifiek voor de verdro ...
help
Klimaatbestendigheid van de EHS 2 : simulatieruns met de modellen NHI-SMART2-SUMO2 voor klimaat-scenario's [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Wieggers, H.J.J. \ Voogd, J.C.H. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ 2011
De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is in ontwikkeling om het voorbestaan van de Nederlandse natuur te waarborgen. Processen als gevolg van klimaatverandering zouden deze doelstelling echter negatief kunnen beïnvloeden, wat tot een her-evaluatie van ...
help
Stikstofdepositie in de provincie Utrecht : onderzoek in de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten [Boek]
Kros, J. \ Dobben, H.F.M. van \ Klimkowska, A. \ Gies, T.J.A. \ Voogd, J.C.H. \ 2011
Voor veel van de Utrechtse natuurbeschermingswetgebieden is stikstofdepositie een punt van aandacht. Een te hoge stikstofdepositie op de natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosysteme ...
help
Ammoniakdepositie op de Gelderse Natura 2000-gebieden : ontwikkeling van de ammoniakdepositie als gevolg van stal- en opslagemissies in de periode 2004 en 2009 - versie 2 [Boek]
Kros, J. \ Gies, T.J.A. \ Jeurissen, L.J.J. \ Voogd, J.C.H. \ 2011
In dit rapport wordt de ontwikkeling in beeld gebracht van de netto toe- of afname van de stikstofdepositie als gevolg van de stal- en opslagemissies tussen 7 december 2004 en 1 februari 2009 op de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebiede ...
help
Ontwikkeling van de bodemkwaliteit in Gelderland : trends in het Meetnet Bodemkwaliteit (1997-2010) [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Voogd, J.C. \ 2011
Het rapport geeft een analyse van de toestand en trends in het meetnet bodemkwaliteit van de provincie Gelderland in de periode 1997-2010. Bij aanvang van het meetnet was het bodembeleid erop gericht dat de bodemkwaliteit niet verder verslechterde. D ...
help
Aanpassing richtlijnen circusondernemingen [Studentenverslag]
Voogd, M. \ 2010
Aanvullend onderzoek naar het gedrag van circusdieren. Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan het gedrag van olifanten, leeuwen en tijgers. Daarbij is aandacht besteed aan het natuurlijke fourageergedrag en de huisvesting van de dieren.
help
Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura 2000-gebieden : in de provincie Fryslân [Boek]
Hoefs, R.M.A. \ Kros, J. \ Hessel, R. \ Voogd, J.C.H. \ 2010
In deze studie is de ammoniak- en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de provincie Fryslân verkend en zijn de effecten van maatregelen in de landbouw op de depositie van stikstof weergegeven. Dit inzicht vormt een belangrijke bijdrage aan ...
help
Berekeningen stikstofdepositie voor Plan MER gemeente Midden-Drenthe [Boek]
Hoefs, R.M.A. \ Os, J. van \ Voogd, J.C.H. \ Vos, E.C. \ Gies, T.J.A. \ 2010
In de gemeente Midden-Drenthe wordt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied gemaakt. In deze rapportage zijn voor de bijbehorende Milieu Effect Rapportage berekeningen opgenomen van de ammoniakemissie vanuit de landbouwbedrijven in de huidige ...
help
De beste vangstmethode: onderzoek naar sterfte onder spitsmuizen bij gebruik van inloopvallen \ Zoogdier [Artikel]
Snijder, A. \ Voogd, M. \ 2010
Al heel wat jaren worden kleine zoogdieren gevangen voor onderzoek. Bij het vangen van met name bosspitsmuizen met behulp van inloopvallen blijkt dat mortaliteit hoog kan zijn. Er heerst een discussie onder onderzoekers over de controlefrequentie, wa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.