help
Melkveebedrijven: steeds groter en intensiever [Factsheet]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2020
De Nederlandse melkveehouderij is vooral geconcentreerd in vier gebieden. De meeste melkveebedrijven liggen in het Noordelijk Weidegebied (25%), Oostelijk Veehouderijgebied (24%), Zuidelijk Veehouderijgebied (12%) en in het Hollands/Utrechts Weidegeb ...
help
Pachtnormen 2020 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2020
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2020 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De pachtnormen 2020 zijn in t ...
help
Water voor de landbouw [Boek]
Silvis, H. \ Meer, R. van der \ Voskuilen, M. \ 2020
Dit bericht schetst de waterproblematiek in de Nederlandse landbouw. Nadat het watergebruik is toegelicht worden landbouweconomische gevolgen van droogte getoond. Ook wordt ingegaan op het waterbeheer. De bijlage beschrijft twee actuele publiek-priva ...
help
Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2018 [Boek]
Silvis, H.J. \ Voskuilen, M.J. \ 2020
Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2018. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 50 ha bos, met uitzondering van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse ...
help
Grote regionale verschillen in inkomens door droogte [Factsheet]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2019
De droge en warme zomer van 2018 heeft geleid tot grote regionale verschillen in gewasopbrengsten en inkomens tussen de grondgebonden bedrijven.
help
Grondgebondenheid in perspectief [Brochure]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2019
Zoals het woord al zegt is landbouw een grondgebonden activiteit. De hoeveelheid en kwaliteit van de beschikbare grond beperken het productievermogen van de sector. Van oudsher is er met succes naar gestreefd om de productie per hectare te verhogen e ...
help
Pachtnormen 2018 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2019
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In negen van de veertien pach ...
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : 2015-2017 [Boek]
Silvis, Huib \ Blokland, Pieter Willem \ Daatselaar, Co \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2019
Toen de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden melkveehouderij op 1 januari 2016 van kracht werd, verkeerde de Nederlandse melkveehouderij in een expansiefase. Naar aanleiding van de groeiende mestproductie kondigde de overheid in juli 2015 de ...
help
Opties voor de stabilisatie van de pachtnormen: berekeningen over de periode 2011-2019 [Boek]
Silvis, Huib \ Meer, Ruud van der \ Voskuilen, Martien \ 2019
In het kader van de herziening van het pachtstelsel heeft het ministerie van LNV behoefte aan inzicht in de mogelijkheden om de fluctuaties in pachtnormen (hoogst toelaatbare pachtprijzen voor pacht van los land) te dempen. Hiervoor zijn verschillend ...
help
Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2017 [Boek]
Silvis, H.J. \ Voskuilen, M.J. \ 2019
Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2017. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse ...
help
Nederland ook met pachtprijs aan kop [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Agrarische grondprijzen in de EU in 2016 [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Agricultural land prices in the EU in 2016 [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Grondgebondenheid melkveehouderij op micro - en macroniveau [Factsheet]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2018
De grondgebondenheid van de Nederlandse melkveehouderij is een belangrijk vraagstuk geworden door de afschaffing van de Europese melkquotering in 2015. In een poging de verwachte expansie op te vangen is in 2014 de Wet verantwoorde groei melkveehoude ...
help
NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht [Boek]
Braks, P. \ Brans, S. \ Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2018
Deze publicatie schetst een beeld van de ontwikkelingen in het agrarisch en landelijk vastgoed die zich in het jaar 2017 hebben voorgedaan. Voor dit Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht (A&LV bericht) wordt ingegaan op grondgebonden landbouw, glastu ...
help
Prijsdruk reguliere verpachting minder groot [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Waardering verpachte landbouwgrond : onderzoek op basis van kadastrale transactiegegevens en een enquête [Boek]
Kuiper, Paul Peter \ Voskuilen, Martien \ 2018
De waardering van verpachte landbouwgrond is van belang voor de belastingaangifte in box 3 van deinkomstenbelasting. Voor landbouwgrond uitgegeven via reguliere pacht met een verwachte looptijdvan meer dan 20 jaar geldt een normwaardering van 50% van ...
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : nulmeting [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2018
De Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij, die per 1 januari 2016 van kracht werd, beoogt grondloze groei van de melkveehouderij te beperken. Per 1 januari 2018 is de inhoud van de AMvB verankerd in de Wet grondgebonden gr ...
help
Pachtnormen 2018 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2018
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. Voor los bouw- en grasland is ...
help
Economie van de pacht [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
Deze notitie beschouwt het Nederlandse pachtstelsel in termen van marktwerking en overheidsingrijpen. Het huidige pachtstelsel is gemengd. Aan de ene kant is er de reguliere pacht die voorziet in een sterke bescherming van de pachter en in hoogst toe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.