help
Broedvogels van de Schoorlse Duinen in 2016 [Boek]
Slaterus, Roy \ Voslamber, Berend \ 2017
help
Broedvogels van Elswout en Middenduin in 2016 [Boek]
Slaterus, Roy \ Voslamber, Berend \ 2017
help
Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar [Boek]
Voslamber, B. \ Koffijberg, K. \ 2017
help
De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw \ Limosa [Artikel]
Lensink, R. \ Bergh, L.M.J. van den \ Voslamber, B. \ 2013
Aan het begin van de 20e eeuw was de Grauwe Gans als broedvogel in Nederland zeer schaars en enkele decennia later was ze nagenoeg uitgestorven. Vanaf de jaren zestig echter trad een spectaculair herstel op, deels geholpen door verschillende herintro ...
help
Populatiemodel voor de Grauwe gans : enkele scenarioberekeningen voor aantalsregulatie [Boek]
Baveco, J.M. \ Kleijn, D. \ Lange, H.J. de \ Lammertsma, D.R. \ Voslamber, B. \ Melman, T.C.P. \ 2013
Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model (Kleijn et al., 2011) zijn enkele scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onkla ...
help
Van ei tot kogel : het leven van een paar grauwe ganzen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Voslamber, B. \ 2012
Veel boeren ondervinden last van de grote populatie ganzen. Door onderzoek naar individuele ganzen, hoopt SOVON een bijdrage te leveren aan de oplossing. Een verslag van het leven van een succesvol ganzenpaar.
help
Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden [Boek]
Kleijn, D. \ Hout, J. van der \ Voslamber, B. \ Randen, Y. van \ Melman, D. \ 2012
Onderzocht is hoe de landbouwschade door de in Nederland broedende Grauwe ganzen zich ontwikkelt, waarbij onderscheid is gemaakt in de zomer- en winterperiode. Met zogenaamde halsbandloggers en ringterugmeldingen is het ruimtegebruik in beeld gebrach ...
help
Ruitrek van Canadese ganzen over Nederland in relatie tot de veiligheid rond vliegvelden \ De grauwe gors [Artikel]
Tanger, D. \ Voslamber, B. \ 2011
Het waarnemen van ruitrek van Canadese Ganzen in Nederland is dus betrekkelijk nieuw. De belangrijkste reden hiervoor zal zijn dat er pas sinds een jaar of twintig voldoende aantallen in Nederland broeden om deze ruitrek te kunnen vaststellen.
help
Uit de wetenschap: ganzen : geliefd, maar met mate \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Melman, T.C.P. \ Kleijn, D. \ Voslamber, B. \ 2011
In het boerenland zijn ganzen een alledaagse verschijning geworden, niet alleen in de winter, maar ook in de zomerperiode zijn er grote aantallen. Vanuit het natuurbeleid wordt de toename toegejuicht, maar er zijn ook negatieve aspecten : de schade a ...
help
Populatie-dynamisch model voor grauwe ganzen : ontwikkeling model ten behoeve van aantalregulering [Boek]
Kleijn, D. \ Baveco, J.M. \ Voslamber, B. \ Lange, H.J. de \ Melman, T.C.P. \ 2011
Dit rapport beschrijft een deel van de werkzaamheden die in het kader van het onderzoeksproject "Populatiebeheer overzomerende (Grauwe) ganzen" in 2009 en 2010 zijn uitgevoerd. Het aantal ganzen dat in Nederland broedt neemt de laatste decennia spect ...
help
Canadese ganzen in Groningen: herkomst ruiende vogels \ De grauwe gors [Artikel]
Voslamber, B. \ 2011
Ten tijde van Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) was de Canadese Gans Branta canadensis in de provincie Groningen nog een grote zeldzaamheid. Het was vooral een wintergast die tijdens streng winterweer vanuit Scandinavië naar het zuiden trok. ...
help
Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ Beekman, J.H. \ Cottaar, F. \ Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. van der \ Nienhuis, J. \ Tanger, D. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 2010
Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben tradit ...
help
Kleurring- en halsbandprogramma's bij ganzen \ De levende natuur [Artikel]
Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. \ Müskens, G.J.D.M. \ Voslamber, B. \ 2010
Nu de opvang van de sterk toegenomen aantallen ganzen de overheid steeds meer geld gaat kosten en er steeds vaker aan beperking van de aantallen ganzen wordt gedacht, is goede demografische informatie van steeds groter belang. Hoe oud worden ganzen, ...
help
Pilotstudie grauwe ganzen (Anser anser) De Deelen, 2007-2009 : onderzoek naar het uitrasteren van een broedpopulatie grauwe ganzen met als doel de populatie te beperken en landbouwschade te verminderen [Boek]
Voslamber, B. \ Ven, P. van der \ 2010
Na het uitsterven van de Grauwe Gans als broedvogel in Nederland in de eerste helft van de 20ste eeuw is deze vogel sinds de jaren ‘60 van diezelfde eeuw aan een opmerkelijk opmars begonnen. Met dank aan jachtbeperkingen, herstel van broedhabitat en ...
help
Broedende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Voslamber, B. \ Jeugd, H.P. van der \ Koffijberg, K. \ 2010
Broedende ganzen zijn niet meer uit Nederland weg te denken. Tussen 1970 en 2008 nam het aantal broedvogels toe van 200 tot ruim 50.000 paar. Bestond de populatie in 1970 hoofdzakelijk uit grauwe ganzen, in 2008 werden 13 soorten ganzen als broedvoge ...
help
Bestrijding van grauwe ganzen: ingrepen op ei-niveau \ De levende natuur [Artikel]
Voslamber, B. \ 2010
Al decennia lang worden broedende grauwe ganzen (Anser anser) bestreden vanwege (vermeende) schadelijke effecten op hun omgeving. Die effecten variëren van schade aan omringende landbouwpercelen tot het overmatig bemesten van voedselarme vennen. Het ...
help
Ganzen in de Lage Landen \ De levende natuur [Artikel]
Ebbinge, B.S. \ Voslamber, B. \ Wesselius, M. \ Hooijmeijer, J.C.E.W. \ Reest, P.J. van der \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2010
Het gaat goed met de ganzen in de Lage Landen. Vrijwel alle soorten zijn, sinds het verschijnen van het vorige themanummer in 1987, in aantal toegenomen. Brandgans (Branta leucopsis) en grauwe gans (Anser anser) zijn spectaculair toegenomen en zijn i ...
help
Limburgse Grauwe Ganzen: standvogels of trekkers? \ Limburgse vogels [Artikel]
Voslamber, B. \ 2010
Evenals in de rest van ons land is de opmars van Grauwe Ganzen niet aan Limburg voorbijgegaan. De eerste vogels werden in 1981 broedend aangetroffen. Sindsdien groeide de populatie gestaag. Zet deze ontwikkeling recent nog door? Vanaf 2005 worden Gra ...
help
Opvang van ganzen op de klei: evaluatie van experimenten in drie winters [Boek]
Visser, A. \ Bemmelen, R. van \ Voslamber, B. \ Guldemond, A. \ Ebbinge, B.S. \ Blom, R. \ Bommel, F.P.J. van \ Fouw, J. de \ Jeugd, H. van der \ Kwak, R.G.M. \ Weijden, A.G.G. van der \ 2009
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) zijn in Zeeuws- Vla ...
help
Gekleurde Kleine Zilverreiger in Ooijpolder afkomstig uit Engeland \ De Mourik [Artikel]
Voslamber, B. \ 2009
Dit artikel gaat in op de omzwervingen van een op 12 augustus 2008 waargenomen Kleine Zilverreiger. In dit gebied werd al uitgekeken naar de Kleine Zilverreiger, te verwachten vanuit een van de Nederlandse kolonies. Dit exemplaar bleek echter niet ma ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.