Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Vreke
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Longread : Zeven redenen om te investeren in een groene stad [Boek]
Stuiver, M. \ Spijker, J. \ Visschedijk, P.A.M. \ Vries, S. de \ Snep, R.P.H. \ Jacobs, C.M.J. \ Vreke, J. \ 2018
In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen ...
help
Evaluation of socio-economic factors that determine adoption of climate compatible freshwater supply measures at farm level: a case study in the southwest Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Veraart, J.A. \ Duinen, R. van \ Vreke, J. \ 2017
The availability of freshwater resources in soil and groundwater bodies in the southwestern part of The Netherlands is expected to decrease during the agricultural growing season because of an expected increase of freshwater demands and a changing cl ...
help
Green Business Benefits : analyse van natuurpraktijken door Nederlandse bedrijven [Boek]
Vreke, Jan \ Coninx, Ingrid \ Och, Renze van \ 2016
help
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : publieksrapport [Boek]
During, Roel \ Pleijte, Marcel \ Vreke, Jan \ 2016
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar ...
help
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : achtergrondrapport [Boek]
During, Roel \ Pleijte, Marcel \ Vreke, Jan \ 2016
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar ...
help
GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
help
Benutting ecosysteemdiensten [Boek]
Vreke, J. \ Kistenkas, F.H. \ Donders, J.L.M. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ 2013
Een belangrijke beleidsopgave is het beter benutten van ecosysteemdiensten. Het doel van dit onderzoek is te komen tot handvatten voor de overheid om de benutting te verbeteren. Daartoe is een theoretisch kader opgesteld, dat een schematisch overzich ...
help
Green infrastructure for health : reviewing the evidence base for spatial planning [Studentenverslag]
Tian, D. \ 2013
This study exposed what functions of urban green infrastructure can influence people’s physical and mental health, namely why urban green infrastructure is important to people’s health. After that, how city planners can plan and design urban green in ...
help
Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs [Boek]
Vreke, J. \ Langers, F. \ Berg, A.E. van den \ 2011
In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan ...
help
Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Donders, J.L.M. \ Luttik, J. \ Gossen, C.M. \ Veeneklaas, F.R. \ Weijschede, T.J. \ Vreke, J. \ 2011
Het onderzoek richt zich op de vraag welke kwaliteiten van groen belangrijk zijn bezien vanuit verschillende motieven waarmee mensen recreëren, nu en in de toekomst. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar recreatiemotieven en –trends, met als lei ...
help
Achtergronddocument midterm meting monitor effectindicatoren agenda Vitaal Platteland [Boek]
Agricola, H.J. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Vreke, J. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ Groenemeijer, L.M.G. \ Deijl, S.L. \ 2011
Sinds eind 2003 wordt gewerkt aan een systeem voor monitoring en evaluatie van de Agenda Vitaal Platteland (Monitor AVP). De Monitor AVP is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van effecten, resultaten en prestaties ...
help
Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen? : verkenning van reikwijdte en haalbaarheid [Boek]
Vreke, J. \ Langers, F. \ Berg, A.E. van den \ 2010
Er is bij LNV, maar ook bij partijen in de gezondheidszorg, behoefte aan meer wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsbaten van natuur. In een verkenning is nagegaan of longitudinaal onderzoek (a) inhoudelijk van grote waarde kan zijn en (b) ...
help
Groenvouchers voor NME : haalbaarheidsstudie naar de opzet, werking en effecten van een systeem van groenvouchers in het basis- en voorgezet onderwijs [Boek]
Vreke, J. \ Langers, F. \ 2010
In de praktijk blijkt dat scholen niet voldoende worden uitgedaagd om natuur- en milieueducatie (NME) in hun lesprogramma op te nemen. Om meer vraagsturing te creëren wordt in de recent uitgebrachte NME-nota ingezet op de introductie van een systeem ...
help
Niet bij rood alleen: buurtgroen en sociale cohesie [Boek]
Vreke, J. \ Salverda, I.E. \ Langers, F. \ 2010
De positie van groen als stedelijke voorziening wordt bemoeilijkt doordat de omvang van ‘opbrengsten’ van groen vanwege kennislacunes niet kan worden ingebracht in belangenafwegingen tussen groen, rood en grijs. De invloed van in een buurt aanwezig g ...
help
Financieringsconstructies voor landschap [Boek]
Vreke, J. \ 2010
Landschap wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt waardoor er een discrepantie bestaat tussen het feitelijke en het gewenste landschap. Realisatie van gewenst landschap vereist een vergoeding voor de grondgebruiker, die omdat landschap ...
help
Landschap als blinde vlek : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven [Boek]
Luttik, J. \ Breman, B.C. \ Bosch, F.J.P. van den \ Vreke, J. \ 2009
Ruimtelijke vestigingsfactoren zijn altijd al belangrijk geweest bij de locatiekeuze van bedrijven. Waar vroeger de nabijheid van grondstoffen belangrijk was, ligt de nadruk nu meer op infrastructuur, clusters en Quality of life (leefomgevingkwalitei ...
help
Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het investeringsbudget landelijk gebied : tussen government en governance [Boek]
Pleijte, M. \ Vreke, J. \ Bosch, F.J.P. van den \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Kersten, P.H. \ 2009
Met de introductie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) per 1 januari 2007 is het verdrogingsbeleid veranderd. Het Rijk maakt afspraken met provincies over de verdrogingsgebieden, de verdrogingsdoelen binnen een provincie en beschikbare ...
help
Maatlat Government-Governance [Boek]
Vreke, J. \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Pleijte, M. \ Kersten, P.H. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante ...
help
Groene kaart voor NME : een handreiking voor het inzetten op succesvolle natuur- en milieueducatie [Boek]
Sollart, K.M. \ Vreke, J. \ Custers, M. \ 2009
In dit rapport wordt natuur- en milieueducatie (NME) neergezet als een product met karakteristieken in een markt van vraag en aanbod. Op basis van literatuur en een enquête worden succes- en faalfactoren van NME benoemd. Uiteindelijk worden de twee i ...
help
Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied : een verslag van casusonderzoek in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Vreke, J. \ Bosch, F.J.P. van den \ Pleijte, M. \ 2009
Met de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is de bestrijding van de mate van verdroging van natuur, het verdrogingsbeleid, opgenomen in de prestatieafspraken tussen Rijk en provincie en daarmee onderdeel geworden van het integ ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.