help
De succesfactoren voor citizen science \ H2O online [Artikel]
Vries, S. de \ Klop, T. \ Bogert, M. \ Hurk, B. van den \ Mateboer, S. \ Anema, K. \ Giller, O. \ 2020
Citizen Science (CS) wordt ook bij watermanagement populairder. Bij het opzetten van een succesvol CS-project komt veel kijken. Wordt er een aspect over het hoofd gezien, dan ontstaat de kans dat het project averechts werkt en de burgerwetenschappers ...
help
Niet uit de lucht gegrepen : Eerste rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof [Boek]
Hordijk, L. \ Erisman, J.W. \ Eskes, H. \ Hanekamp, J.C. \ Krol, M.C. \ Levelt, P.F. \ Schaap, M. \ Vries, W. de \ 2020
Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is in december 2019 begonnen aan de eerste fase van zijn opdracht om advies te geven over de wetenschappelijke kwaliteit van de Nederlandse systematiek voor het meten van en rekenen aan stikstofverbinding ...
help
Schone toekomst lonkt voor mestraffinage \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Akker, J. van den \ Klaassen, M. \ Tigchelhoff, F. \ Vugt, M. van \ Wolff, A. de \ Vries, J. de \ 2020
Dierlijke mest staat momenteel in negatieve zin in de schijn-werpers. Toch is het een nuttig product, met name in de land-bouw. Mest bevat immers veel organische stof - goed voor de bodem - en de mineralen stikstof en fosfaat, die plantvoedings-stoff ...
help
Meerdere elementen cruciaal bij opstarten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vries, G. de \ 2020
Om na afkalven geen calciumtekort te krijgen moet er volgens De Heus Voeders meer in het oog worden gehouden dan het calciumniveau. Uit onderzoek van de voerfabrikant bleken de juiste hoeveelheden fosfor, kalium, magnesium, vitamine D en de kation-an ...
help
Biodiversity and ecology of microorganisms in high pressure membrane filtration systems : review \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vries, H.J. de \ Stams, A.J.M. \ Plugge, C.M. \ 2020
High-pressure membrane filtration (reverse osmosis and nanofiltration) is used to purify different water sources, including wastewater, surface water, groundwater and seawater. A major concern in membrane filtration is the accumulation and growth of ...
help
Removal requirement and purification treatment effort for Dutch Rhine water from 2000-2018 [Boek]
Pronk, T.E. \ Vries, D. \ Kools, S.A.E. \ Hofman-Caris, R. \ Stroomberg, G.J. \ 2020
The Water Framework Directive (2000/60/EC) (WFD) has been the most comprehensive instrument of European Union water policy since its introduction in 2000. The main objective of the WFD is to protect and improve freshwater bodies with the aim of achie ...
help
Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur : Reader bij de minor ‘Ecologische Effectstudies’ [Boek]
Vries, E. de \ Zwerver, K. \ Alberts, A. \ Koorevaar, J. \ Hout, M. van der \ 2020
help
Effects of feeding and manure management interventions on technical and environmental performance of Indonesian dairy farms : results of a pilot study in Lembang Sub-District, West Java [Boek]
Vries, Marion de \ Wouters, Bram \ Suharyono, Deni \ Sutiarto, Amin \ Berasa, Sehati Efri \ 2020
Het doel van deze pilot studie was om effecten van diverse voer- en mestmaatregelen op de technische, economische en milieu prestaties van Indonesische melkveebedrijven te evalueren, en het adoptiepotentieel van deze maatregelen te verkennen. Maatreg ...
help
Seizoensveranderingen in vis en epibenthos in de Waddenzee : pilotproject maandelijkse monitoring [Boek]
Vrooman, Jip \ Vries, Marcel de \ Tulp, Ingrid \ 2020
Binnen dit project wordt gedurende drie jaar (2019-2021) geëxperimenteerd met jaarronde monitoring van vis en epibenthos in de Waddenzee, aanvullend op de jaarlijks uitgevoerde DFS. Verzamelde gegevens over soortsamenstelling, dichtheid en lengtever ...
help
Stikstof, planten en vlinders \ Vlinders [Artikel]
Vries, M. W. de \ Grunsven, R. van \ Swaay, C. van \ 2020
Stikstof wordt al lange tijd genoemd als het over de achteruitgang van habitats en soorten in Nederland gaat. Recent is er veel over te doen nadat de Raad van State heeft bepaald dat het beleid rond de stikstofbelasting moet worden hervormd. Bij de d ...
help
Special: vruchtbaarheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vries, G. de \ Rozendaal, J. \ Knaap, J. van der \ 2020
Vijf artikelen over vruchtbaarheid: 1) Tochtdetectiesensoren niet meer weg te denken. 2) Boer en schepen met hulp van Ovalert. 3) Tocht herkennen in een rustige stal. 4) Stier lokt tochtige koe naar voren in de stal. Sticker op de staart vindt laatst ...
help
Geluk in huis met Lucky Shotfamilie : Koefamilie Lucky Shot \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vries, G. de \ 2020
Het prefix Het Meer is inmiddels bekend in de fokkerijwereld, met Het Meer Sunny Dream, Bali en Bravo. Uit deze koefamilie van familie Giesen komen ook de stieren Delta Topgear en via Livington de roodbonte Delta Jacuzzi. Ze stammen allemaal af van L ...
help
Gestión de Incendios Forestales durante COVID-19 : Informe 1, Revisión de materiales [Boek]
Moore, Peter \ Hannah, Bethany \ Vries, Jasper de \ Poortvliet, Marijn \ Steffens, Ron \ Stoof, Cathelijne R. \ 2020
help
Bouwstenen voor nieuw stikstofbeleid \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Vries, W. de \ 2020
Momenteel is de vergunningverlening gebaseerd op een toelaatbare toename van de stikstof-depositie op een nabijgelegen natuurgebied. Dat beleid is ingewikkeld en om meer redenen niet optimaal. Het is zinvol om de focus te verleggen van lokaal deposit ...
help
Wildland fire management under COVID-19 : brief 1, review of materials [Boek]
Moore, Peter \ Hannah, Bethany \ Vries, Jasper de \ Poortvliet, Marijn \ Steffens, Ron \ Stoof, Cathelijne R. \ 2020
COVID-19 will have major implications for wildland fire management, because of severe social distancing and hygiene requirements. We collected procedures and guidance created around the world to help prepare wildland fire professionals globally for f ...
help
Bedrijfsrapportage Litjens : Afstappen van oude ideeën voor nieuwe stal \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vries, G. de \ 2020
Tom Litjens wil al jaren een stal bouwen, maar de originele plannen kwamen moeilijk van de grond. Samen met Willem Manders van ABAB Agro Advies zette hij een vernieuwd en realistischer plan in de steigers. En met resultaat: dit jaar begint eindelijk ...
help
Eiwit van eigen land benutten met stalvoeren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vries, G. de \ 2020
Met strengere eisen voor eiwit van eigen land en meer focus op voerkosten lijkt zomerstalvoeren voor melkveehouders steeds aantrekkelijker te worden.
help
The numbers tell the tale : In search of meaningful data for national water management implementation \ Water governance [Artikel]
Vries, S. de \ Berendsen, M. \ Broek, E. \ Horst, A. van der \ Timmerman, J. \ Dokkum, R. van \ 2020
Door de introductie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met een specifiek doel gericht op water (SDG 6), is er internationaal meer aandacht gekomen voor duurzaam waterbeheer van de gehele watercyclus. UN-Water is de coördinerende instantie voor VN-or ...
help
Blik op strooisel bij reductie fijnstof en ammoniak \ Pluimveekrant : innovatie & ondernnemen [Artikel]
Vries, M. de \ 2020
Het reduceren van fijnstof en ammoniak is voor pluimveehouders op het gebied van stalklimaat de grootste uitdaging voor de komende jaren. Onderzoeker Bram Bos van Wageningen Livestock Research stelt dat er scherp gekeken moet worden naar de strooisel ...
help
Einde dreigt voor wintergarten \ Pluimveekrant : innovatie & ondernnemen [Artikel]
Vries, M. de \ 2020
Dat de Europese regels voor biologische productie worden aangescherpt, is een zekerheid. Achter de precieze invulling staat nog altijd een groot vraagteken. Het niet langer meetellen van de overdekte uitloop als staloppervlak bij het bepalen van dier ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.