help
Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk : verkennende studie onder burgers en bedrijven [Boek]
Bredenoord, Hendrien \ Broekhoven, Saskia van \ Doren, Didi van \ Goossen, Martin \ Oorschot, Mark van \ Vugteveen, Pim \ 2020
help
Living Planet report Nederland : natuur en landbouw verbonden [Boek]
Strien, Willy van \ Doornbos, Sarah \ Foppen, Ruud \ Gmelig Meyling, Adriaan \ Herder, Jelger \ Hoorn, Berry van der \ Kalkman, Vincent \ Norren, Ellen van \ Oerlemans, Natasja \ Roos, Marco \ Sparrius, Laurens \ Swaay, Chris van Swaay \ Turnhout, Sander \ Vugteveen, Chris van \ Wallis de Vries, Michiel \ 2020
help
Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur [Boek]
Bredenoord, Hendrien \ Broekhoven, Saskia van \ Dirkx, Joep \ Doren, Didi van \ Folkert, Rob \ Kunseler, Eva \ Vugteveen, Pim \ Westerink, Judith \ 2018
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021 : VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinksen Vrijzinnige Partij [Boek]
Hilbers, Hans \ Schure, Klara \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Egmond, Petra van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Meerkerk, Jordy van \ Pieters, Marits \ Ros, Jan \ Sluis, Sietske van der \ Snellen, Daniëlle \ Vugteveen, Pim \ 2017
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie ...
help
Achteruitgang insecten [Boek]
Vugteveen, P. \ Hinsberg, A. van \ 2017
In een recent verschenen publicatie is geconstateerd dat insecten in Duitsland sterk afnemen. Het PBL heeft op basis van beschikbare informatie gekeken of een dergelijke trend ook in Nederland gaande is.
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Klimaat & veiligheid : rapportage [Boek]
Vugteveen, P. \ Groot, A. de \ 2013
Het Waddengebied geldt als één van de belangrijkste getijdengebieden van de wereld. In 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De natuurwaarden van het gebied genieten speciale institutionele en juridische bescherming. De Wa ...
help
Juridisch doolhof : Beschermde waarden in Natura 2000-gebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
't Lam, N. \ Vugteveen, P. \ 2011
Natura-2000-gebieden, aangewezen onder de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998, overlappen vaak met de Beschermde Natuurmonumenten (BNM) die al eerder onder de oude Natuurbeschermingswet (1967) zijn aangewezen. Op grond van de huidige regels komt de j ...
help
Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels : een literatuuronderzoek naar de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan opweidevogels [Boek]
Bos, A.F. \ Vugteveen, P. \ 2005
Het aantal kraaiachtigen is in de tweede helft van de vorige eeuw sterk toegenomen in Nederland, dit geldt vooral voor de zwarte kraai en de kauw in agrarische gebieden. De eksteraantallen gaan landelijk gezien achteruit, die van de Vlaamse gaai neme ...
help
Biovarkens zijn nu kostendekkend : Twee jaar later \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
De overschakeling van scharrel- naar biologische varkenshouderij. Deze keuze werd gemaakt door de garantieprijs voor biologische varkens
help
Licht afleveren nu aantrekkelijk \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Gekeken is waar het meest gunstige saldo ligt per jaarvarken bij de huidige prijzen bij een aflevergewicht van resp. 84, 89 en 94 kg. Ook is naar het saldo per jaarvarken bij dezelfde 3 aflevergewichten gekeken bij een vleesvarkensprijs van resp. E 1 ...
help
Technisch zit het allemaal wel snor \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
De gemiddelde waarden voor het saldo van de zeugenhouderij over juli 2002 t/m juni 2003 en van de vleesvarkenshouderij in Nederland
help
Minder voer, meer diarree : zelfs de beste eters eten niet genoeg : thema: Biggenvoeding \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Over de gevoelige eerste dagen na het spenen, waarin biggen gemakkelijk te weinig eten, waardoor stress en darmschade ontstaan
help
Onderhoud is direct fiscaal aftrekbaar :[ thema:] Renovatie vleesvarkensstal \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Een vleesvarkenshouder die de stal vernieuwt kan alleen de afschrijfkosten aftrekken, bij onderhoud ligt dat anders. Aftrekposte zijn bij verlies (huidige situatie) interessant. Het verlies kan over toekomstige jaren waarin wel winst wordt gemaakt ve ...
help
Beste keus hangt af van de situatie :[ thema:] Renovatie vleesvarkensstal \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Ofschoon nieuwbouw heel aantrekkelijk is kan het praktisch of economisch bezien beter zijn om te kiezen voor verbouw of groot onderhoud. Wanneer er sprake is van verbouw moet de opgeknapte varkensstal voldoen aan het nieuwe Varkensbesluit
help
Sneller berig door suikerrijk gustvoer : varkenshouder geeft speciaal voer aan guste zeugen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Het speciale gustvoer, Maxi flush, zorgt er voor dat zeugen eerder berig worden
help
Vrij van Aujeszky kost 1,71 euro per big \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Bij export van Aujeszky-vrije biggen naar gebieden met een artikel 10-status moet men rekening houden met extra kosten voor bloedonderzoek en extra arbeid
help
Pak schimmelgif aan na feilloze diagnose \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Aanwijzingen voor varkenshouders voor te nemen maatregelen bij verschijnselen die kunnen wijzen op mycotoxinen
help
Gif van schimmels inactiveren loont snel \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Berekening van de kosten en baten van het inzetten van een mycotoxine-inactivator, nadat er schimmelgif in het voer is geconstateerd
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.