help
De 200 van Heerma \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1989
Besproken wordt, welke organisaties zich bezig houden met de ontwerpnota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig', welke partijen daarin wel of niet goed vertegenwoordigd zijn en wie de macht hebben
help
Heerma wil mes in adviesorgaan : verbeter de Ravo, begin bij jezelf \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1989
help
Volkshuisvesting onder de slopershamer \ Intermediair : informatie voor leidinggevende functionarissen [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1987
Mede door het achterwege laten van een grondige herbezinning van de taak van de overheid in de huisvestingssector, lijken de lasten van de bezuiniging tamelijk willekeurig te worden verdeeld. De ontvangers van huursubsidie moeten wel inleveren, maar ...
help
Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid : politieke kleur wethouder nauwelijks van belang \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1986
Resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door het R.I.W.-Instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek
help
Volkshuisvestingsbeleid en 'budgetideologie' \ Bestuur [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1986
Een beschouwing rond recente publicaties
help
Betere woningen tegen lagere kosten ? \ Intermediair : informatie voor leidinggevende functionarissen [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1985
Heviger concurrentie op een ingezakte woningmarkt heeft ertoe geleid dat in de sociale woningbouw zowel goedkoper als beter wordt gebouwd. De voorgenomen decentralisatie in het bouwbeleid zou echter een aardverschuiving teweeg kunnen brengen
help
Gemeente en corporaties samen in de boot \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Vulperhorst, L. \ 1985
De relatie tussen gemeente en corporaties bij decentralisatie van de volkshuisvesting
help
Woningkorporaties, huurachterstanden en huisuitzettingen \ Volkshuisvesting [Artikel]
Vulperhorst, L. \ Westra, H. \ 1984
help
Regionaal groeikernenbeleid in de agglomeratie Eindhoven [Boek]
Vulperhorst, L. \ 1983
help
Bouwen voor de eigen woningbehoefte in de provincie Utrecht : eigen woningbehoeftevisie, VVT en doorstroming [Boek]
Kroes, H. \ Vulperhorst, L. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.