help
Organische stof : de moeite waard voor waterbeheer? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Groenendijk, P. \ Wösten, H. \ Postma, R. \ Ruijtenberg, R. \ 2019
Bij waterbeheerders bestaat de verwachting dat een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem bijdraagt aan het bufferen van de gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. In schrale zandgronden heeft organische stof een gunstige we ...
help
'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland \ H2O online [Artikel]
Wösten, J.H.M. \ 2013
Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschap ...
help
Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’ [Boek]
Faber, J. \ Wösten, H. \ Bakker, G. \ Bokhorst, J. \ Hummelink, E. \ Laros, I. \ Brink, N. van den \ Deru, J. \ Luske, B. \ Eekeren, N. van \ 2012
Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen ...
help
Bio-energie en bodemkwaliteit : terugwinning van nutriënten en organische stof bij kleinschalige bio-energie systemen in ontwikkelingslanden \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bonten, L.T.C. \ Wösten, J.H.M. \ Rijssenbeek, W.L.M.M. \ Franken, Y.J. \ 2012
Bio-energie kan een bijdrage leveren aan een duurzamere energievoorziening. Grootschalige export van biomassa voor energieproductie, uit vooral tropische landen, gaat echter gepaard met de export van nutriënten en organische stof, en heeft uitputting ...
help
Nutrient flows in small-scale bio-energy use in developing countries [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Wösten, J.H.M. \ 2012
This study explored the opportunities for the retention and return of nutrients in local bio-energy production using energy crops (oil palm, jatropha and cassava), fuel wood, manure, rice husks and a common pest plant (water hyacinth). For all bio-en ...
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
help
Beworteling van grasland en droogtetolerantie : maatregelen voor een diepere beworteling [Boek]
Luske, B. \ Deru, J. \ Wösten, H. \ Faber, J. \ Eekeren, N. van \ cop. 2012
Aan de hand van de literatuur en langlopende proeven zijn de meest veelbelovende maatregelen om de bewortelingsdiepte van grasland te bevorderen op een rijtje gezet. Preventie van bodemverdichting door vertrapping en structuurschade en werken aan de ...
help
Hydrological restoration of Indonesian peatlands to mitigate carbon dioxide emissions [Presentatie]
Wösten, H. \ 2010
Delta Session DS 9: The lowland deltas of Indonesia. Hydrological restoration of Indonesian peatlands to mitigate carbon dioxide emissions, Henk Wösten (2010). Presented at the international conference Deltas in Times of Climate Change, 29 September ...
help
De mantel van Sint Maarten (reactie en repliek) \ Milieu en recht [Artikel]
Wösten, V. \ Woldendorp, H.E. \ 2009
Naar aanleiding van het opiniestuk "De kleren van de keizer" (Woldendorp, Milieu en recht, no. 2, 2009) komt Wösten met een andere visie. Dat niemand durft te zeggen dat natuurbeleidsdoelstellingen onhaalbaar zijn, is onjuist. Belangrijk vindt hij, d ...
help
Veehouderij, milieubeleid en regeldruk \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Wösten, V.R. \ Hoof, A.K.M. van \ 2009
In de politieke debatten is een vast terugkerend geluid te horen: de sector zucht reeds onder zware regeldruk. Omdat de sector ook in economische zin moeite zou hebben zich staande te houden, dient de overheid de sector niet te binden aan nog zwaarde ...
help
Requirements for and operation aspects of water management in tropical peatlands [Presentatie]
Wösten, H. \ Ritzema, H. \ Rieley, J. \ [ca. 2008]
help
Reality and fiction of models and data in soil hydrology \ Unsaturated-zone modeling : progress, challenges and applications [Hoofdstuk uit boek]
Pachepsky, Y.A. \ Smettem, K.R.J. \ Vanderborght, J. \ Wösten, J.H.M. \ 2004
The objective of this paper is to contribute to the ongoing discussion on strengths, weaknesses, opportunities and trends of existing modeling approaches in soil hydrology. We present a comprehensive case study of using integrated data to build a mod ...
help
A system to support decision making for peatland management in the humid tropics \ Oral presentations [Hoofdstuk uit boek]
Ritzema, H.P. \ Veltman, D. \ Wösten, J.H.M. \ 2004
To assist planners and mangers in wise use of tropical peatlands a decision support system has been developed
help
Financial mechanisms for wise use of peatlands in Borneo \ Oral presentations [Hoofdstuk uit boek]
Verhagen, J. \ Diemont, W.H. \ Limin, S. \ Ritzema, H.P. \ Wösten, J.H.M. \ 2004
Payments for environmental services such as payments for carbon and biodiversity (a bioright finacial system) can play a role to achieve wise use of peatlands in poverty trapped regions, such as Central Kalimantan (Kalteng) in Indonesia
help
Strategies for implementing sustainable management of peatlands in Borneo : the STRAPEAT project \ Poster presentations [Hoofdstuk uit boek]
Wösten, J.H.M. \ Rieley, J. \ 2004
Many development projects on tropical peatlands fail through a lack of understanding of the natural landscape functions of this ecosystem. The STRAPEAT project builds a framework and rationale for managing the change in tropical peat ecosystems broug ...
help
Predicting three-region unsaturated hydraulic conductivity from three soil-water retention points \ Soil science [Artikel]
Poulsen, T.G. \ Moldrup, P. \ Wösten, H. \ 2004
Reliable prediction models for unsaturated hydraulic conductivity (K) based on a minimum of easily measurable input parameters are valuable for assessing water and chemical transport in the vadose zone. Recently, the Three Region Campbell (TRC) model ...
help
Methods to evaluate pedotransfer functions \ Development of pedotransfer functions in soil hydrology [Hoofdstuk uit boek]
Donatelli, M. \ Wösten, J.H.M. \ Belocchi, G. \ 2004
help
Decision support system for peatland management in the humid tropics \ Drainage for a secure environment and food supply : 9th international drainage workshop, September 10-13 2003, Utrecht, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Ritzema, H.P. \ Grobbe, T. \ Chong, T. \ Wösten, J.H.M. \ 2003
To assist planners and managers in wise use of tropical peatlands a decision support system (DSS) has been developed. This DSS, which is based on a GIS application, combines the Groundwater Modelling Computer Programme PMWIN with expert knowledge on ...
help
Potentials for peatland development \ Integrated peatland management for sustainable development : a compilation of seminar papers [Hoofdstuk uit boek]
Wösten, J.H.M. \ Ritzema, H.P. \ Chong, T.K.F. \ 2003
This paper is based on the study 'Research into drainage and water management guidelines for agricultural development in coastal peat swamps of Sarawak", research by PS Konsultant in association with LAWOO and WUR
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.