help
Brackish groundwater as drinking water source : a literature review for a proposed water resource for Dunea [Boek]
Waal, L. de \ Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ 2020
Dunea, het waterbedrijf van Den Haag en omstreken, verkent de winning van brak grondwater (1) als alternatieve en/of aanvullende bron voor drinkwater en (2) als mogelijkheid om de strategische zoetwatervoorraad in de duinen te vergroten (‘Freshkeeper ...
help
Stap over je koudwatervrees en leg die vijver aan : Heb je er wel eens bij stil gestaan dat vier keer de resultaatbeleving ook vier keer zoveel mag kosten? \ De hovenier : vakblad voor alle hoveniers [Artikel]
Waal, J. de \ 2020
Hebben jullie het ook gemerkt? Klanten hebben zich voorbereid of zijn zich nog steeds aan het voorbereiden op een verblijf in eigen tuin. Deels ingegeven door de corona maatregelen en deels ingegeven door het vermoeden dat de tuin de vakantiebestemmi ...
help
TKI CoRe Water- van RWZI naar een duurzame waterfabriek : laboratoriumonderzoek 2019 [Boek]
Harmsen, Danny \ Waal, Luuk de \ Oesterholt, Frank \ 2019
De uitdaging in het TKI-CoRe Water – van RWZI naar duurzame waterfabriek – project is om te werken aan zowel verduurzaming en kosteneffectiviteit van de behandeling van rioolwater als aan een betere effluentkwaliteit (lees verwijdering van microveron ...
help
VO Radicaal nieuwe bronnen voor drinkwater [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Stofberg, Sija \ Alphen, Henk-Jan van \ Waal, Luuk de \ Huijgevoort, Marjolein van \ Pronk, Geertje \ 2019
Natuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening. Daardoor komen opties als gebruik van alternatieve bronnen en kleinschaligere zuiveringsprocessen in beeld. Welke alternatieve bronnen kunnen worden ...
help
Kleinschalige drinkwaterproductie: wanneer is dat haalbaar? \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, G. \ Waal, L. de \ Huiting, H. \ Bruin, E. de \ 2019
De laatste jaren ontstaat er steeds meer aandacht voor decentrale, kleinschalige drinkwaterproductie. Om te kunnen beoordelen of decentrale winning en zuivering praktisch haalbaar is, moet een aantal factoren worden meegewogen: de beschikbaarheid van ...
help
Hoe gaan we om met oppervlaktewateren? : Oplossingen voor actief, biologisch waterbeheer \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Waal, J. de \ 2019
Golfbanen zijn de mooiste plekken op aarde. Dat is niet vanzelfsprekend; er wordt veel tijd en aandacht aan besteed. Water is een element dat hierin een centrale rol speelt. Alles wat leeft, is ervan afhankelijk. Greenkeepers zijn meesters in beregen ...
help
Stand-alone decentrale zuivering voor afgelegen gebieden [Boek]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, D.G. \ Huiting, H. \ Waal, L. de \ Schans, M.L. van der \ 2019
Voor afgelegen gebieden is het soms te duur of technisch te lastig om woningen aan te sluiten op het centrale drinkwaternet. Voor drie casussen van WML, elk met een ander benodigd debiet, is uitgezocht of decentrale zuivering van water uit lokale bro ...
help
Haalbaarheid kleinschalige drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Cirkel, G. \ Waal, L. de \ Huiting, H. \ Bruin, E. de \ 2019
KWR heeft voor drie Limburgse casussen onderzocht of stand-alone zuiveringsinstallaties een interessant alternatief zijn voor centrale drinkwatervoorziening. Vanaf ongeveer 600 huishoudens wordt de productieprijs vergelijkbaar met de gemiddelde prijs ...
help
High flow pre-treatment and infiltration system for aquifer storage and recovery with storm water runoff [Boek]
Waal, L. de \ Ros, S. \ Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Schans, M. van der \ Smet, D. \ Aard, T. van \ 2019
help
Bodemerosie in en rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland : de herkenning en beoordeling van erosie- en sedimentatievormen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Waal, R. de \ Bijlsma, R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2018
In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen in randzones grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door de toestroom van voedselrijk water en sediment. Bij intensieve vormen van erosie ...
help
Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland : weegt milieuwinst op tegen de kosten? \ H2O online [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Waal, L. de \ Brand, T. van den \ Aa, R. van der \ Hoek, J.P. van der \ 2018
Veel consumenten hebben het idee dat ze hun milieu-impact kunnen verkleinen door zelf uit regenwater drinkwater te maken. We hebben een levenscyclusanalyse en een kostenberekening gemaakt voor decentrale zuivering van regenwater op het niveau van een ...
help
Karakterisering, uitbreiding en herstel kwaliteit van Veldbies-Beukenbossen [Boek]
Hommel, Patrick \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Jansman, Hugh \ Ouden, Jan den \ Schaminée, Joop \ Waal, Rein de \ Wallis de Vries, Michiel \ 2018
help
Regenwater als bron voor drinkwater; productiekosten en milieuaspecten [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Waal, Luuk de \ Beerendonk, Erwin \ 2018
Productie van drinkwater uit opgevangen regenwater op wijkniveau is iets beter voor het milieu dan centrale drinkwaterzuivering. Dit blijkt uit berekeningen met zowel Total Costs of Ownership (TCO) als Levenscyclusanalyse (LCA) voor twee zuiveringssc ...
help
Droge bossen van het Vecht- en Beneden-Reggegebied (Overijssel) : toestand en kansen voor herstel en beheer van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Waal, R.W, de \ Hommel, P.W.F.M. \ 2018
help
Provinciaal meetnet verdroging Overijssel : deel 4: Beschrijving en beoordeling van 21 meetpunten / [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2018
In dit rapport worden 21 meetpunten van het Provinciaal Meetnet Verdroging van Overijssel, merendeels gelegen in Natura 2000-gebieden, hydrologisch, bodemkundig en vegetatiekundig geschreven en beoordeeld.
help
Behandeling van brak grondwater [Boek]
Waal, Luuk de \ Huiting, Hans \ Wols, Bas \ 2018
Op basis van het Grondstoffenakkoord wil ook Vitens zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen, in dit geval (brak) grondwater. Verder onderzoeken en ontwikkelen van (eutectische) vrieskristallisatie na behandeling met omgekeerde osmose (closed circ ...
help
Sustainable transition: a new dimension in the Dutch landscape [Boek]
Uyterlinde, Martine \ Londo, Marc \ Sinke, Wim \ Roosmalen, John van \ Eecen, Peter \ Brink, Ruud van den \ Stremke, Sven \ Brink, Adri van den \ Waal, Renée de \ 2017
help
Herkenning en beoordeling van bodemerosie en sedimentatie in en rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2017
help
Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ Hessel, R. \ Hommel, P.W.F.M. \ Kros, J. \ Massop, H.T.L. \ Noij, G.J. \ 2017
In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk water en bodemmateriaal. Hierdoor neemt verruiging toe en nemen kans ...
help
Landschapsecologische systeemanalyse Smoddebos [Boek]
Smeenge, H. \ Kieskamp, A.A.M. \ Horsthuis, M.A.P. \ Duijn, B. van \ Waal, R. de \ Koop, H \ Essen, E, van \ Buijs, R. \ 2017
Het Smoddebos is een bijzonder bos op leemgrond met een soortenrijke ondergroei die gebonden is aan vochtige gebufferde omstandigheden. Het gebied is eigendom van dhr. Hobbelink en Natuurmonumenten. De kern (Natuurmonumenten) is in 1997 aangewezen al ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.