Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 489

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wal
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biogene riffen in de Noordzee : actuele en potentiële verspreiding van rifvormende schelpdieren en wormen [Boek]
Bos, Oscar G. \ Coolen, Joop W.P. \ Wal, Jan Tjalling van der \ 2019
Vanuit het beleid is er behoefte aan ruimtelijke informatie over actuele en potentiële voorkomens van een aantal rifbouwende soorten in de Nederlandse Noordzee in verband met bescherming (Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Natura 2000, OSPAR) en de g ...
help
KRW-ambities : kan de rivier het ook zelf? : over het toekennen van rechten aan de rivier om KRW-doelen te behalen \ Water governance [Artikel]
Wuijts, S. \ Beekman, J. \ Suykens, C. \ Wal, B. van der \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, M. van \ 2019
De invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) stelt veel lidstaten voor een uitdaging om uiterlijk in 2027 de doelen voor de ecologische en chemische waterkwaliteit te halen. Anno 2017 was slechts in één derde van de lidstaten m ...
help
Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij : een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van windparklocaties voor voedselproductie [Boek]
Bogaart, Lisanne van den \ Poelman, Marnix \ Tonk, Linda \ Neitzel, Sophie \ Wal, Jan Tjalling van der \ Coolen, Joop W.P. \ Machiels, Marcel \ Rozemeijer, Marcel \ Boois, Ingeborg de \ Vergouwen, Sophie \ Duren, Luca van \ 2019
In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en nietbodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze st ...
help
Characteristics of Fe and Mn bearing precipitates generated by Fe(II) and Mn(II) co-oxidation with O2, MnO4 and HOCl in the presence of groundwater ions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Ahmad, A. \ Wal, A. van der \ Bhattacharya, P. \ Genuchten, C.M. van \ 2019
In this work, we combined macroscopic measurements of precipitate aggregation and chemical composition (Mn/Fe solids ratio) with Fe and Mn K-edge X-ray absorption spectroscopy to investigate the solids formed by co-oxidation of Fe(II) and Mn(II) with ...
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
STAB Kennisdocument 2019 : Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren [Boek]
Feringa, E. \ Wal, I. van der \ Vogel, R. de \ Coenrady, C. \ 2019
help
Selective adsorption of nitrate over chloride in microporous carbons \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mubita, T.M. \ Dykstra, J.E. \ Biesheuvel, P.M. \ Wal, A. van der \ Porada, S. \ 2019
Activated carbon is the most common electrode material used in electrosorption processes such as water desalination with capacitive deionization (CDI). CDI is a cyclic process to remove ions from aqueous solutions by transferring charge from one elec ...
help
Enhancing biological stability of disinfectant-free drinking water by reducing high molecular weight organic compounds with ultrafiltration posttreatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schurer, R. \ Schippers, J.C. \ Kennedy, M.D. \ Cornelissen, E.R. \ Salinas-Rodriguez, S.G. \ Hijnen, W.A.M. \ Wal, A. van der \ 2019
The production of biologically stable drinking water is challenging in conventional surface water treatment plants. However, attainment of biological stability is essential to avoid regrowth in disinfectant-free distribution systems. A novel applicat ...
help
Slowly biodegradable organic compounds impact the biostability of non-chlorinated drinking water produced from surface water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hijnen, W.A.M. \ Schurer, R. \ Bahlman, J.A. \ Ketelaars, H.A.M. \ Italiaander, R. \ Wal, A. van der \ Wielen, P.W.J.J. van der \ 2018
It is possible to distribute drinking water without a disinfectant residual when the treated water is biologically stable. The objective of this study was to determine the impact of easily and slowly biodegradable compounds on the biostability of the ...
help
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
help
Cumulatieve effecten van offshore wind parken: habitatverlies zeevogels : update voor vijf zeevogelsoorten tot 2030 [Boek]
Wal, J.T. van der \ Puijenbroek, M.E.B. van \ Leopold, M.F. \ 2018
help
STOWA: het kenniscentrum voor het regionale waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wal, B. van der \ Talsma, M.J.G. \ Ruijtenberg, R.E. \ 2018
Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. Hoe daarop in te spelen en voor te zorgen? De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werkt al meer dan 45 jaar aan antw ...
help
Jaar van de Kievit [Boek]
Roodbergen, Maja \ Jeugd, Henk van der \ Wal, Jessica van der \ Els, Paul van \ Teunissen, Wolf \ 2018
help
Recreanten en waterplanten?! : een aanpak met oog voor beide kanten! \ H2O online [Artikel]
Verhofstad, M. \ Kamp, M. van der \ Wal, B. van der \ 2018
Overlast door waterplanten komt steeds vaker in het nieuws. Zeilers komen vast te zitten, vissers breken hun lijnen en zwemmers gruwelen als ze waterplanten voelen. Recreanten dringen steeds vaker aan op maatregelen bij waterbeheerders. Daarnaast sta ...
help
Plant- en bodemmicrobioom – belang voor gewasbescherming : plant and soil microbiome – relevance for crop protection : 2 november, 2017, Akoesticum, Ede \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Wal, A. van der \ Overbeek, L. van \ Korthals, G. \ Goud, J.-K. \ 2018
Er gaat geen week voorbij, of er staat iets over micro-organismen in de krant: nieuwe infectieziektes, ziekenhuis met resistente bacteriën, de rol van darmflora op het ontstaan van obesitas in muizen. Ook de technologie om micro-organismen en hun com ...
help
Recreanten en waterplanten?! : een aanpak met oog voor beide kanten! \ H2O online [Artikel]
Verhofstad,, M. \ Kamp, M. van der \ Wal, B. van der \ 2018
Overlast door waterplanten komt steeds vaker in het nieuws. Zeilers komen vast te zitten, vissers breken hun lijnen en zwemmers gruwelen als ze waterplanten voelen. Recreanten dringen steeds vaker aan op maatregelen bij waterbeheerders. Daarnaast sta ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Desalination with porous electrodes : mechanisms of ion transport and adsorption [Proefschrift]
Dykstra, Jouke E. \ 2018
help
Energy consumption in capacitive deionization - constant current versus constant voltage operation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Dykstra, J.E. \ Porada, S. \ Wal, A. van der \ Biesheuvel, P.M. \ 2018
In the field of Capacitive Deionization (CDI), it has become a common notion that constant current (CC) operation consumes significantly less energy than constant voltage operation (CV). Arguments in support of this claim are that in CC operation the ...
help
Tarwekleurigen, kleuren met passie \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Wal, F. van der \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.