help
The environment in Ghanaian greenhouses [Boek]
Elings, Anne \ Warmenhoven, Mary \ 2020
The project “Safe and accessible greenhouse production of (fruit) vegetables in Ghana” (“Fresh Green Ghana”), among others, intends to achieve improvement and enlargement of protected horticulture through data sharing and technology improvement, incl ...
help
CO2 op zoek naar de grens : literatuur- en modellenstudie [Boek]
Visser, Pieter de \ Gelder, Arie de \ Warmenhoven, Mary \ Petropoulou, Anna \ 2019
De meest recente vakliteratuur omtrent CO2-benutting door planten is onderzocht. Over de fotosynthese en CO2-processen in planten is al zeer veel bekend. Deze kennis maakt het mogelijk in te grijpen in de genetica met fotosynthesetoenamen tot wel 20% ...
help
Green Liaisons : hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen : contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050 [Boek]
Warmenhoven, Hans \ Soest, Jan Paul van \ 2018
Over de noodzaak van de energietransitie is in wezen geen discussie meer. Het Parijse klimaatakkoord vraagt een ongekende daling van de CO 2 -uitstoot (en van andere broeikasgassen) tot om en nabij nul in 2050. Er zijn ook andere redenen voor de ener ...
help
CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid : bijlagen bij eindrapport [Boek]
Soest, J.P. van \ Warmenhoven, H. \ Wiltink, H. \ 2017
Concept rapport Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie.
help
Het Nieuwe Gewas : sturen van de plantvorm voor verhoogde lichtbenutting [Boek]
Gelder, Arie de \ Janse, Jan \ Warmenhoven, Mary \ 2016
In het project “Het Nieuwe Gewas” is Wageningen UR Glastuinbouw in opdracht van Kas als Energiebron op zoek gegaan naar de gewasopbouw die optimaal bijdraagt aan de doelstelling van energie-efficiënt en dus energiezuinig produceren, door 33, 44 of 55 ...
help
Duurzaamheid als leidraad voor roos : vervolg onderzoek Perfecte Roos : energiezuinig geteeld [Boek]
Gelder, Arie de \ Warmenhoven, Mary \ Knaap, Edwin van der \ Burg, Rick van der \ 2016
In opdracht van Kas als Energiebron heeft Wageningen UR Glastuinbouw samen met Delphy en Lek Habo tussen april 2015 en maart 2016 bij Delphy Improvement Centre onderzoek gedaan naar Duurzame rozenteelt. Het project had als doel het ontwerpen en teste ...
help
Een perfecte roos : energiezuinig geteeld [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Knaap, E. van der \ Baar, P.H. van \ Grootscholten, M. \ Aelst, N. van \ [2015]
In een kas voorzien van diffuus glas, koeling middels OPAC’s, LED tussenbelichting, actieve ventilatie onder het gewas en drie schermen is in een onderzoek van 2 jaar gewerkt aan het telen van goede rozen op een energiezuinig wijze. Na twee jaar onde ...
help
Praktijkproef LED Alstroemeria : invloed licht spectrum op bladkwaliteit: bouwsteen voor energiebesparing [Boek]
García Victoria, N. \ Helm, F. van der \ Warmenhoven, M. \ [2015]
Een energiezuinige teelt van Alstroemeria vraagt om meer dan besparen op warmte. De totale energiebesparing zou tot 40% kunnen oplopen als men op belichting kan besparen en het licht optimaal door de plant kan worden benut. LED belichting kan een bes ...
help
LED belichting in Alstroemeria [Poster]
Helm, F. van de \ GarcíaBarendse, N. \ Warmenhoven, M. \ [2015]
Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwa ...
help
Tomaten belichten met minder elektriciteit [Boek]
Dieleman, A. \ Janse, J. \ Gelder, A. de \ Kempkes, F. \ Visser, P. de \ Lagas, P. \ Meinen, E. \ Warmenhoven, M. \ Elings, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2015]
In de afgelopen 10 jaar is het areaal belichte teelt in de glastuinbouw flink toegenomen, evenals de geïnstalleerde vermogens. Daarmee is het gebruik van elektriciteit voor groeilicht een belangrijke post in het energiegebruik van de sector. Om een a ...
help
LED belichting in Alstroemeria : Energiek 2020 event [Poster]
Helm, F. van de \ García, N. \ Warmenhoven, M. \ [2014]
Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwa ...
help
Optimalisatie van het Nieuwe Telen : werkpakket fotosynthesemonitoring [Boek]
Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Gelder, A. de \ [2014]
In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaa ...
help
Optimalisatie van Het Nieuwe Telen [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Klapwijk, P. \ Baar, P.H. van \ [2014]
In het project Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen is in 2013 door een combinatie van technieken en kennis van negen bedrijven en onderzoekspartijen op basis van Het Nieuwe Telen getracht de teeltwijze voor tomaat te verbeteren. Er is wel energie zui ...
help
'Grip op licht' bij Phalaenopsis : meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring [Boek]
Noort, F van \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ [2014]
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het licht diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te bespare ...
help
CO2 niet meer dan genoeg : teelt van tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2 [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Dieleman, A. \ Klapwijk, P. \ Baar, P.H. van \ cop. 2014
Het onderzoek: “CO2 niet meer dan genoeg” kende drie doelstellingen: 1 met niet meer dan 18 kg CO2 per m2 en 24 m3/m2 aan aardgas per jaar een goede productie van tomaat realiseren. 2 de morfologie en het functioneren van het blad beter beschrijven e ...
help
Bladschade bij Potanthurium: onderzoek naar mogelijke oorzaken, 2012 [Presentatie]
García, N. \ Warmenhoven, M. \ Noort, F. van \ Linde, A. van der \ Holstein-Saj, R. van \ 2013
Posterpresentatie over een onderzoek naar bladschade bij Anthurium. In het onderzoek is gekeken naar 3 vormen van bladschade en de mogelijke oorzaken: vlekkerige vergeling van het jonge blad, stippen op de bladrand van het oude blad en groene strepen ...
help
Grip op licht : Energiek2020 Event : "de teler aan het woord" [Presentatie]
Marcelis, L. \ Noort, F. van \ Kromdijk, W. \ Kempkes, F. \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ 2013
Powerpointpresentatie Energiek2020Event "de teler aan het woord' over grip op licht. Aanleiding was of diffuus licht een betere lichtverdeling en -benutting geeft bij potplanten.
help
'Grip op licht' bij potanthurium en bromelia : meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring [Boek]
Noort, F. van \ Kromwijk, W. \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ Li, T. \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ [2013]
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er ...
help
Grenzen aan CO2 voor Gerbera : teelt in het najaar van 2012 [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Dings, E. \ Grootscholten, M. \ cop. 2013
Bij Wageningen UR Glastuinbouw en het Improvement Centre is een Gerberateelt met de cultivars Suri, Kimsey en Rich uitgevoerd in de periode juli tot en met december 2012. De centrale vraag in het onderzoek is of telen van Gerbera bij een concentratie ...
help
Het nieuwe telen: Gerbera : efficiëntie, economie en energie : teeltseizoen: 2011-2012 [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Dings, E. \ Grootscholten, M. \ Lekkerkerk, H. \ cop. 2013
De centrale vraag van het derde jaar Het Nieuwe Telen (HNT) was: Wat is een economisch rendabel systeem waarmee de voordelen van Het Nieuwe Telen wel zichtbaar worden? De Gerbera telers zijn er van overtuigd dat een energie doelstelling alleen niet v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.