help
Denkkader licht : naar een effectief gebruik van LED belichting in de glastuinbouw [Boek]
Dieleman, Anja \ Gelder, Arie de \ Weerheim, Kees \ Kruidhof, Marjolein \ Verkerke, Wouter \ Garcia, Nieves \ Kromwijk, Arca \ Elings, Anne \ Visser, Pieter de \ Janse, Jan \ 2020
In de afgelopen 20 jaar is het elektriciteitsgebruik in de glastuinbouw snel toegenomen door toenemende arealen belichte teelt en een sterke toename van het geïnstalleerd vermogen aan belichting. Deze trend is te keren door de vervanging van de huid ...
help
Full LED op praktijkbedrijf tomaat : als onderdeel van het monitoringsproject [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Weerheim, Kees \ 2019
Bij Lans Zeeland is een tomatenteelt onder full LED gemonitord. De LED armaturen geven wit licht en hebben een ventilator die de lampwarmte naar beneden blaast.Uit de monitoring is gebleken dat de gebruikte generatie lampen nog niet praktijkrijp is, ...
help
LED als groeilicht; wat weten we nu? [Boek]
Helmus, L. \ Weerheim, K. \ 2018
Energiek event 5 april 2018.
help
Lichtmetingen op komkommerbedrijven met LED-tussenbelichting : begeleiden en monitoren van energie-innovaties in de praktijk [Boek]
Janse, Jan \ Weerheim, Kees \ Dieleman, Anja \ 2018
Wageningen University & Research Glastuinbouw heeft de lichtonderschepping en –verdeling gemeten in de hogedraadteelt van komkommers op twee bedrijven met een verschillende oriëntatie van LED-tussenbelichting. De hoeveelheid gewas bleek van grote in ...
help
Klimaat sturen op de inhoud van het blad [Boek]
Dieleman, Anja \ Polder, Gerrit \ Meinen, Esther \ Arkel, Jeroen van \ Weerheim, Kees \ 2018
Voor telers is het van belang te weten hoeveel reserves hun gewas heeft. Dat kan nu alleen gemeten worden door bladeren of vruchten in te sturen naar een laboratorium en te wachten op de analyse. In dit project is gekeken of het mogelijk is met hyper ...
help
High Output LED in hybride belichting : monitoring praktijkproef bij Alstroemeria [Boek]
García Victoria, Nieves \ Weerheim, Kees \ Kempkes, Frank \ Steenhuizen, Johan \ Vreugdenhil, Arend \ Groot, Marco de \ 2018
help
Slateelt op water in plastic tunnels en onder glas met LED-licht : Teelt de Grond uit, onderzoek 2014-2017 [Boek]
Janse, Jan \ Weerheim, Kees \ Vermeulen, Tycho \ 2018
Bij bladgewassen is er een verschuiving gaande van de vollegrondteelt naar teelt in plastic tunnels en glazen kassen. In het kader van het vanuit Topsector T&U gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Teelt de Grond uit’, heeft WUR Glastuinbouw onderzoek v ...
help
Gerbera: maximale isolatie en lichtonderschepping : de invloed van spouwscherm, lichtsom, daglengte in winter, balans licht-temperatuur, en bladsnoei in de winter op productie, kwaliteit en energiegebruik [Boek]
García Victoria, Nieves \ Gelder, Arie de \ Kempkes, Frank \ Weerheim, Kees \ Lagas, Peter \ Haaster, Bram van \ Dings, Eugenie \ 2017
With the objective of further reducing energy consumption in gerbera cultivation and financed by the program“Greenhouse as Source of Energy” and the Knowledge Cooperation Gerbera, research was conducted from July2016 to July 2017 at WUR Greenhouse Ho ...
help
Energiebesparing met LED belichting in gerbera : resultaten van 1ste jaar LED onderzoek [Boek]
García, Nieves \ Weerheim, Kees \ Helm, Frank van der \ Kempkes, Frank \ Visser, Pieter de \ Groot, Marco \ 2016
In de winter van 2013-2014 is met financiering door Kas als Energiebron bij Wageningen UR Glastuinbouw teeltonderzoek gedaan naar mogelijkheden energie te besparen in de teelt van gerbera, cv Kimsey. Onderzocht is de bijdrage van LED belichting, LED ...
help
Weerbare radijs tegen Rhizoctonia : Onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen [Boek]
Weerheim, Kees \ Janse, Jan \ Streminska, Marta \ 2016
In het onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen in radijs tegen Rhizoctonia solani zijn 11 middelen of middelencombinaties getest. Eerst vond er een laboratoriumproef plaats waarin de antagonistische werking van de middelen op Rhizoctonia geto ...
help
Bleizo mikt op vier pijlers voor ontwikkeling : gemengd vastgoed en groen naast Zoetermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weerheim, R. \ Winkel, T. \ 2010
Een nieuw NS-station tussen Utrecht en Den Haag wordt de aanjager voor de gebiedsontwikkeling van Bleizo, ten zuidoosten van Zoetermeer. Glastuinbouw, vrije tijd, zakelijke dienstverlening en landschap zijn de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeli ...
help
Nauwelijks restzettingen bij Verlengde Australiëweg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weerheim, R. \ 2009
De uitvoering van de Verlengde Australiëweg in Zoetermeer heeft in verschillende, niet aaneengesloten perioden plaatsgevonden. Eind juni 2009 is de openstelling van de weg. Het wachten is dan nog op de aansluiting met de N209, waarvan de capaciteit w ...
help
Fasering cruciaal bij engineering Verlengde Australiëweg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weerheim, R. \ 2009
Voor de engineering van de aanleg van de Velengde Australiëweg in Zoetermeer was de fasering van groot belang. Restzettingen werden goed voorspeld, grondwerkzaamheden vonden gedeeltelijk in de nachtelijke uren plaats
help
Verlengde Australiëweg maakt Zoetermeer beter bereikbaar : 'groen' visitekaartje van de stad : dossier: Wegenbouw en verkeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weerheim, R. \ Vries, U. de \ Kroet, E.P. \ 2009
1e artikel in een serie van 3 over de aanleg van deze belangrijke verkeersader voor Zoetermeer naar de A12
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.