help
Beheersing Botrytis in potplanten (pilotgewas: cyclaam) [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Vries, R. de \ Wensveen, W. van \ Genuchten, L. van \ Meer, J. van der \ [2014]
Botrytis leidt in potplanten nog steeds tot veel uitval. Chemische bestrijding werkt onvoldoende. Doel van dit onderzoek was om de effectiviteit te toetsen van niet-chemische en chemische producten op versterking van de natuurlijke plantafweersysteme ...
help
Beheersing van Botrytis in potplanten [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Vries, R. de \ Wensveen, W. van \ Genuchten, L. van \ Meer, J. van der \ [2014]
Botrytis leidt in potplanten nog steeds tot veel uitval. Chemische bestrijding werkt onvoldoende. Doel van dit onderzoek is het effect toetsen van niet-chemische en chemische producten op versterken van de plantafweer en preventieve werking onder pra ...
help
Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Breeuwsma, S. \ Wensveen, W. van \ Stevens, L. \ Vos, R. de \ Verhoef, N. \ Balk, P. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ NSure \ [2014]
Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis i ...
help
Aanpak van zwarte vaten in radijs [Boek]
Janse, J. \ Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ 2013
Vanaf 2007 komt in de radijsteelt in Nederland een nieuwe ziekte voor die ‘zwarte vaten’ wordt genoemd. Radijsknollen vertonen hierbij bruinzwarte vaten en radijsplanten blijven achter in groei of gaan dood. Uit recent onderzoek door Wageningen UR Gl ...
help
Onderzoek naar de oorzaak van 'zwarte vaten in radijs' [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ cop. 2013
Op één Nederlands radijsbedrijf treedt vanaf de herfst van 2007 een verschijnsel op, waarbij radijsknollen bruine tot zwarte vaatbundels vertonen. De radijsplantjes blijven veelal achter in groei of gaan dood. Uitwendig is de verkleuring niet altijd ...
help
Biologische grondontsmetting met Herbie (Bodemresetten) [Poster]
Ludeking, D. \ Streminska, M. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over biologische grondontsmetting met inzet van 'Herbie". In 2011 zijn goede resultaten behaald tegen wortelknobbelaaltjes ( Meloidogyne ) en Verticillium dahliae. In 10 dagen leverde bodemresetten een beter resultaat dan stomen. Telers geven ...
help
Aanpak ‘zwarte vaten’ in radijs [Poster]
Ludeking, D. \ Janse, J. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over een onderzoek om een oplossing te vinden voor de 'zwarte vaten' in radijs. De knollen misvormen, hebben een bossige wortelgroei, het blad verwelkt en wordt geel. Doorgesneden knollen laten een zwart vaatstelsel zien. Deze ziekte wordt ver ...
help
Beheersing Botrytis in Cyclaam [Presentatie]
Vries, R. de \ Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ 2012
Powerpointpresentatie over de beheersing van botrytis in cyclaam. De doelstellingen van het onderzoek zijn het voorkomen van uitval door Botrytis in cyclaam in de teeltfase met niet - chemische producten en (plantversterkende) meststoffen en het effe ...
help
Beheersing van Botrytis in cyclaam : effectiviteit van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen tegen Botytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Vries, R. de \ Wensveen, W. van \ cop. 2012
Door Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beheersstrategiën voor niet-chemische beheersing van Botrytis in cyclaam en is de invloed bepaald van lagere teelttemperaturen. Dit project is gefinancierd door Productschap ...
help
Nieuwe middelen tegen Botrytis in cyclaam [Poster]
Vries, R. de \ Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ [2012]
Poster met onderzoeksinformatie. Doel: screening van niet-chemische producten en meststoffen tegen Botrytis in cyclaam, en bepaling van invloed van temperatuur op ontwikkeling Botrytis.
help
Zwarte vaten in radijs [Poster]
Ludeking, D. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Streminska, M. \ Pham, K. \ [2011]
Informatieposter getiteld "Zwarte vaten in radijs". In 2007 traden symptomen op in een radijs teelt waarbij de knollen misvormden, extra wortelgroei en zwarte vaten optraden. In 2009 is een onderzoek gestart naar de oorzaak van deze ‘ nieuwe’ ziekte ...
help
Biologische grondontsmetting met alternatieve grondstoffen ('bodemresetten') als alternatief voor stomen [Presentatie]
Ludeking, D. \ Wurff, A. van der \ Wensveen, W. van \ Slooten, M. van \ Bloemhard, C. \ Raaphorst, M. \ Runia, W. \ Meints, H. \ Feil, H. \ [2011]
Powerpointpresentatie over de mogelijkheden van biologische grondontsmetting in de glastuinbouw.
help
Eerste resultaten onderzoek zwarte vaatbundels in radijs [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Janse, J. \ Wensveen, W. van \ Pham, K. \ 2010
Poster met onderzoeksinformatie naar de oorzaak van zwarte vaatbundels in radijs.
help
Soil suppressiveness of Meloidogyne, Verticillium and Pythium in diverse agricultural soils: possible mechanisms, and options for sustainable management \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wurff, A. van der \ Stooten, M. van \ Hamelink, R. \ Böhne, S. \ Wensveen, W. van \ Os, G. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ 2010
Grond uit veertien verschillende glastuinbedrijven is door middel van biotoetsen getest op ziektewerend vermogen tegen drie belangrijke pathogenen, namelijk Meloidogyne incognita, Pythium aphanidermatum and Verticillium dahliae.
help
Effectieve gewasbescherming in substraatbedden [Poster]
Wurff, A. van der \ Messelink, G. \ Wensveen, W. \ Vermeulen, P. \ Slooten, M. van \ Groot, E. de \ LaBrie, C. \ Raaphorst, M. \ Vermeulen, T. \ Blok, C. \ 2010
Poster over effectieve gewasbescherming in substraatbedden. Doel van het beschreven onderzoek was het ontwikkelen van een ziekteweerbaar substraatbedden systeem voor het modelgewas chrysant tegen de bodemgebonden ziekten en plagen als Pythium, Vertil ...
help
Effectieve gewasbescherming in substraatbedden [Poster]
Wurff, A. van der \ Messelink, G. \ Wensveen, W. van \ Vermeulen, P. \ Slooten, M. van \ Groot, E. de \ LaBrie, C. \ Raaphorst, M. \ Vermeulen, T. \ Blok, C. \ 2010
Poster met informatie over onderzoek naar een ziekteweerbaar substraatbedden systeem voor het modelgewas chrysant tegen de bodemgebonden ziekten en plagen Pythium, Verticillium, Meloidogyne (wortelknobbelaaltje), Pratylenchus (wortellesie aaltje) en ...
help
Bestrijding van schimmels met ventilatie [Presentatie]
Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ 2010
Presentatie over de bestrijding van schimmels met ventilatie.
help
Nieuwe middelen tegen valse meeldauw in Impatiens walleriana [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Noort, F. van \ Böhne, S. \ Harmelink, R. \ Wensveen, W. van \ Fuente van Bentem, S. de la \ Sanders, M. \ cop. 2010
Referaat Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met Syngenta Seeds diverse middelen en combinaties van middelen onderzocht op hun werking om de plant weerbaarder te maken tegen infectie van valse meeldauw in de consumentfase. Alle middelen zijn 2-3 k ...
help
Roofmijten tegen trips en galmuggen tegen bladluis in potanthurium [Poster]
Linden, A. van der \ Garcia, N. \ Groot, E. de \ Wensveen, W. van \ Ramakers, P. \ 2010
Poster over gewasbescherming met natuurlijke vijanden; roofmijten tegen trips en galmuggen tegen bladluis in potanthurium.
help
Geïntegreerde bestrijding van koolvlieg in radijs met nieuwe bodemroofmijt [Boek]
Holstein-Saj, R. van \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ Messelink, G. \ 2009
De koolvlieg is al lange tijd een probleem in radijs. Sinds het wegvallen van Birlane (chrloorfenvinfos) in 2008 zijn er nauwelijks mogelijkheden om deze plaag te bestrijden. Biologische bestrijding van koolvlieg zou een alternatief kunnen zijn. Afge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.