help
Facing the challenges of climate change and food security : the role of research, extension and communication for development [Boek]
Leeuwis, C. \ Hall, A. \ Weperen, W. van \ Preissing, J. \ 2013
In line with the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) this study defines climate change as any change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of human activity. This report is a shortened version of the fin ...
help
2015 Melkproductie in nieuwe setting [Presentatie]
Weperen, J. van \ 2013
In zijn Powerpoint presentatie, waarin Jan van Weperen de vraag stelt: Wat gaan melkveehouders doen na 2015?, komt hij tot de volgende uitgangspunten: - Intensiveren, - Duurzaamheid is vanzelfsprekend, - Melkveehouderij is sector met perspectief, - B ...
help
A practical method for selecting stakeholders in local landscape planning for ecosystem services [Studentenverslag]
Weperen, E. van \ 2013
Natural processes in the landscape deliver a variety of ecosystem services to society. Consideration of ecosystem services in local landscape planning is supposed to provide a conceptual basis for balancing social, economic and ecological values. In ...
help
Nieuwe kansen voor ecologie: kansberekening bij effectbeoordelingen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Weperen, M. van \ 2010
Bij de uitvoering van ecologische effectbeoordelingen wordt de effectbeoordelaar vaak geconfronteerd met onzekerheden. De manier waarop met deze onzekerheden wordt omgegaan, is bepalend voor de kwaliteit van de beoordeling. De beoordelaar kan er bijv ...
help
China, een indrukwekkende wereldmacht : 'iets verdienen aan Chinezen? : moeilijk niet onmogelijk' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Weperen, J. van \ 2009
China heeft voedsel nodig, want ze kunnen niet zelfvoorzienend zijn. Wat zijn de kansen voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven?
help
China : better milk, better life \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Weperen, J. van \ 2009
De melkproductie en alles daarom heen is booming business in China, sinds de wens van China's premier Wen Jiabao dat speciaal kleine kinderen een halve liter melk per dag moeten kunnen drinken
help
Bedrijfspresentatie Grontmij : een positieve kijk op de toekomst van het landelijk gebied \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Vries, B. de \ Weperen, J. van \ Dik, L. \ 2007
Met zevenduizend medewerkers behoort Grontmij tot de top van Europese adviesbureaus. Het richt zich op advies, ontwerp, uitvoering, beheer en (turnkey) realisatie van projecten in landelijk en stedelijk gebied. Naast grote landelijke opdrachten als d ...
help
Verduurzaming van melkveehouderij met integrale PMOV-aanpak : geef boeren meer stuur? \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]Bijbehorende website
Weperen, W. van \ 2006
De coördinator van het mineralenproject voor melkveehouders, Bedreven Bedrijven Drenthe, vertelt zijn ervaringen bij dit project om melkveehouders qua bedrijfsvoering meer te laten richten op duurzaamheid
help
Werken aan het welzijn van varkens \ Platteland : magazine voor vrienden van het platteland [Artikel]
Weperen, R. van \ 2004
Consumenten willen lekker en goed varkensvlees, van gezonde varkens die een prettig leven achter de rug hebben. Door onderzoek van ondermeer Praktijkcentrum Sterksel weten we steeds beter hoe we varkens een dierwaardig bestaan geven
help
Dutch dairy farmers find own solutions to their environmental problems \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Weperen, W. van \ Kieft, H. \ 2002
help
Verkenning van behoeften en aanbod aan praktijkonderzoek groene ruimte : eindrapportage [Boek]
Corten, I. \ Kieft, H. \ Weperen, W. van \ 1999
help
Wat doet het Transferpunt Larenstein [Velp] \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Weperen, A. van \ 1993
Bevat beschrijving van de cursussen Bosverjonging (5 dagen) en Natuurontwikkeling & Natuurbeheer (42 dagen)
help
De rol van onderzoek bij ongevallenpreventie in de privésfeer / W. van Weperen. Veilige woningen voor ouderen [Collegedictaat]
Weperen, W. van \ Jaartsveld, R.F.M. \ Klooster, A.E. van 't \ 1992
help
A phased approach to the prevention of home and leisure injuries \ Journal of consumer policy [Artikel]
Weperen, W. van \ 1990
In the approach to home and leisure safety problems four phases can be distinguished, i.e., priority setting, analysis, intervention, and evaluation
help
Veiligheid in de privesfeer : Nederlandse normalisatie nog lang niet op Europees niveau \ Tijdschrift voor huishoudkunde [Artikel]
Weperen, W. van \ 1989
help
Vijf jaar advies- en klachtenlijn : inventarisatie en analyse van de in 1983 t/m 1988 verstrekte adviezen en behandelde klachten over de veiligheid in de privesfeer [Boek]
Vent, T.G.M. de \ Petten, W.G. van \ Weperen, W. van \ 1989
help
Normen voor veiligheid van speelgelegenheden in aantocht : Europese normen voor speeltoestellen staan ook op stapel \ Normalisatie magazine [Artikel]
Weperen, W. van \ 1988
help
Proceedings of the second European conference of inter-administrative cooperation in the field of consumer product safety in the Community : The Hague, 3 - 4 June 1986 [Congresverslag]
Weperen, W. van \ Rogmans, W.H.J. \ 1987
help
Certification and product testing : some problems in consumer information systems \ Journal of consumer policy [Artikel]
Weperen, W. van \ 1985
A number of principles have been outlined that together form a consistent approach to product testing and product evaluation. Some problems are treated from the perspective of the IVHA in the Netherlands
help
Onderzoek en beoordeling van konsumentengoederen : de methodiek van het IVHA \ Vakblad voor huishoudkunde [Artikel]
Weperen, W. van \ 1982
Een aantal vergelijkingen tussen beoordelingen van gelijke produkten door verschillende instanties.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.