help
Technisch Advies Sedimentbehoefte Kustfundament : Ten behoeve van het beleidsadvies Kustgenese 2.0 [Boek]
Nolte, A. \ Oeveren-Theeuwes, C. van \ Werf, J. van der \ Tonnon, P.K. \ Grasmeijer, B. \ Spek, A. van der \ Elias, E. \ Wang, Z. \ 2020
Belangrijk doel van Kustgenese 2.0 is beantwoording van de beleidsvraag: “Wat is de sedimentbehoefte van het kustfundament om mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging?”. Dit rapport geeft het antwoord op deze beleidsvraag voor twee tijdvakken, ...
help
Vlaamse Baaien Flexible Mesh Model (VlaBa-FM) [Boek]
Lugt, M. van der \ Werf, J. van der \ Röbke, B. \ 2020
Binnen het Vlaamse Kustvisie project ontwikkelt de Vlaamse Overheid een langetermijn strategie (tot 2100) voor kustbescherming. Numerieke modellen vormen gereedschap om de hydromorfodynamische effecten van mogelijke verdedigingsstrategieën op de Vlaa ...
help
Natuur Impuls Oosterschelde : toepassingsmogelijkheden van slibrijk sediment voor natuurbouw [Boek]
Ysebaert, Tom \ Walles, Brenda \ Werf, Jebbe van der \ Vet, Lodewijk de \ Hansen, Jill \ Duren, Luca van \ Smit, Jaco de \ Bouma, Tjeerd \ Stronkhorst, Joost \ 2020
help
Development of offshore seaweed farming: ecology & cultivation: synthesis report 2019 [Boek]
Bernard, M.S. \ Jansen, H. \ Werf, A. van der \ Meer, I. van der \ Tonk, Linda \ 2020
The upscaling of offshore wind farms in the North Sea creates opportunities for seaweed aquaculture that has the potential to meet part of future resource needs, provided that it is done sustainably. Here a follow-up study of the MIP project in 2018 ...
help
Mesoschaal Westerschelde, Integratierapport 2014-2018 [Boek]
Taal, M. \ Mastbergen, D. \ Cleveringa, J. \ Schrijvershof, R. \ Plancke, Y. \ Wang, Z. \ Werf, J. van der \ Spek, A. van der \ 2019
Het Schelde-estuarium ligt zowel in Nederland (Westerschelde) als Vlaanderen (Zeeschelde). Vanaf 2005 is in verdragen vastgelegd dat de landen gemeenschappelijk beleid en beheer voeren. De basis hiervoor is de Lange Termijn Visie, die drie gebruiksfu ...
help
Onderzoek instortingen vrijvervalriolen : fase 1: verkenning oorzaken [Boek]
Wonink, Peter \ Werf, Léon van der \ 2019
In 2018 zijn voor het eerst de oorzaken van rioolinstortingen verkend. Via een hiervoor gemaakte website konden rioleringsbeheerders aan de hand van een vragenlijst instortingen van de afgelopen tien jaar melden. Vervolgens zijn deze meldingen geanal ...
help
Rioolinspectie volgens Europese norm zorgt voor lagere kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Werf, P. van der \ Oosterom, E. \ 2019
Vanaf januari 2020 worden de riolen geïnspecteerd volgens de Europese norm. Inspecteurs gaan hun waarnemingen dan niet meer tot in detail registreren. De transitie zorgt voor een daling van de totale beheerkosten.
help
Development of Offshore Seaweed Cultivation: food safety, cultivation, ecology and economy :synthesis report 2018 [Boek]
Jansen, H.M. \ Tonk, L. \ Werf, A. van der \ Meer, I. van der \ Tuinen, S. van \ Burg, S. van den \ Veen, J. \ Bronswijk, L. \ Brouwers, E. \ 2019
help
Bouwstenen beweiding [Boek]
Schils, René \ Dixhoorn, Ingrid van \ Eekeren, Nick van \ Hoekstra, Nyncke \ Holshof, Gertjan \ Hoving, Idse \ Klootwijk, Cindy \ Philipsen, Bert \ Reenen, Kees van \ Şebek, Leon \ Stienezen, Macia \ Top, Marry van den \ Werf, Joop van der \ Zom, Ronald \ 2019
Goed weiden verlaagt de productiekosten van melk en draagt bij aan het positieve imago van de melkveehouderij. Maar beweiden is wel een vak! Om dit vak beter uit te kunnen oefenen zet het Bouwstenenboek Beweiding nieuwe kennis uit Amazing Grazing op ...
help
Datareport Kustgenese 2.0. [Boek]
Werf, J. van der \ Álvarez Antolínez, J.A. \ Brakenhoff, L. \ Gawehn, M. \ Heijer, K. den \ Looff, H. de \ Maarsseveen, M. van \ Meijer-Holzhauer, H. \ Mol, J.-W. \ Pearson, S. \ Prooijen, B. van \ Santinelli, G. \ Schipper, C. \ Tissier, M. \ Tonnon, P.K. \ Vet, L. de \ Vermaas, T. \ Wilmink, R. \ Wit, F. de \ 2019
Rijkswaterstaat, Deltares en de partners van het STW SEAWAD onderzoeksproject, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente, ontwikkelen in het programma Kustgenese 2.0 (KG2) kennis van het Nederlandse kustsysteem. Een b ...
help
Lijst Indicatorsoorten voor niet-bemesten van graslanden en akkers ANLb [Boek]
Janssen, J. \ Grashof-Bokdam, C. \ Bijlsma, R.-J. \ Dijkman, W. \ Lommen, J. \ Melman, D. \ Werf, I. van der \ 2018
help
De waarde van zeewier : KennisOnline in beeld 2018 [Video]
Werf, A. van der \ 2018
Zeewier bevat veel eiwitten en het is geschikt om bijvoorbeeld duurzaam plastic van te maken. Wetenschappers van WUR onderzoeken wat er op een duurzame manier nog meer met zeewier kan worden gedaan.
help
De dijken kunnen er weer tegen [Boek]
Damme, J. van \ Hartog, M. den \ Rijborz, K. \ Werf, H. van der \ 2018
Deze bijlage verschijnt ter gelegenheid van de afronding van het project Zeeweringen. Al negentien jaar wordt aan de Zeeuwse dijken gewerkt. Eind dit jaar ligt er 325 kilometer vernieuwde dijkglooiing. Alle Zeeuwse dijken voldoen dan aan de huidige v ...
help
The blue deal : clean, sufficient and safe water for 20 million people \ Water governance [Artikel]
Sturm, E. \ Werf, M. van der \ 2018
If we look at the Earth from space, it is clear to see: the planet is literally covered in water. Yet, there is never enough of it – and often too much. In recent decades, water-related disasters have affected increasing numbers of people, animals an ...
help
Dutch water authorities active across the border: 'Why and how?' \ Water governance [Artikel]
Werf, M. van der \ Sturm, E. \ 2018
The 21 regional water authorities in the Netherlands joined their forces internationally in 2014 as Dutch Water Authorities. They have been active in other countries for many years. They may have different motives for doing so but, most importantly, ...
help
Drivers and barriers of food reformulation in the food industry : evidence from established Dutch food companies [Studentenverslag]
Werf, Evelyn van der \ 2018
help
Unlocking entrepreneurial potential : application of the technology acceptance model and EntreComp for the education of entrepreneurial competences in the food industry [Studentenverslag]
Werf, Gesina van der \ 2018
help
Oesterdam sand nourishment : ecological and morphological development of a local sand nourishment [Boek]
Boersema, Matthijs P. \ Werf, Jebbe van der \ Salvador de Paiva, João N. \ Brink, Anneke M. van den \ Soissons, Laura \ Walles, Brenda \ Bouma, Tjeerd J. \ Lodewijk, P. \ Ysebaert, Tom J.W. \ Paree, Edwin \ Bijleveld, Mariska \ Zanten, Eric van \ Westenbrugge, Kees van \ Stronkhorst, Joost \ Jong, Dick de \ 2018
De algemene doelstellingen van het overkoepelende project Veiligheidsbuffer Oesterdam zijn: 1. Ontwikkelen van een duurzame en veilige oplossing voor de Oesterdam zodanig, dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval, waardoor grote investe ...
help
Hindcasting Westerschelde mouth morphodynamics (1963-2011) [Boek]
Wegen, M. van der \ Werf, J.J. van der \ Vet, P.L.M. de \ Röbke, B.R. \ 2017
Within the framework of the Agenda for the Future defined by the Flanders-Dutch Scheldt Committee (VNSC), the Flanders Ministry of Public Works, department of Maritime Access (MOW-aMT) requested Deltares to carry out morphological research on the Wes ...
help
Interview: de ethische kant van de digitale transformatie \ Water governance [Artikel]
Werf, P. van der \ 2017
Door digitalisering krijgen en gebruiken overheden en bedrijfsleven steeds meer data. Dit heeft niet alleen gevolgen voor hun eigen bedrijfsprocessen, maar ook voor de omgeving waarin zij opereren. De vraag daarbij is of alles wat technisch kan, ook ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.