help
Identifying opportunities for active dynamic foredune management under future developments along the Dutch coast : a case study of a future weak link of the Holland coast near Zandvoort [Studentenverslag]
Wesseling, S. \ 2020
The following research question has been central in this study in order to fulfil the aim of the research: What form of active dynamic foredune management of the coast can provide safety in sections 6775 to 7025 in the short and long-term, while opti ...
help
Bescherming wilde bij vereist maatwerk \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Wesseling, M. \ 2019
Met alleen een kruidenrijk akkerrandje of bloemenweitje hier of daar zijn bedreigde wilde bijen en zweefvliegen niet te redden. Ze zijn bedreigd omdat ze speciale eisen stellen aan hun leefomgeving. Kennis van die eisen is daarom onontbeerlijk voor e ...
help
Monitoringsrapportage NSL 2019 : stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Smet, P.A.M. de \ Visser, S. \ Valster, N.L. \ Schuch, W.J.L. \ Wesseling, J.P. \ Hooydonk, P.R. van \ Beld, W.A. van den \ Drukker, D. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A. \ 2019
help
Waterafstotendheid : een veel voorkomend verschijnsel in de natuur : voortschrijdend inzicht in het fenomeen waterafstotendheid \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ 2019
Tussen 1950 en 1988 werd door bodemkundigen over het algemeen verondersteld, dat een droge zandbovengrond het gevolg was van een te diepe grondwaterstand, waardoor de capillaire opstijging vanuit het grondwater naar de wortelzone te gering was. Door ...
help
Hoe houden we de duinen levendig? Met de stuifkuil [Boek]
Wesseling, M. \ 2018
Weinig plekken herbergen zoveel verschillende planten en dieren als de duinen. Maar als een duin te snel dichtgroeit, verdwijnt die diversiteit. De stuifkuil biedt uitkomst.
help
Monitoringsrapportage NSL 2018 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Rutledge-Jonker, S. \ Wesseling, J.P. \ Nguyen, P.L. \ Visser, S. \ Hooydonk, P.R. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A/ \ 2018
help
Soil hydrological modelling and sustainable agricultural crop production at multiple scales [Proefschrift]
Kroes, J.G. \ 2018
Dit proefschrift draagt bij tot een beter begrip van de interacties tussen de bodem-waterplant systemen en tot meer geavanceerde procesgerichte modelmatige benaderingen. Bovendien wordt antwoord gegeven op vier onderzoeksvragen: 1. Wat is de rol van ...
help
Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving [Boek]
Alphen, Th. van \ Linde, K. \ Kok, L. \ Aben, J. \ Hertog, F. den \ Vries, W. de \ Maas, R. \ Wesseling, J. \ Staatsen, B. \ Storm, I. \ 2017
help
Groesbeek-effect, wateroverlast, stroming door vingers en zandzuiltjes : de samenhang ervan met laagopbouw en verdichte oppervlaktelagen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Oostindie, K. \ Ritsema, C.J. \ Wesseling, J.G. \ 2017
Bij bodemkundig onderzoek in de omgeving van Groesbeek bleek eertijds dat zowel cultuurgewassen als loofbomen bij een dunner lösspakket op grof zand een betere groei vertoonden dan bij een dikker lösspakket. De oorzaak hiervan was de scherpe overgang ...
help
Bodemhydrofysische gegevens in BRO en BIS : update 2016 [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Wesseling, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2017
help
Monitoringsrapportage NSL 2016 : stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Zanten, M.C. van \ Berkhout, J.P.J. \ Wesseling, J.P. \ Mooibroek, D. \ Nguyen, P.L. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A. \ 2016
help
Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect: internationaal onderkend : abrupte en disproportionele stijging en daling van het grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ 2016
Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vla ...
help
Luchtkwaliteit meten met sensoren [Boek]
Wesseling, Joost \ Alphen, Hester \ Putten, Edith van \ Cordeschi, Diletta \ 2016
help
Normering van de belastingsituatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven [Boek]
Oostindie, Klaas \ Wesseling, Jan G. \ Ritsema, Coen J. \ 2016
Deze studie naar het normeren van de situatie ‘langdurige droogte’ is uitgevoerd als onderdeel van de samenstelling van het Addendum op de Leidraad Toets op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkaden.
help
BOFEK2012 versie 2 : Status A [Boek]
Wösten, J.H.M. \ Vries, F. de \ Wesseling, J.G. \ 2016
Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijnwaterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voordeze eenheden functionele kenmerken berekend. Op grond ...
help
Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.Th.L. \ Wesseling, J.G. \ 2015
In deze studie is gedetailleerde bodemkundige informatie gekoppeld aan geohydrologische informatie om de effecten van sturing in het oppervlaktewater op het grondwater met modellen te kunnen verkennen. De schematisering van het topsysteem heeft betre ...
help
Bodemfysische gegevens in BIS [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Wesseling, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2015
Bodemfysische gegevens, zoals de waterretentiekarakteristiek en doorlatendheidskarakteristiek, organisch stofgehalte, textuurgegevens, profielbeschrijving en andere metagegevens zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van wate ...
help
Het legendarische gat van Wormer: de oorsprong : geen mysterie, raketinslag, waterput of daliegat, maar ontstaan door droogte en scheurvorming in een verland petgat \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Wesseling, J.G. \ 2015
In dit artikel wordt aangetoond dat de Wormer gaten het gevolg zijn van een hydrologisch verschijnsel. Ze zijn namelijk ontstaan door uitdroging en scheurvorming van de bovengrond in verlande trekgaten, waaruit vroeger turf is gewonnen.
help
Uitzicht op groener aanzicht door wetenschappelijk inzicht : vijf argumenten om surfactants te gebruiken \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Geissen, V. \ Wesseling, J.G. \ Ritsema, C.J. \ 2014
Op fairway 10 van golfclub ‘De Rosendaelsche’ bij Arnhem onderzochten we de effecten van het toedienen van de surfactant Revolution op de bevochtiging van de zandbovengrond en het aanzicht van het gras. Hierbij werd aandacht besteed aan de waterafsto ...
help
"Sommige nieuwe petgaten zijn weinig meer dan bakken water" : ondanks miljoenen geen resultaat \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Wesseling, M. \ 2014
De ontwikkeling van verlandingsvegetatie in oude petgaten wil niet zo vlotten. Ondanks vele maatregelen ontbreken de juiste randvoorwaarden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.