help
Effecten ontwerp Klimaatakkoord [Boek]
Hekkenberg, Michiel \ Koelemeijer, Robert \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Hilbers, Hans \ Hoogervorst, Nico \ Koutstaal, Paul \ Ros, Jan \ Notenboom, Jos \ Vrijburg, Hendrik \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Geilenkirchen, Gerben \ Hinsberg, Arjen van \ Hout, Marit van \ Kruitwagen, Sonja \ Matthijsen, Jan \ Nijland, Hans \ Meerkerk, Jordy van \ Muilwijk, Hanneke \ Ozdemir, Ozge \ Polen, Steven van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Traa, Michel \ Westhoek, Henk \ Weterings, Anet \ Dril, Ton van \ Menkveld, Marijke \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Casper \ Wetzels, Wouter \ 2019
help
Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de nederlandse voedselconsumptie : achtergrondstudie [Boek]
Westhoek, Henk \ 2019
help
Dagelijkse kost : hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem [Boek]
Muilwijk, Hanneke \ Huitzing, Hiddo \ Krom, Michiel de \ Prins, Anne Gerdien \ Vonk, Marijke \ Westhoek, Henk \ Oorschot, Mark van \ 2019
help
Kan ons voedsel duurzamer worden? : de Nederlandse voedselconsumptie en de leefomgeving [Website]
Muillwijk, H. \ Westhoek, H. \ Huizing, H. \ Krom, M. de \ Prins, A. \ Vonk, M. \ 2019
Het voedsel dat Nederlanders eten is nu niet duurzaam. Hier verandering in brengen is ingewikkeld. Maar het kan wel; er zijn wel degelijk mogelijkheden om ons voedsel duurzamer te maken.
help
Mondiale opgaven voor Inclusieve Groene Groei [Boek]
Esch, S. van \ Hanemaaijer, A. \ Hof, A. \ Ligtvoet, W. \ Oorschot, M. van \ Westhoek, H. \ 2018
Bij huidige trends van bevolkingsgroei, economische ontwikkeling, toenemende ongelijkheid, vraag naar grondstoffen, verstedelijking, globalisering van handel en technologische ontwikkeling, staat het ontwikkel ingsbeleid voor de grote opgaven om armo ...
help
Weerbare teeltsystemen : maatschap Rozendaal experimenteert met strokenteelt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Koopmans, C. \ Hondebrink, M. \ Rossing, W. \ Westhoek, A. \ 2018
Maatschap Rozendaal is ervaren in het biologisch telen. Vanaf 2020 gaan de broers het dubbele aantal hectares (totaal 44 ha) bewerken omdat ze het bedrijf van de schoonouders van Hans overnemen. Als nieuwe uitdaging gaan Jan en Hans Rozendaal experim ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, water, climate change and biodiversity : scenarios for the UNCCD Global Land Outlook [Boek]
Esch, Stefan van der \ Brink, Ben ten \ Stehfest, Elke \ Bakkenes, Michel \ Sewell, Annelies \ Bouwman, Arno \ Meijer, Johan \ Westhoek, Henk \ Berg, Maurits van den \ 2017
Land is a major overarching theme connecting the three Rio Conventions covering climate change (UNFCCC), biodiversity (CBD), and desertification and land degradation (UNCCD). Land management plays a key role in attaining their goals and targets. Furt ...
help
Food for the Circular Economy : policy brief [Boek]
Rood, Trudy \ Muilwijk, Hanneke \ Westhoek, Henk \ 2017
Making the transition to a circular economy requires a radical transformation of various production chains. The food chain is just one. Various policy areas are faced with the task of precipitating this transition to a circular food system. Added val ...
help
Food systems and natural resources [Boek]
Westhoek, Henk \ Ingram, John \ Berkum, Siemen van \ Hajer, Maarten \ 2016
help
Food systems and natural resources : nederlandse samenvatting [Boek]
Westhoek, H. \ 2016
help
Voedsel voor de circulaire economie [Boek]
Rood, Trudy \ Muilwijk, Hanneke \ Westhoek, Henk \ 2016
Een transitie naar een circulaire economie vergt een drastische omslag in diverse productketens. De voedselketen is daar één van. Verschillende beleidsterreinen staan voor de opgave om die transitie naar een circulair voedselsysteem in gang te zetten ...
help
Nitrogen on the table : the influence of food choices on nitrogen emissions, greenhouse gas emissions and land use in Europe [Boek]
Westhoek, Henk \ Lesschen, Jan Peter \ Leip, Adrian \ Rood, Trudy \ Wagner, Suzanne \ De Marco, Alessandra \ Murphy-Bokern, Donal \ Pallière, Christian \ Howard, Clare M. \ Oenema, Oene \ Sutton, Mark A. \ 2015
help
Balans van de leefomgeving 2014 - 4: Landbouw en voedsel [Boek]
Grinsven, H. van \ Eerdt, M. van \ Westhoek, H. \ Hooijboer, A. \ Buis, E. \ Pul, A. van \ Hilderink, H. \ Schröder, J. \ Verdoes, N. \ Voswinkel, T. \ Nijdam, D. \ Oorschot, M. van \ Tiktak, A. \ Schijndel, M. van \ Sluijs, S. van der \ Dam, J. van \ Reudink, M. \ Rood, T. \ 2014
In dit rapport analyseert het PBL de effecten van de landbouw op de leefomgeving, evenals, in bredere zin, de voortgang van de verduurzaming van het voedselsysteem. We evalueren bovendien de effectiviteit van het Nederlandse overheidsbeleid als het e ...
help
De macht van het menu : opgaven en kansen voor duurzaam en gezond voedsel [Boek]
Westhoek, H. \ Nijdam, D. \ 2013
In dit rapport gaan de auteurs in op vraagstukken rondom het voedselsysteem in Nederland: Hoe ziet het huidige voedselsysteem eruit? Waar liggen de opgaven? Welke bewegingen zijn er op de markt en binnen de maatschappij? Wat verwachten bedrijven van ...
help
Revival van de landbouwbodem : kansen voor de overheid om bewust bodembeheer te stimuleren [landbouw en stadslandbouw] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zeijts, H. van \ Westhoek, H.J. \ 2013
De landbouwbodem heeft maatschappelijke belangstelling en de landbouwbladen schrijven steeds vaker over bewust bodembeheer door boeren. De Europese Commissie wil de bescherming van landbouwbodems verbeteren en werkt aan een nieuwe mededeling over de ...
help
Greening the CAP : an analysis of the effects of the European Commission’s proposals for the Common Agricultural Policy 2014-2020 [Boek]
Westhoek, H. \ 2012
De voorgestelde vergroeningsmaatregelen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU hebben slechts een relatief kleine invloed op de verduurzaming van de landbouw. De Europese landen moeten 30 procent van het budget voor de eerste pijle ...
help
The protein puzzle : the consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union [Boek]
Westhoek, H. \ 2011
In het rapport 'The protein puzzle. The consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union' brengen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in kaart wat de gevolgen van de productie en consumptie van dierlijke ...
help
Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering : mondiale opgaven en nationaal beleid [Boek]
Westhoek, H.J. \ Berg, M. van den \ Opdam, S. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2010
De zekerheid van de voedselvoorziening, het behoud van de biodiversiteit en de beperking van de klimaatverandering zijn drie belangrijke mondiale opgaven. Er bestaan diverse verbanden tussen deze drie opgaven. Dit levert dilemma’s op voor beleid en p ...
help
Quickscan opbrengsten en efficiëntie in de gangbare en biologische akkerbouw, melkveehouderij , varkenshouderij en pluimveehouderij : deelstudie van project 'Duurzame Eiwitvoorziening' [Boek]
Oenema, O. \ Bikker, P. \ Harn, J. van \ Smolders, E.A.A. \ Sebek, L.B. \ Berg, M. van den \ Stehfest, E.E. \ Westhoek, H.J. \ 2010
De gewasopbrengsten zijn 0-40% lager in de biologische akker- en tuinbouw dan in de gangbare akker- en tuinbouw. De melkproductie per ha is ca. 25% lager in de biologische melkveehouderij dan in de gangbare melkveehouderij. Het voerverbruik per kg ka ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.