help
Aannemers leveren op grote schaal minder groeimedium dan afgesproken : van groeimedium naar graaimedium \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Wevers, H. \ 2018
Om een boom een goede groeiplaats te kunnen geven, worden groeimediums nauwkeurig berekend. De hoeveelheden zijn in het bestek opgenomen en bindend. Ondanks de overeenkomstverplichting blijkt echter dat deze hoeveelheden niet verwerkt worden, maar wé ...
help
Petersburg, roem der hoven : de verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent Christoffel Brants [Boek]
Baar-de Weerd, Claudette \ Donga, Harry \ Vogelzang, Fred \ Waegemans, Emmanuel \ Wevers, Leo \ 2017
Back cover: "In 1709 kocht de schatrijke Amsterdamse koopman Christoffel Brants een buitenplaats aan bij Nederhorst den Berg. Brants had zijn kapitaal vergaard met de handel op Rusland en was daar tot de intimi van tsaar Peter de Grote gaan behoren. ...
help
Bomen zijn relaxed \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Wevers, G. \ 2017
bomen zouden opeens kunnen praten, als ze zouden willen ja als ze zouden willen maar dat doen ze niet, of ze vinden dat gewoon niet chill nee man dat vinden ze niet chill, vinden ze gewoon niet vet echt relaxed
help
Er wordt gewerkt in het bos \ Oase : tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen [Artikel]
Wevers, P. \ 2016
In het tijdelijke vluchtelingendorp Heumensoord bij Nijmegen worden zo’n 4000 vluchtelingen opgevangen, vooral uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan, waaronder ongeveer 350 kinderen. Op het plan om iets voor deze kinderen te doen werd enthousiast g ...
help
Basisregistratie Ondergrond in de maak : alle gegevens verkrijgbaar bij één loket : dossier Ondergronds \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wevers, R. \ 2011
Om de informatievoorziening over bodem en ondergrond te verbeteren wordt de Basisregistratie Ondergrond ontwikkeld. Hiermee kunnen afnemers geologische en bodemkundige gegevens in de toekomst op een gestandaardiseerde manier aangeleverd krijgen uit é ...
help
Water en olie, dat mengt niet vanzelf: onderzoek naar theoriegebruik bij Nederlandse leefstijlcampagnes \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Wevers, A. \ Renes, R.J. \ Woerkum, C.M.J. van \ 2010
Gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, komen veelvuldig voor in de Nederlandse samenleving. Om dit tegen te gaan subsidieert de overheid campagnes waarin de (ongezonde) leefstijl centraal staat. In hoeverre deze leefstijlcampagnes effect sorteren i ...
help
De werking van anti-wortelschermen : Schade aan leidingnetwerken door beluchten: zeker risico blijft en is in de praktijk moeilijk te managen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Wevers, H. \ 2009
De discussie over het wel of niet werken van anti-wortelschermen is net zo oud als de schermen zelf. Verschillende praktijk- en wetenschappelijke onderzoeken toonden dan wel aan dat ze niet werken of dat de aanleg ervan financieel niet haalbaar is, m ...
help
De stad als kunstlandschap \ Agora [Artikel]
Wevers, M. \ Rijpers, Y. \ Zebracki, M. \ 2008
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw trad er een kentering op in de jarenlange trend van suburbanisatie en stedelijk verval. De noodlijdende stedelijke economie maakte een heropleving mee. Agora besteedde vorig jaar aandacht aan de "Krachtige stad" ...
help
Vissen durven het weer aan in de Petroleumhaven : verontreinigde sliblaag van 178.000 m3 verwijderd : dossier: (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wevers, H.H.A.G. \ Berg, N.J. \ Cnudde, T.H.P. \ Barkhuis, R.P. \ 2008
Volgens de betrokken parijen bij de sanering van de Amsterdamse Petroleumhaven is de milieudoelstelling gehaald. Als bewijs daarvoor zijn onder toeziend oog van een bioloog vissen uitgezet in het gebied
help
Water en olie, dat mengt niet vanzelf : onderzoek naar theoriegebruik bij leefstijlcampagnes [Boek]
Wevers, A. \ Renes, R.J. \ Woerkum, C. van \ 2008
help
Projectvisie belangrijker dan contractvorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brandt, R. \ Wevers, H.H.A.G. \ Poel, W.E.M. van der \ Daan, M.H. \ 2008
4 jaar besteden aan voorbereiding en ontwerp van een bodemsanering, die in 1,5 jaar afgerond kan zijn... Het lijkt de omgekeerde wereld, maar bij het project Herontwikkeling Zellingwijk (Gouderak, aan de Hollandsche IJssel) is het de realiteit
help
Zwijnsbergen : herrezen uit de as [Boek]
Wevers, L. \ cop. 2007
In Helvoirt, gemeente Haaren (Noord-Brabant) ligt de buitenplaats Zwijnsbergen. Het was een van de meest voorname Brabantse monumenten, totdat het in 2001 grotendeels door brand verwoest werd. Dankzij inspanningen van diverse kanten, inclusief de eig ...
help
De ambivalente rol van stedelijke jongeren \ Agora [Artikel]
Boogaarts, S. \ Rijpers, Y. \ Wevers, M. \ 2007
Tussen jongeren en de stad bestaat een ambivalente relatie. De stad biedt jongeren keuzemogelijkheden en vrijheid om hun leven vorm te geven. Tegelijkertijd wordt de jeugd door bestuurders en politie als een sociaal probleem ervaren
help
Cao à la carte en levensloop: grenzen aan keuzes \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Huiskamp, R. \ Genabeek, J. van \ Wevers, C. \ 2006
De eerste cijfers voor deelname aan de levensloopregeling zijn laag. Is dat een kwestie van wennen of zit er meer achter? Komen de grenzen van keuzes maken in zicht?Voor de beantwoording van deze vragen gaan de auteurs te rade bij ervaringen met keuz ...
help
Zaai op tijd in een goed zaaibed \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Swaaij, N. van \ Wevers, J. \ 2006
Een goede voorbereiding en het juiste tijdstip van zaaien kunnen veel geld opleveren. Door suikerbieten vroeg te zaaien, wordt het groeiseizoen langer. Elke dag uitstel van zaaien kost in maart gemiddeld 3 euro per hectare en in april is dat 8 euro p ...
help
Gewasbescherming in 2006 \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wevers, J. \ 2006
De gewasbeschermingsboodschap is verschenen in CSM Informatie en Cosun Magazine van maart 2006. Ten opzichte van 2005 zijn er geen grote wijzigingen. Vier nieuwe middelen zijn opgenomen, Opus Team, Allegro, Calypso en Betanal Quattro. Opus Team en Al ...
help
Geef late onkruiden en schieters geen kans \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wevers, J. \ 2006
De chemische onkruidbestrijding in suikerbieten is afgerond. Bij het sluiten van het gewas is goed zichtbaar welke onkruiden ontsnapt zijn. Ook komen de eerste schieters. Het ideale moment om nog eens door het gewas te lopen en de laatste onkruiden e ...
help
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 : geen standaardrassen meer op rassenlijst \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wevers, J. \ Swaaij, N. van \ Wilting, P. \ 2006
In dit artikel wordt de rassenlijst 2007 behandeld. Er zijn zeven nieuwe rassen op de aanbevelende rassenlijst opgenomen. In de categorie rhizomanie-resistente rassen zijn Coyote, Sinfonia, Rosanova en Astral opgenomen. Op de lijst met rhizoctoniares ...
help
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wevers, J. \ Schneider, H. \ 2006
Dit artikel is een opsomming van een aantal problemen die er afgelopen jaar bij de teelt van suikerbieten zijn opgetreden. Tevens worden adviezen gegeven hoe deze problemen volgend jaar voorkomen/bestreden kunnen worden. De volgende problemen komen a ...
help
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Wevers, J. \ Swaaij, N. van \ 2006
Op de Aanbevelende Rassenlijst Suikerbieten zijn zeven nieuwe rassen geplaatst. In dit artikel een overzicht van eigenschappen bij rhizomanie-resistente suikerbietenrassen, bepaald op proefvelden zonder besmetting met rhizoctonia of witte bietencyste ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.