help
Pollen load on thrips and its natural enemies [Boek]
Booij, Kees \ Wiegers, Gerrie \ Tongeren, Carin van \ 2016
help
Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen [Poster]
Messelink, G. \ Leman, A. \ Weel, P. van \ Holstein-Saj, R. van \ Vijverberg, R. \ Kruidhof, M. \ Huang, T. \ Wiegers, G. \ Tol, R. van \ [2016]
Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. ...
help
Schone prei met minder spuiten : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.14a [Poster]
Huiting, H. \ Kruistum, G. van \ Kogel, W.J. de \ Wiegers, G. \ Tol, R. van \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie naar de bestrijding van trips in prei. Doel is om een zo laag mogelijke input van gewasbeschermingsmiddelen te koppelen aan het behalen van een goede productkwaliteit.
help
Geïntegreerde tripsbestrijding in aardbei [Brochure]
Kruistum, G. \ Huiting, H. \ Kogel, W.J. de \ Wiegers, G. \ Tol, R. van \ 2011
Trips in aardbei is een groot knelpunt in de gewasbescherming. Zolang de telers geen goede handvatten worden aangereikt om te komen tot een geïntegreerde aanpak, wordt bij het aantreffen van de eerste trips in het gewas direct gespoten. Er is dringen ...
help
Technologien voor non-destructieve detectiemethoden [Presentatie]
Kogel, W.J. de \ Helsper, H. \ Wiegers, G. \ Jansen, R. \ Jalink, H. \ [2011]
Powerpointpresentatie over mogelijke technieken om levende plagen/pathogenen te detecteren.
help
Kruiden lokken en weren engerlingen ook in de praktijk : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-010 [Poster]
Tol, R. van \ Wiegers, G. \ Kogel, J. de \ [2011]
Doelstelling is om te onderzoeken of aantrekkelijke planten met werkzame biologische bestrijders als synergist de engerlingen lokken en bestrijden en of afstotende kruiden op praktijkniveau effectief zijn bij het werenvan engerlingen uit het gewas en ...
help
Bruikbaarheid van non-destructieve detectietechnologieën voor routinematige inspecties [Boek]
Kogel, W.J. de \ Helsper, H. \ Jalink, H. \ Jansen, R. \ Wiegers, G. \ Deventer, P. van \ 2010
Routinematige inspecties binnen het fytosanitaire domein vinden doorgaans plaats door middel van steekproefsgewijze visuele inspecties van de producten. Hierbij wordt gelet op de symptomen en/of aanwezigheid van schadelijke organismen. De vraag is, o ...
help
Tripsbeheersing met behulp van resistentiegenen : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.01 [Poster]
Jongsma, M. \ Stoopen, G. \ Gao, L. \ Wiegers, G. \ Kogel, W.-J. de \ [2009]
Poster met onderzoeksresultaten naar genetische modificatie voor tripsresistentie in sier- en groentegewassen
help
Trips-lokstoffen als hulpmiddel voor tripsbeheersing : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.03 [Poster]
Tol, R. van \ Bruin, A. de \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ [2009]
Poster met resultaten uit onderzoek naar het ontwikkelen van een lokstofdispenser voor verbeterde tripswaarneming met vangplaten.
help
Engerlingen bestrijden met aantrekkelijke en afstotende planten : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.04 [Poster]
Tol, R. van \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ [2009]
Poster met resultaten uit een onderzoek naar een oplossing voor engerlingen, de larven van de meikever. In de boomkwekerij en op grasvelden is de plaag een probleem. Er zijn geen middelen beschikbaar voor bestrijding.
help
Appelheksenbezem: op zoek naar de verspreider : thema: fytosanitair beleid BO-06-005-001.14 [Poster]
Verbeek, M. \ Wiegers, G. \ Deventer, P. van \ Dullemans, A. \ Bruin, A. de \ Helsen, H. \ [2009]
Poster met onderzoeksinformatie. In dit project wordt geprobeerd om de insecten die appelheksenbezemziekte kunnen overbrengen in de Nederlandse situatie in kaart te brengen.
help
Non-persistente virusoverdracht door bladluizen, aardappelvirus Y in aardappel : projectverslag beleidsondersteunend onderzoek, fytosanitair BO 06-005-001.06 [Boek]
Verbeek, M. \ Piron, P. \ Cuperus, C. \ Dullemans, A. \ Wiegers, G. \ Bruin, A. de \ Raaij, H. van \ Vlugt, R. van der \ Bovenkamp, G. van den \ Haan, E. de \ Miedema, G. \ Stolte, T. \ 2009
Om de oorzaak van de toenemende problemen met Aardappelvirus Y (PVY) te achterhalen startte in 2006 het project 'Non-persistente overdracht door bladluizen, aardappel'. Er is aangetoond dat de veldsituatie voor wat betreft aanwezige PVY-stammen is ve ...
help
Nieuwe aanpak hardnekkige plaag meikevers \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Tol, R. van \ Wiegers, G. \ 2009
De meikever wordt een steeds grotere plaag in de boomkwekerij. Chemische en biologische middelen bieden tot op heden weinig soelaas. Plant Research International (PRI) probeert een nieuwe aanpak: kruiden die bomen beschermen tegen engerlingen van mei ...
help
Tripsbeheersing met behulp van resistentiegenen : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.001 [Poster]
Jongsma, M. \ Stoopen, G. \ Gao, L. \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ [2008]
Voor tripsresistentie in sier- en groentegewassen is genetische modificatie gewenst omdat er onvoldoende resistentie aanwezig is in wilde verwanten, veredeling in polyploide bloemen ondoenlijk is en de virusproblematiek een nijpend economisch problee ...
help
Tripslokstoffen als hulpmiddel voor tripsbeheersing : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.002 [Poster]
Tol, R. van \ Bruin, A. de \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ [2008]
Trips is een moeilijk beheersbare plaag in zowel kassen als in de vollegrond. Gewasschade bestaat uit vraatschade en virusoverdracht. Lokstoffen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de beheersing van het probleem door een verbeterde waarnem ...
help
Stengelaaltjesrassen in bolgewassen : thema: fytosanitair beleid BO-06-005-001.009 [Poster]
Doorn, J. van \ Boer, A. de \ Vreeburg, P. \ Dees, R. \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ 2008
Stengelaaltjes veroorzaken een quarantaineziekte in bloembolgewassen in Nederland. Doel van het onderzoek is nagaan of gedifferentieerde maatregelen voor bedrijven met stengelaaltjes mogelijk zijn in relatie tot het gevonden aaltjesras
help
Engerlingen bestrijden met aantrekkelijke èn afstotende planten : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.003 [Poster]
Tol, R. van \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ 2008
Doel van het onderzoek is nagaan of: er geschikte middelen zijn tegen engerlingen van de meikever, of een plaag gelokt dan wel afgeweerd kan worden, of een combinatie van lokken en bestrijden effectief is
help
Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland : verslag van fase 1 [Boek]
Griepink, F.C. \ Deventer, P. van \ Bruin, A. de \ Wiegers, G. \ 2008
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een innovatief Lure&Kill systeem voor de glastuinbouw. Het project zal zich beperken tot twee belangrijke plaaginsecten waarvan het feromoon bekend is, namelijk: Spodoptera exigua ...
help
Stengelaaltjesrassen in bolgewassen : thema: fytosanitair beleid BO-06-005 3.1.9 [Poster]
Doorn, J. van \ Boer, A. de \ Os, G. van \ Brommer, E. \ Schomaker, C. \ Wiegers, G. \ Kogel, W.-J. de \ [ca. 2007]
Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) vormen een quarantaineziekte in bloembolgewassen zoals tulp, narcis, hyacint en (sier)ui. Door het teeltverbod op besmette percelen is de economische schade groot. Onderscheidbaarheid van stengelaaltjesrassen maak ...
help
De kracht van het herontwerp : onderzoek naar de succesfactoren en risico's van het herontwerp mbo [Boek]
Basoski, I. \ Wiegers, M. \ Overmeer, V. \ 2007
'Identificeer en analyseer de belangrijkste succesfactoren en risico’s ten aanzien van het vervolg van het herontwerp mbo. Doe op basis van die analyse aanbevelingen ten behoeve van een effectieve aanpak van het vervolgtraject, en doe een uitspraak o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.