help
The use of the inline bacterial sensors BACMON and BACTcontrol to measure the bacterial water quality [Boek]
Bel, Nikki van \ Rijn, Jeroen van \ Spicker Olesen, Lars \ Højris, Bo \ Dries, Jaap van den \ Appels, Joep \ Penders, Eric \ Schuurman, Jentina \ Huysman, Koen \ Joris, Koen \ Wielen, Paul van der \ Leerdam, Ton van \ 2020
The online microbiological sensors BACTcontrol and BACMON are new, rapid, online methods to determine total bacteria numbers or activity. These methods might be suitable for the online monitoring of any microbial disturbances in different water types ...
help
Legionellagroeipotentie van (leidingmaterialen in contact met) geremineraliseerd RO-water \ H2O online [Artikel]
Learbuch, K. \ Wielen, P. van der \ Lut, M. \ Liu, G. \ Smidt, H. \ 2020
Onderzoek in een proefinstallatie liet zien dat grondwater dat is behandeld met omgekeerde osmose (RO) en vervolgens geremineraliseerd, nauwelijks groei van Legionella pneumophila veroorzaakt. Uit bepaalde leidingmaterialen kunnen echter stoffen vrij ...
help
In negen stappen naar een kunstgrasvoetbalveld : Maak van de aankoop van uw grasmat geen mijnenveld \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Wielen, S. van der \ Haren, B. van \ Bongers, D. \ Cammen, J. van der \ 2019
U wilt een kunstgrasvoetbalveld, maar krijgt het gevoel dat u terechtkomt in een mijnenveld. Er zijn immers veel soorten, strenge normen, nog strengere aanbestedingsregels en talloze keuzemomenten. De hoogste tijd om het hele proces terug te brengen ...
help
Slowly biodegradable organic compounds impact the biostability of non-chlorinated drinking water produced from surface water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hijnen, W.A.M. \ Schurer, R. \ Bahlman, J.A. \ Ketelaars, H.A.M. \ Italiaander, R. \ Wal, A. van der \ Wielen, P.W.J.J. van der \ 2018
It is possible to distribute drinking water without a disinfectant residual when the treated water is biologically stable. The objective of this study was to determine the impact of easily and slowly biodegradable compounds on the biostability of the ...
help
Hotspots for selected metal elements and microbes accumulation and the corresponding water quality deterioration potential in an unchlorinated drinking water distribution system \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Liu, G. \ Tao, Y. \ Zhang, Y. \ Lut, M. \ Knibbe, W.-J. \ Wielen, P. van der \ Liu, W. \ Medema, G. \ Meer, W. van der \ 2017
Biofilm formation, loose deposit accumulation and water quality deterioration in drinking water distribution systems have been widely reported. However, the accumulation and distribution of harbored elements and microbes in the different niches (loos ...
help
Citizen science project toont waarde van burgers als wetenschappers \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Brouwer, S. \ Wielen, P. van der \ Schriks, M. \ Claassen, M. \ Kors, L. \ 2017
Het project de ‘Versheid van Water’ is het eerste citizen science onderzoek in de Nederlandse drinkwatersector. Met Amsterdamse burgerwetenschappers is onderzoek verricht naar de 'versheid' van hun eigen drinkwater en in het bijzonder de bacteriesame ...
help
Invloed van waterkwaliteit, adres en tijdstip op KG22 en Aeromonas als wettelijke parameters nagroei [Boek]
Wielen, Paul W.J.J. van der \ Hornstra, Luc \ Hootsmans, Michiel \ 2017
KG22 en Aeromonas zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit als bedrijfstechnische parameters en worden gebruikt als indicatoren voor nagroei in het distributiesysteem. Het onderzoek beschreven in deze rapportage laat zien dat de variatie van Aeromonas ...
help
Genetische typering van drinkwaterstammen van opportunistische ziekteverwekkers [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Wielen, Paul van der \ 2017
De opportunistische ziekteverwekkers P. aeruginosa, A. fumigatus en S. maltophilia worden sporadisch aangetroffen in het gedistribueerde Nederlandse drinkwater. De betekenis voor de volksgezondheid van het voorkomen van deze organismen in het drinkwa ...
help
Biologische stabiliteit en nagroei: definities enpositiebepaling van de bedrijfstak anno 2016 [Boek]
Hijnen, Wim \ Wielen, Paul van der \ Hootsmans, Miechiel \ 2017
In samenspraak met waterbedrijven is een eenduidige definitie vastgesteld van biologische stabiliteit. Daardoor is het beter mogelijk om onderzoeksprioriteiten te bepalen. Voorheen werden discussies rond biologische stabiliteit van drinkwater en nagr ...
help
HappyHier: hoe gelukkig is men waar? : gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I [Boek]
Vries, S. de \ Nieuwenhuizen, W. \ Farjon, J.M.J. \ Kuijten, L. \ Wielen, I. van der \ Och, R. van \ Vliet, A.J.H. van \ Schuiling, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ 2017
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het type omgeving op hoe gelukkig mensen zich op een bepaald moment voelen te meten om zo rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is te kw ...
help
Waterplan Enkhuizen-Medemblik : water om te beleven [Boek]
Wielen, H. van der \ 2016
De aanleiding voor de gemeenten Enkhuizen en Medemblik en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een waterplan op te stellen is de wens om een gezamenlijke en toekomstgerichte visie op het watersysteem in deze gemeenten te ontwikkelen. Water n ...
help
Survival, Biofilm Formation, and Growth Potential of Environmental and Enteric Escherichia coli Strains in Drinking Water Microcosms \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Abberton, C.L. \ Bereschenko, L. \ Wielen, P.W. van der \ Smith, C.J. \ 2016
Escherichia coli is the most commonly used indicator for fecal contamination in drinking water distribution systems (WDS). The assumption is that E. coli bacteria are of enteric origin and cannot persist for long outside their host and therefore act ...
help
Calcium removal by softening of water affects biofilm formation on PVC, glass and membrane surfaces \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
Hijnen, W.A.M. \ Schultz, F. \ Harmsen, D.J.H. \ Brouwer-Hanzens, A.H. \ Wielen, P.W.J.J. van der \ Cornelissen, E.R. \ 2016
Literature data on the effect of calcium on biofilm structures induced a preliminary study. The effect of calcium removal by water softening (<1.0 mg Ca2+.L−1) under real-world drinking water conditions on biofilm formation was studied in a pilot pla ...
help
A survey of indicator parameters to monitor regrowth in unchlorinated drinking water \ Environmental science: water research & technology [Artikel]
Wielen, P.W.J.J. van der \ Bakker, G. \ Atsma, A. \ Lut, M. \ Roeselers, G. \ Graaf, B. de \ 2016
The objective of our study was to explore microbiological parameters that are suitable as indicators for regrowth in distribution systems that receive unchlorinated drinking water in the Netherlands. Treated water and distributed water at two locatio ...
help
Landelijke inventarisatie ongewervelde dieren 2009-2013 [Boek]
Wielen, Paul van der \ Lieverloo, Hein van \ Hootsman, Michiel \ Hornstra, Luc \ 2016
Het doel van het onderzoek beschreven in dit rapport is om op basis van de gegevens van alle drinkwaterlocaties in Nederland over de periode 2009 t/m 2013 een landelijk overzicht te maken van (i) het aantal consumentenklachten ten aanzien van ongewer ...
help
De rol van waterpissebedden bij de vermeerdering van Aeromonas in het drinkwaterdistributiesysteem \ H2O online [Artikel]
Bel, N. van \ Kolkman, A. \ Wielen, P. van der \ Bahlman, J. \ Hijnen, W. \ 2016
In dit onderzoek is de rol van waterpissebedden bij de groei van Aeromonas-bacteriën in het drinkwaterdistributiesysteem bestudeerd. In onderzoek van KWR in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides is vastgesteld dat in ...
help
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Diggelen, J.M.H. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Smolders, A.J.P. \ Turlings, L.G. \ Wielen, S. van der \ 2016
De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimeters onder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdaling en daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO ...
help
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw [Factsheet]
Wielen, P. van der \ Dekking, A. \ Jong, D. de \ [2015]
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hi ...
help
De keuze is aan de opdrachtgever: groene velden, rimboe of Bahama’s? : samenwerken in de rimboe rond aanleg en onderhoud \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Wielen, S. van der \ 2015
‘We gaan het allemaal anders doen.’ Er is geen gemeente waar de afgelopen jaren niet is gesproken over bezuinigingen, intergemeentelijke samenwerking of kerntaken. Met als resultaat dat ook op het gebied van aanleg en onderhoud van sportaccommodaties ...
help
Drinking water temperature in future urban areas [Boek]
Agudelo-Vera, Claudia \ Blokker, Mirjam \ Wielen, Paul van der \ Raterman, Bernard \ Dorland, Edu \ 2015
De drinkwatertemperatuur aan de tap wordt maar beperkt beïnvloed door de temperatuur af pompstation; de bodemtemperatuur heeft juist grote invloed. Wanneer de bodemtemperaturen stijgen door klimaatverandering en toenemende verstedelijking, zal ook de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.