Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wieling
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Trends in de kwaliteit van de arbeid van mannen en vrouwen 1986-1993 \ Sociaal-culturele berichten... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wieling, M. \ 1996
Ingegaan wordt op de trendmatige ontwikkelingen in de kwaliteit van arbeid over de periode 1986-1993 en de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen. Ook is onderzocht of de leeftijd-, opleiding- en beroepenstructuur van invloed zijn op de arbeidsk ...
help
Het groeiverloop van gras gedurende het seizoen [Boek]
Wieling, H. \ Wit, M. A. E. de \ 1987
Aangezien over het groeiverloop van gras weinig gegevens beschikbaar zijn, is een serie proeven over een periode van 6 jaar opgezet. Hierin stond het groeiverloop van gras gedurende het groeiseizoen bij diverse stikstofgiften centraal
help
Rendabiliteit van beregening op melkveebedrijven en waterbehoefte van Gelderse landbouwgronden = Profitability of sprinkler irrigation on dairy farms and water requirement of gelderse agricultural grounds [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ Reuling, T.H.M. \ Mandersloot, F. \ Romijn, E. \ Kant, G.R. \ Akkers, B.P. \ Brinkhof, H.J. \ Blaas, H. \ Bogt, A.T.I. ter \ Nes, T.J. van \ Wieling, H. \ 1984-1985
In dit rapport zijn de resultaten vermeld van een studie naar de rendabiliteit van beregening op melkveebedrijven. In dit basisrapport zal de nadruk liggen op de bedrijfseconomische berekeningen. De vraag voor welke bedrijven het rendabel is om bereg ...
help
Normen voor de voedervoorziening : hoe ze zijn opgebouwd en hoe men ermee kan werken bij de planning in de melkveehouderij [Boek]
Rompelberg, L.E.M. \ Wieling, H. \ Overvest, J. \ 1984
Uitgegaan wordt van de stand van zaken in 1982
help
Superheffing vraagt om aanpassing van het bedrijf \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Wieling, H. \ Wisselink, G.J. \ 1984
Door een speciale werkgroep werden berekeningen gemaakt om de nadelige gevolgen van de superheffing zoveel mogelijk te beperken. Zes mogelijkheden voor bedrijfsaanpassing werden bekeken, waarbij is uitgegaan van een bedrijf met 60 melkkoeien, 16 pink ...
help
Op welke wijze kan de schade door de superheffing zo klein mogelijk worden gehouden? \ Veehouden nu : voorlichtingsblad voor de veehouder [Artikel]
Wieling, H. \ 1984
Behandeling van berekeningen uitgaande van een aantal varianten gemaakt door een werkgroep bestaande uit mensen van het LEI, het Proefstation voor de Rubdveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij, de Landinrichtingsdienst, het Consulentschap in ...
help
Gevolgen van de superheffing voor melkveebedrijven \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Wieling, H. \ 1984
Door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer het LEI, Landinrichtingsdienst, Proefstation voor de Rundveehouderij en Consulentschap in Algemene Dienst, is nagegaan in welke mate de mogelijkheden voor de boer om de schade van de ...
help
Grasproduktie zonder kunstmeststikstof op het bedrijf van de familie Cuperus te Boksum (Fr.) [Boek]
Ennik, G.C. \ Baan Hofman, T. \ Wieling, H. \ 1982
help
Mogelijke gevolgen van prijsveranderingen [voer, melk] voor bedrijfsvoering en inkomen in de melkveehouderij \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Wieling, H. \ 1982
help
Het optimale melkveebedrijf : invloed van: stikstofbemesting, oppervlakte, melkproductie, stikstofprijs, krachtvoerprijs, melkprijs = The optimum dairy farm [Boek]
Wieling, H. \ 1981
help
Invloed van een slechte ontwatering op de arbeidsopbrengst = Influence of poor-drainage on labour income [Boek]
Straten, H. van der \ Wieling, H. \ Kruijf, A. de \ 1980
In het kader van een gezamenlijk onderzoek met de Landinrichtingsdienst zijn de gevolgen van een slechte ontwatering in bedrijfsverband bestudeerd. Dit artikel is een verslag van deze studie. De volgende aspecten werden doorgerekend: de benutting van ...
help
Beoordeling van enkele belangrijke kengetallen van bedrijfseconomische boekhoudingen van melkveebedrijven \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Rompelberg, L.E.M. \ Wieling, H. \ Ridder, A.R. \ 1979
help
Normen voor de voedervoorziening [Boek]
Wieling, H. \ Koops, A.H. \ Rompelberg, L.E.M. \ 1977
Op een bedrijf worden veel beslissingen genomen. Dit wordt met behulp van programmeringen en begrotingen gedaan, daarvoor zijn technische en financiële gegevens nodig. Wat betreft de voedervoorziening werd tot de jaren zeventig gewerkt met de netto z ...
help
Beregening op melkveebedrijven : rentabiliteitsbegrotingen voor gezinsbedrijven op matig droogtegevoelige grond in het zuidelijk zandgebied [Boek]
Doornbos, J. \ Straten, H. van der \ Wieling, H. \ 1977
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.