help
Pootgoedgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2014
In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een va ...
help
Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën : maatschappelijke kosten-batenanalyse [Boek]
Kuhlman, T. \ Prins, H. \ Smit, B. \ Wijnholds, K. \ 2014
Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzak ...
help
Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen [Boek]
Wijnholds, K.H. \ Booij, J.A. \ 2013
In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar i ...
help
Bodemkwaliteit Veenkoloniën [Poster]
Haan, J. de \ Asperen, P. van \ Visser, J. \ Wijnholds, K. \ 2013
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het project is het ontwikkelen van praktisch toepasbare maatregelen voor een duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën.
help
Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Hoek, H. \ Wijnholds, K. \ 2013
De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te ...
help
Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas [Boek]
Kempenaar, C. \ Heijting, S. \ Kessel, G. \ Michielsen, J.M. \ Wijnholds, K. \ 2013
Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren beteken ...
help
Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin [Boek]
Hoek, J. \ Wijnholds, K.H. \ 2013
In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft het PPO-AGV in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bestrijding van resistente melganzevoet (Chenopodium album) in aardappelen en suikerbieten. In aardappelen leidt de toevoeging van ee ...
help
Zetmeelaardappelteelt: op naar 20-15-10 : communicatieproject AVEBE 2012 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2012
De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt binnen de rotatie op het Veenkoloniale bedrijf. De teler is niet meer verplicht om daad ...
help
Mogelijkheden voor beperking van stuifschade : op zand- en dalgrond [Boek]
Paauw, J. \ Wijnholds, K.H. \ Verhoeven, J.T.W. \ 2012
Rundveedrijfmest is in het verleden gebruikt als antistuifdek op zand- en dalgronden. De mestwetgeving verbiedt deze toepassing echter in verband met de verplichte emissiearme toepassing van mest. De praktijk is daarom al jaren op zoek naar alternati ...
help
Analyse Sorbisense metingen Watersense op proefbedrijf 't Kompas [Boek]
Haan, J. de \ Wijnholds, K. \ Kooij, J. van der \ 2012
Metingen naar concentraties van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het Watersense proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond. Gedurende ruim een jaar is de waterkwaliteit gemeten. Voordeel van Sorbisense metingen ...
help
Beregening en bemesting zetmeelaardappelen : meerjarenanalyse veldproeven op PPO-locatie ‘t Kompas 2007-2011 binnen het project Watersense [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Wijnholds, K.H. \ Haan, J.J. de \ 2012
In het onderzoeksproject Watersense is de toepasbaarheid van draadloze sensor technologie onderzocht in combinatie met het gebruik van adviesmodules en modelberekeningen. Een onderdeel van het project was het aanleggen van veldproeven met zetmeelaard ...
help
Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel : onderzoek in opdracht van Attero [Boek]
Wijnholds, K.H \ Meuffels, G.J.H.M \ 2011
In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met ...
help
Mineraalconcentraat uit drijfmest als kunstmestvervanger [Poster]
Wijnholds, K. \ Geel, W. van \ Dijk, W. van \ Wustman, R. \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie. Centraal in het onderzoek staat de beoordeling van de stikstofwerking van mineralenconcentraat, in relatie tot toedieningstechniek, ten opzichte van kalkammonsalpeter (KAS). Het onderzoek vindt plaats in verschillende ...
help
Watersense in de praktijktest : beregenen en bijmesten geven grotere oogst Seresta \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Wijnholds, K. \ Schoot, J.R. van der \ Haan, J. de \ Nannes, L. \ 2011
Efficiënt watergebruik is belangrijk voor het behalen van goede opbrengsten met minimale nutriëntenverliezen. Dat blijkt uit het project Watersense op proefboerderij 't Kompas in Valthermond.
help
Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen [Boek]
Wijnholds, K.H. \ Lamers, J.G. \ 2010
De schade als gevolg van Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond neemt de laatste jaren toe. Gedurende de jaren 2008 en 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een rijenbehandeling tegen Rhizoctonia solani in zetmeelaardappelen. Doe ...
help
Meerjarige vergelijkingsproef met compost van Attero in de akkerbouw : project in opdracht van Attero [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2010
In opdracht van Attero (voorheen Conviro) is op PPO locatie 't kompas te Valthermond een meerjarige proef aangelegd met de toepassing van Laco-compost klasse 1 in een veenkoloniale rotatie met aardappelen, gerst en suikerbieten. Op basis van de jaarl ...
help
Optimale plantafstand van TBM pootgoed \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Wijnholds, K. \ 2010
De optimale plantafstand voor vermeerdering van zetmeelrassen varieert per ras. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzocht het. In 2008 en 2009 is onderzoek uitgevoerd naar de vermeerderingsfactor van een reeks bestaande en nieuwe zetmeelaardappe ...
help
Optimale pootafstand verschilt per ras \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Wijnholds, K. \ 2010
De beste pootafstand voor de teelt van TBM-pootgoed is voor een belangrijk deel afhankelijk van het ras. Dat blijkt uit onderzoek van PPO-WUR.
help
Energiekompas voor de Veenkoloniën : eindrapport onderzoek 2007-2009 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ Groten, J.A.M. \ Voort, M.P.J. van der \ Kamp, J.A.L.M. \ Timmer, R.D. \ cop. 2010
De ambitie van het project Energiekomepas is om teeltsystemen te ontwikkelen die economisch, ecologisch, energetisch en sociaal duurzaam zijn voor de veenkoloniale zand- en dalgronden: maximale biomassa- en energie-efficiëntie wordt gekoppeld aan min ...
help
Energiegewassen en rassen : studiedag: meer winst uit co-vergisting, Valthermond, 30 september 2010 [Presentatie]
Groten, J. \ Voort, M. van \ Wijnholds, K. \ Timmer, R. \ 2010
Presentatie over het gebruik van verschillende gewassen en rassen in de vergistingsinstallatie. Hoe wordt het hoogste rendement behaald?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.