help
Composteren en fermenteren \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Landuyt, C. \ Lauwers, L. \ Winnepeninckx, R. \ Willekens, K. \ Degraeve, J. \ 2018
Eind november 2017 werd er op het PCG een studiedag over composteren en fermenteren georganiseerd. Jurgen Degraeve van Agriton kwam spreken over fermentatie, Koen Willekens van ILVO over composteren en het PCG haalde hun resultaten van de compost- en ...
help
Koolstofopbouw in biologische teelten : oplossingen voor organische stofopbouw onder MAP 5 [Brochure]
Deltour, P. \ Fonteyn, S. \ Gomand, A. \ Hendrickx, Y. \ Landuyt, C. \ Lauwers, L. \ Vercammen, J. \ Willekens, K. \ 2018
De nutriëntenaanvoer in de biologische productie berust in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters, dit alles uit zorg voor een goede bodemkwaliteit en een grote weerbaarheid, o.a. tegen ziekten en d ...
help
Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie : eindrapport [Boek]
Nelissen, Victoria \ Willekens, Koen \ Beeckman, Annelies \ Delanote, Lieven \ Dewitte, Justine \ Tsegaye Gebremikael, Mesfin \ De Neve, Stefaan \ 2018
Dit project onderzoekt het potentieel van maaimeststoffen binnen strategieën van bodembeheer en bemesting bij de biologische teeltmethode. De doelstelling van dit project is het gebruik van deze bemestingsvorm te optimaliseren door een beter begrip v ...
help
Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden: analyse van de problematiek op basis van een literatuurstudie [Boek]
Brusselman, E. \ Coillie, E. van \ Pamel, E. van \ Verhegge, M. \ Demeyer, P. \ Willekens, K. \ Heyndrickx, M. \ Herman, L. \ 2018
De problematiek omtrent veehouderij en gezondheid is reeds lange tijd actueel in Nederland en werd onlangs ook in Vlaanderen onder de publieke aandacht gebracht. Recent concentreert de discussie zich rond twee Nederlandstalige documenten die via inte ...
help
Projectverslag ‘Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie' 2015-2017 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Nelissen, V. \ Dewitte, J. \ Deltour, P. \ De Neve, S. \ 2018
Grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in open lucht- en beschutte teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzochten de voorbije jaren het effect van maaimeststoffen op de gewasopbrengst en bekeken daarbij of de diepte wa ...
help
Ervaringen met de roller-crimper in de biologische groenteteelt : resultaten van het Europese COREOrganic Plus Project SOILVEG [Boek]
Willekens, K. \ Deltour, P. \ Deneve, S. \ 2018
Veertien wetenschappelijke instituten in 9 Europese landen hebben in het Europese onderzoeksproject ‘SOILVEG’ samengewerkt rond de introductie en het beheer van ANG’s (voor de agro-ecologie nuttige gewassen). Centraal in dit project stond het beheer ...
help
Knopkruid brongericht aanpakken op biologische groentenbedrijven [Presentatie]
Biesemans, N. \ Cauwer, B. de \ Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Debode, J. \ Willekens, K. \ Vandecasteele, B. \ 2017
Presentatie behorende bij de startbijeenkomst themagroep knopkruid binnen biobedrijfsnetwerk groenten. Knopkruid is een problematisch onkruid in zowel biologische als conventionele landbouw. Een ondoeltreffende bestrijding leidt tot een felle zaadban ...
help
Gebruik van maaimeststoffen in koepel is een optie, maar let op dosering \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewitte, J. \ Willekens, K. \ 2017
Door de aangescherpte aanvoernorm voor fosfor binnen MAP5 wordt het gebruik van maaimeststoffen, theoretisch althans, interessant. Of dit ook in de praktijk zo is in koepel, testten we uit. De aan te raden dosering van een maaimest-stof blijkt sterk ...
help
Verslag bodemconferenties Oostenrijk \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ 2017
Koen Willekens geeft verslag van twee Oostenrijkse conferencties over bodembeheer: -25 april: Internationale boerenconferentie organic No-till Conference (Absdorf, Oostenrijk) -26 april: Wetenschappelijke conferentie op universiteit Bodenkultur (BOKU ...
help
Stikstofdynamiek in relatie tot bodembeheer en bodemkwaliteit in de vollegrondsgroenteteelt \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Vandecasteele, B. \ De Neve, S. \ 2016
Tijdens zijn doctoraatsstudie (2009-2015) onderzocht Koen Willekens vanuit verschillende hoeken welke invloed bodemverbeterende maatregelen en bodemkwaliteit kunnen hebben op de stikstofbeschikbaarheid in de bodem en de stikstofbenutting door het gew ...
help
Effecten van maaimeststoffen op N-dynamiek en opbrengst \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Nelissen, V. \ Beeckman, A. \ Delanote, L. \ 2016
Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) in twee opeenvolgende jaren (2015 en 2016) werd de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie. Er werden geen trappen ingesteld qua dosering. Wel werd naast de nulvariant ...
help
Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Debode, J. \ 2016
Op welke manier valt snel, eenvoudig en betrouwbaar de microbiële activiteit in een bodem te meten? In hoeverre is een bepaalde microbiële bodemactiviteit een indicator voor bodemkwaliteit? Dit zijn de onderzoeksvragen die we getracht hebben te beant ...
help
Roller-crimper, een nieuwe techniek om groen-bedekkers te vernietigen \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Beeckman, A. \ Willekens, K. \ 2015
Verbeterde bodemvruchtbaarheid, een goede plaagonderdrukking maar ook efficiënt brandstofverbruik staan centraal binnen de biologische landbouw en vormen het uitgangspunt bij de zoektocht naar een goed bodembeheer. Recent werd het Europees CORE Organ ...
help
Maaimeststoffen, een nieuwe plantaardige bemestingsvorm te winnen op het eigen bedrijf \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ 2015
Een goede bodemconditie, en meer specifiek een gunstige bodemstructuur is cruciaal voor een sterke en gezonde gewasontwikkeling in de biologische landbouw. De bodemconditie is bepalend voor de werking van de organische bemesting onder invloed van de ...
help
Bodem, nutriënten, compost: onderzoek voor een duurzame landbouw [Boek]
Ruysschaert, G. \ Vandecasteele, B. \ Willekens, K. \ Van Waes, J. \ Van Laecke, K. \ 2014
Deze onderzoeksbundel bevat 17 afzonderlijke bijdragen betreffende bodem- en nutriëntenonderzoek. In 2012-2014 werd bij ILVO een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van zaken i.v.m. de kennis rond fosfor in de landbouw, met nadruk op ...
help
Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013 [Boek]
Van Gils, B. \ Willekens, K. \ Delanote, L. \ Beeckman, A. \ [2014]
In veldproeven op ILVO en Inagro werden de effecten van niet-kerende bodembewerking, groenbemesting en maaimeststoffen op de nutriëntencyclus en de opbrengst van biologisch geteelde gewassen onderzocht. Deze proeven werden uitgevoerd in het kader van ...
help
Werken aan bodemkwaliteit \ Management&techniek [Artikel]
D'Hose, T. \ Willekens, K. \ Ruysschaert, G. \ 2014
Uit verschillende meerjarige veldproeven in Vlaanderen blijkt dat zowel het toepassen van compost als van niet-kerende bodembewerking de bodemkwaliteit verbeteren. Dit moet de gewasproductie verzekeren. Toegepast zijn bodemverbeterende middelen als b ...
help
Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten [Brochure]
Willekens, K. \ Sukkel, W. \ Balen, D. van \ 2014
Directzaai en een sterk gereduceerde intensiteit van grondbewerking worden toegepast in de conserveringslandbouw, een teeltsysteem dat ook staat voor een maximale bodembedekking en een ruime gewasrotatie. Wat kunnen biologische telers hiervan leren e ...
help
Wat is goede compost? [Brochure]
Willekens, K. \ Janmaat, L. \ 2014
Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof, maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Maar compost heeft nog meer voordelen. Zo worden aan compost ziektewerende eigenschappen toegekend. Het doel van compostgebruik bepaalt ...
help
Compost levert complete bemesting [Brochure]
Willekens, K. \ Janmaat, L. \ 2014
Compost is een zeer goed bemestingsproduct. Het kan kort voor het zaaien worden aangebracht, belemmert de wortelgroei niet en levert een kant-en-klaar ecosysteem als aanvulling en versterking van de bodembiologie. Ook de pH van de bodem en de lucht- ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.