help
Het stikstofprobleem en de kansen : Wat is de stand van zaken? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2020
In 2019 werd Nederland getrakteerd op een ‘stikstofcrisis’. Ook in 2020 zullen de politiek en het bedrijfsleven voor een belangrijk deel worden gedomineerd door dit probleem. Iedereen heeft er namelijk mee te maken. Ook alle cumelaondernemers ervaren ...
help
Emissiereductie van mobiele werktuigen : De groene koers is realistisch haalbaar en betaalbaar \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2020
In het project De Groene Koers gaat onder meer Cumela aan de slag met het bij elkaar brengen van partijen en het combineren van kennis. Op die manier wordt samen met ondernemers gezocht naar manieren om de uitstoot van mobiele werktuigen richting 203 ...
help
Natuurontwikkeling een kans voor cumelaondernemers : Slimme oplossingen voor het stikstofprobleem in de natuur \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2020
De cumelasector bezit de machines voor en heeft de kennis van het onderhoud en de aanleg van natuurterreinen, waardoor de sector bij uitstek geschikt is voor de uitdaging hoe om te gaan met natuurontwikkeling, natuurbeheer en stikstofrechten. Cumela ...
help
Sterke Lekdijk : nota voorkeursalternatief Salmsteke [Boek]
Dusseldorp, M. van \ Willemsen, M. \ 2019
Voor u ligt de Nota voorkeursalternatief voor de versterking van de Lekdijk in de gemeente Lopik tussen de Rolafweg Zuid en Jaarsveld. Dit traject noemen we Salmsteke, naar de naastgelegen uiterwaard. In dit document is na te lezen wat het voorkeursa ...
help
Met een certificaat toegang tot alle bouwplaatsen : Generieke Poortinstructie is op 1 april 2019 ingegaan \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2019
Op 1 april 2019 wordt op veel bouwplaatsen in Nederland de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht. Het is een initiatief van de deelnemers aan de Governance Code Veiligheid in de bouw. De voorlichting over veiligheid in de bouw wordt op deze manie ...
help
Market segmentation analysis Slow Food [Studentenverslag]
Willemsen, B. \ 2019
help
Realistische CO2-emissiereductie (deel 2) : Vijf keer emissiebeperking stimuleren \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2019
Eerlijke certificeringvoorschriften, een gelijk speelveld en gedrag. Daar gaan de volgende vijf tips over. Samen met de tips over haalbare en realistische CO2-reductiemaatregelen met machines en brandstoffen uit Grondig 5 levert het tien tips op voor ...
help
Voorlanden voor hoogwaterbescherming \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Vuik, V. \ Jonkman, B. \ Willemsen, P.W.J.M. \ Borsje, B.W. \ Janssen, S.K.H. \ Hermans, L.M. \ Bouma, T.J. \ 2019
In Nederland zijn honderden kilometers aan waterkering toe aan versterking. De aanleg van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, is een mogelijkheid om de belasting op dijken te verminderen. Daarmee dalen overstromingsrisico’s en gaan natu ...
help
Vijf keer emissiebeperking stimuleren : Realistische CO2-emissiereductie (2) \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2019
Eerlijke certificeringvoorschriften, een gelijk speelveld en gedrag. Daar gaan de volgende vijf tips over. Samen met de tips over haalbare en realistische CO2-reductiemaatregelen met machines en brandstoffen uit Grondig 5 levert het tien tips op voor ...
help
Naar een grondiger begrip van vegetatievestiging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poppens, D. \ Willemsen, P. \ Borsje, B. \ Vries, M. de \ Zhu, Z. \ Dankers, P. \ Hulscher, S. \ 2018
Voor een succesvolle vestiging van kwelderplanten is erosie een betere indicator dan bodemschuifspanning.
help
Samenwerken met waterschappen : Cumelabedrijven en de waterschapsmarkt van de toekomst : ondernemen met cumela \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2018
De waterschappen staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Om die te realiseren, willen ze ook anders met de markt gaan samenwerken. Belangrijk voor cumelaondernemers, want zij doen veel werk voor het waterschap. Om goed contact te houden, gaat ...
help
Kostprijsontwikkeling en indexering : tarieven bespreken blijft lastig, maar o zo noodzakelijk \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2018
De jaarwisseling is het moment dat de tarieven kunnen worden bijgesteld, om zo de stijgende brandstof- en arbeidskosten en duurder wordende machines en materialen te kunnen verrekenen. Deze informatie succesvol gebruiken, blijkt in de praktijk lastig ...
help
The identification of allelic variation in potato [Proefschrift]
Willemsen, Johan \ 2018
help
Inkopers: het zijn net mensen! : over uitnodigingsbeleid, groslijsten én contact met mensen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2017
“Hoe krijg ik werk van de gemeente?” is een veel gehoorde vraag van onze leden. Daarbij wordt nog te vaak gedacht dat je geen contact mag of kunt opnemen met de verantwoordelijke persoon, zoals een inkoper. Het uitnodigingsbeleid van elke aanbesteden ...
help
Kritisch op Governance Code : CUMELA wil meepraten over veiligheidsmaatregelen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2017
Binnen een jaar kwamen de grote aannemers met twee extra veiligheidsmaatregelen binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Eerst het ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines’ en per 1 september was plotseling het ‘Belei ...
help
Eén jaar zorgvuldig graven : hoe is de richtlijn zorgvuldig graven geïmplementeerd? : belasting : ondernemen met cumela \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2017
Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe richtlijn zorgvuldig graven (CROW500) van kracht. Als iedereen in de graafketen die zou kennen en naleven, zou dit moeten leiden tot minder schades, beloofden de bedenkers bij het Kabel- en Leidingoverleg (KL ...
help
The broker role in the connection between the primary care sector and the sport sector [Studentenverslag]
Willemsen, Noor \ 2017
The aim of this thesis is to identify the professional’s perspective on the role of CSCs, as brokers in the connection between the primary care sector and the sport sector. Included in this aim is the contribution of the CSC role to the sustainabilit ...
help
The role of competencies for sustainable entrepreneurship in strategic decision-making on critical issues of the entrepreneurial process of venture creation [Studentenverslag]
Willemsen, Olivier \ 2017
help
Dierenactivisme minder? : nee anders : een beschouwing van het huidige dierenactivisme \ Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren [Artikel]
Willemsen, P. \ 2016
Dierenactivisme is door de jaren heen bij diverse onderzoeksinstellingen en bij de farmaceutische bedrijven altijd een beladen onderwerp geweest. Ook minder voor de hand liggende bedrijven zoals vervoersbedrijven en financiers, of andere niet zo voor ...
help
Gespreid incasseren: 'klantenbinding?' \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Willemsen, N. \ 2015
Loonwerk, agrarisch werk in het bijzonder, kenmerkt zich door seizoensgebonden pieken in arbeid en dus ook in facturatie. Veel werkzaamheden worden in korte tijd gedaan. De daarmee gepaard gaande facturen zijn dan ook vaak erg hoog. Gespreide factura ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.