help
Het bevestigen van legionellakolonies met UV-belichting; een duurzaam alternatief \ H2O online [Artikel]
Atsma, A. \ Spek, A. van der \ Willigen, S. van \ 2020
Dit artikel beschrijft de uitkomst van een studie naar de mogelijkheid om ‘legionellaverdachte’ bacteriekolonies te bevestigen met UV-belichting, met als doel om het verbruik van chemicaliën en plastics te reduceren. Deze studie bevestigt dat legione ...
help
Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen : de rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink [Boek]
Smalbraak, Joanneke \ Maes, Bert \ Benthem, Mark van \ Bont, Guido de \ Simons, Erik \ Westerhof, Pieter \ Willigen, Michiel van \ 2016
In opdracht van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is boshistorisch onderzoek gedaan in drie particuliere bossen in Winterswijk. De bossen behoorden van oorsprong bij het scholtengoed Roerdink in buurtschap het Woold, aan de Duitse g ...
help
Ozon- én UV-AOP voor effectieve en synergetische omzetting van organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Knol, T. \ Hart, P. van 't \ Willigen, G. van \ 2012
Dunea heeft de achterliggende jaren veel onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om het gehalte aan organische microverontreinigingen te verlagen. Zo verrichtte het drinkwaterbedrijf onderzoek naar lamptechnologieën voor toepassing van UV/H2O2. Hieru ...
help
Diadrome vissen in het IJsselmeer/Markermeer en de Waddenzee : jaarrapport 2010 [Boek]
Kuijs, E. \ Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Nijman, R. \ 2012
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. Vanaf 2000 wordt er ook aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk een monitor ...
help
Comparison of the root water uptake term of four simulation models [Boek]
Willigen, P. de \ Dam, J.C. van \ Javaux, M. \ Heinen, M. \ 2011
Water uptake by plant roots is an important component of the soil water balance. In this report we studied four water uptake models, of different complexity, that were all embedded in a greater model dealing with transport of water in (an unsaturated ...
help
Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2010 [Boek]
Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Willigen, J. van \ 2011
In dit rapport worden de gegevens van de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren, die in 2010 zijn verzameld, gepresenteerd. Voor de passieve monitoring wordt op 31 locaties, normaliter in de periode april tot en met november, do ...
help
Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2010 [Boek]
Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ Graaf, M. de \ 2011
IMARES voert ter ondersteuning van het visserijbeleid en ten behoeve van integraal water- en visstandbeheer een jaarlijkse monitoring uit van de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer. De vismonitoring bestaat uit een aantal onderdelen die same ...
help
Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2009 [Boek]
Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ Graaf, M. de \ 2010
Uit de open water monitoring blijkt dat de visstand net zoals in voorgaande jaren in het geheel lager is in het Markermeer dan in het IJsselmeer. De vangsten in beide meren worden gedomineerd door pos, aal, snoekbaars, baars, spiering, blankvoorn, br ...
help
Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2009 [Boek]
Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Willigen, J. van \ 2010
In dit rapport worden de gegevens van de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren, die in 2009 zijn verzameld, gepresenteerd. Voor de passieve monitoring wordt op 29 locaties, normaliter in de periode april tot en met november, do ...
help
The use of light traps in monitoring abundance of glass eel [Boek]
Graaf, M. de \ Heul, J.W. van der \ Willigen, J.A. van \ Leijzer, T.B. \ 2010
Door de sterke afname van de glasaalintrek verkeert de jaarlijkse bemonstering in de problemen. De kosten van het huidige arbeidsintensieve kruisnetprogramma zijn hoog en de sterke afname van de glasaalvangsten brengen de statistische betrouwbaarheid ...
help
Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2001-2009 [Boek]
Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.-J. \ 2009
Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeep ...
help
Plaatsing als strategie voor een efficiëntere fosfaatbemesting - 1: Literatuur en modelonderzoek [Boek]
Smit, A.L. \ Willigen, P. de \ Pronk, A.A. \ 2009
Plaatsing als strategie voor een efficiëntere fosfaatbemesting. Fosfaat is een bemestingsstrategie waarbij relatief kleine hoeveelheden fosfaat lokaal aangeboden worden in de nabijheid van plantenwortels. In het kader van strengere regelgeving is mod ...
help
Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2000-2008 [Boek]
Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.-J. \ 2009
Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierp ...
help
Het ontwikkelen van een glasaalval ten behoeve van monitoring [Boek]
Leijzer, T.B. \ Dijkman Dulkes, H.J.A. \ Heul, J.W. van der \ Willigen, J.A. van \ 2009
Naar de intrek van glasaal wordt al sinds 1938 onderzoek gedaan, door middel van een kruisnet. Vanaf 1980 deed zich een snelle daling voor, waarna een periode begon met een heel lage intrek, die voortduurt tot op de dag van vandaag. In 2009 is beslot ...
help
Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2008 [Boek]
Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ 2009
IMARES maakt ten behoeve van het visserijbeleid, het integraal waterbeheer en het visstandbeheer door middel van het reguliere bemonsteringsprogramma een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie van de visstand op basis van monitoring van de visbesta ...
help
Decomposition and accumulation of organic matter in soil; comparison of some models [Boek]
Willigen, P. de \ Janssen, B.H. \ Heesmans, H.I.M. \ Conijn, J.G. \ Velthof, G.J. \ Chardon, W.J. \ 2008
The goal of this report is to present an inventory of models on organic matter transformation as in use on the WUR institutes Alterra and Plant Research International and to compare the models with respect to their basic equations, response to enviro ...
help
Diadrome vissen in de Waddenzee : monitoring bij Kornwerderzand 2000-2007 [Boek]
Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2008
Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierp ...
help
Zeldzame vissen in het ijsselmeergebied : jaarrapport 2005 [Boek]
Leeuw, J. de \ Tulp, I. \ Boois, I.J. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
In opdracht van RWS, Directie IJsselmeergebied is in 1994 een monitoringprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevangen migrerende vissoorten een indruk ve ...
help
Diadrome vissen in de Waddenzee : monitoring bij Kornwerderzand 2000-2006 [Boek]
Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierp ...
help
Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2006 [Boek]
Leijzer, T.B. \ Boois, I.J. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevang ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.