help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 11: Ecosysteemdienst voedselproductie [Boek]
Van Gossum, P. \ Danckaert, S. \ Spanhove, T. \ Wils, C. \ 2014
Het Vlaamse voedselaanbod vermindert door de aanwending van voedsel en veevoeder als huisdierenvoeding. Deze vermindering is aanzienlijk. De geschatte voederoppervlakte van katten, honden en paarden komt overeen met 20% van de landoppervlakte in Vlaa ...
help
Openbaarmaking van controlegegevens van de VWA : een evaluatie van de beleidsdoelstellingen : eindrapport : een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS [Boek]
Zweers, J.S. \ Haeften, M. van \ Wils, J. \ 2009
Evaluatieonderzoek naar de openbaarmaking van controlegegevens in relatie tot de doelstellingen en mogelijke neveneffecten. In het onderzoek zijn drie doelgroepen onderscheiden waarbij verschillende enquêtes zijn afgenomen: bedrijven en gemeenten waa ...
help
Oriënteringsonderzoek variabel stuwen Maas [Boek]
Heijkoop, N.W. \ Wils, R.A. \ Kerk, A.J.C. van de \ 2008
Bij laag water op de Maas weegt Rijkswaterstaat Limburg als beheerder zo goed mogelijk de verschillende belangen af. Daarvoor ontwikkelde zij ondermeer beleid en draaiboeken, en zijn verschillende onderzoeken verricht om verdere verbeteringsvoorstell ...
help
Een brug tussen cultuur en economie : evaluatie Programma voor de creatieve industrie [Boek]
Broek, S.D. \ Wils, J. \ Kleijn, M. de \ 2008
Recentelijk is het Programma voor de Creatieve Industrie geëvalueerd. In de periode 2005-2008 hebben de ministeries van EZ en OCenW het initiatief genomen om de economische benutting van cultuur en creativiteit in Nederland te versterken. De start va ...
help
Evaluatie van het Dierentuinenbesluit : eindrapport [Boek]
Junte, S. \ Vaan, K. de \ Wils, J. \ 2008
Het Ministerie van LNV wil inzicht verkrijgen in het functioneren van de uitvoering van het besluit. Tevens dient de evaluatie, gebaseerd op literatuurstudie en interviews, ertoe te bepalen of de voorschriften in het besluit ten aanzien van welzijn, ...
help
De Japanse tuin in Clingendael : kroniek van een mysterieuze tuin [Boek]
Gieskes, J.S.H. \ Wils, E. \ 2005
help
The demographic dimensions of divorce: the case of Finland \ Population studies : a journal of demography [Artikel]
Lutz, W. \ Wils, A.B. \ 1991
Demographic perspective which is primarily concerned with measurement, and with the co-variation of divorce rates with some other basic demographic variables, such as time, age, duration of marriage, number of children born, and interval elapsed sinc ...
help
Aanzet 10 jaren - scenario bodemsanering [Boek]
Wils, W. \ IJzereef, H. \ 1988
help
Meerjarenplanning bodemsanering : kerngegevens en resultaten van scenario's [Boek]
Koster, P.K. \ Wils, W. \ 1985
In dit onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld waarmee (de consequenties van) lange-termijn scenario's doorgerekend kunnen worden. Voornaamste oogmerken zijn de totale kosten en de duur van de saneringsoperatie. Voor de berekeningen in dit onderzo ...
help
Politiek en ontwikkelingssamenwerking in Peru : Nederlandse medefinanciering in het geding \ Internationale spectator [Artikel]
Wils, F. \ 1983
help
Het Olympisch stadion [Boek]
Wils, J. \ Kiers, O. \ 1978
help
Arbeiderswoningen in Nederland : vijftig met rijkssteun, onder leiding van architecten uitgevoerde plan met de financieele gegevens [Boek]
Berlage, H.P. \ Keppler, A. \ Kromhout, W. \ Wils, J. \ 1921
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.