help
Verkenning technische en economische haalbaarheid van het stedelijk watersysteem als energieleverancier \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Graaf, R. de \ Ven, F. van de \ Miltenburg, I. \ Ee, B. van \ Winckel, L. van de \ Wijk, G. van \ 2007
Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid het stedelijk watersysteem te gebruiken als bron voor duurzame energievoorziening voor een nieuwe woonwijk in Heerhugowaard. Warmte koude opslag aangevuld met een systeem wa ...
help
Boven water komen : definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied : eindrapportage [Boek]
Urlings, M.G. \ Winckel, L.C.E. van de \ 2006
Een groot aantal huishoudens in Nederland heeft te kampen met grondwateroverlast. In Delft heeft een aantal bewoners zich verenigd rond dit thema. Zij hebben veel last van grondwateroverlast en van overstromende grachten bij extreme regenval. De bewo ...
help
Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied : een afweging van maatregelen [Boek]
Winckel, L.C.E. van de \ 2005
Het doel van het huidige onderzoek is om de bouw- en grondwatertechnische maatregelen tegen grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied in kaart te brengen, te evalueren en afweegbaar te maken voor gemeenten en perceeleigenaren. Om de doelstellin ...
help
Samen werken aan grondwateroverlast [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Winckel, L. van de \ Urlings, M. \ Prinsen, H. \ 2005
De perceptie van grondwateroverlast kan sterk verschillen tussen overheid en burger of tussen burgers onderling. De technische en juridische ruimte voor het oplossen van (grond)wateroverlast is groter dan verwacht. Maar samen werken aan een oplossing ...
help
Grondwateroverlast oplossen door technische maatregelen : prijsvraag als initiator \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]projectbeschrijving "Boven water komen"
Winckel, L.C.E. van \ Prinsen, H. \ Ven, F.H.M. van de \ 2005
Ter ere van haar 75 jarig bestaan schreef Tauw enige tijd geleden een prijsvraag uit. Het bewonersplatform binnenstad noord in Delft kreeg een eervolle vermelding met hun strijd tegen (grond) wateroverlast. De prijsvraag was aanleiding om een ICES/KI ...
help
Kinderen en gezondheid [Boek]
Struyf, A. \ Winckel, M. van \ Ridder, H. de \ 1991
help
Energiewallen : handleiding voor de teelt van brandhout [Boek]
Winckel, R. van de \ 1986
Manual for the design and management of wooded banks. Besides their ecological function in the landscape , wooded banks supply energy in the form of wood. The experiences with a four-year old bank are used
help
Energiewallen : Met weinig grond veel brandhout \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Winckel, R. van de \ 1986
help
Knolcyperus \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Winckel, R. van de \ 1985
help
De rolschoffel in een nieuw jasje \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Winckel, R. van de \ 1984
Beschrijving van een verbeterde rolschoffel, waarmee de losgeschoffelde grond beter verkruimelt en wortelstukken en dergelijke op, in plaats van tussen, de losgeschoffelde grond worden gedeponeerd
help
Bos, biologische rijkdom, aanplant en beheer : voorstellen omtrent aanleg en verder beheer, van bos op ecologische grondslag, op jonge klei en zware zavelgronden (Zuidelijk Flevoland) : werkdocument [Studentenverslag]
Vredenbregt, J.J. \ Winckel, R.J.M. van de \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.