help
Biobased products by microbial fermentation : example: production of microbial oil [Presentatie]
Wind, R. \ 2015
Presentatie van de derde CBBE docentendag met als onderwerp: Biobased Products and Biorefinery.
help
Drie steltmuggen nieuw voor Nederland (Diptera: Limoniidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Dek, N.J. \ Wind, J. \ Oosterbroek, P. \ 2014
Steltmuggen lijken op langpootmuggen en zijn daar nauw aan verwant, Veel soorten zijn groot en karakteristiek gekleurd, maar toch zijn ze in Nederland nog weinig bestudeerd. Dit artikel bewijst dat er nog veel te ontdekken valt: in één jaar tijd zijn ...
help
Van frustratie naar integratie: handelingsperspectieven om kennis en beleid over de Waddenzee beter op elkaar aan te laten sluiten [Boek]
Molen, F. van der \ Floor, J. \ Ernst, W. van \ Seijger, C. \ Giebels, D. \ Puente Rodríguez, D. \ Tatenhove, J. van \ Runhaar, H. \ Wind, H. van der \ 2014
Deze handelingsperspectieven zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Deltares. In 2013 ontstond het ...
help
Naar een ecologische kosteneffectiviteitsanalyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bijkerk, R. \ Torenbeek, R. \ Wind, M. \ Cleef, R. van \ 2012
De crisis raakt ook het waterbeheer. Waterkwaliteitsprojecten komen op diverse plaatsen in Nederland in de knel, maar ongeacht de economische situatie dienen gemeenschapsgelden goed overwogen te worden aangewend. Een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) ...
help
De haalbaarheid van waterzuivering bij poldergemalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorder, N. de \ Griffioen, J. \ Twisk, W. \ Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ Buma, J. \ 2011
De kwaliteit van veel polderwateren voldoet momenteel niet aan de Kaderrichtlijn Water. Een groot knelpunt is de te grote belasting van het oppervlaktewatersysteem met nutriënten uit de landbouw. Een preventief beleid om de belasting vanuit landbouw ...
help
Gemalen en zuivering: een logische combinatie? - Rapport II: Technologische en financiële karakterisering zuiveringssytemen [Boek]
Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ cop. 2010
Het project 'Gemalen en zuivering: een logische combinatie?' onderzoekt alternatieve oplossingen voor een brongerichte aanpak. Het project is gericht op een toetsing van technische en financiële haalbaarheid voor zuivering van nutriëntrijk polderwate ...
help
Boom geen speeltoestel \ Kinderopvang management [Artikel]
Bogaard, J. van den \ Wind, R. \ 2010
Het artikel van Van den Bogaard en Wind is een reactie op een artikel in Kinderopvang Management nr 3-2010, waarin Marieke Dekker stelt dat een omgetrokken boomstam een speeltoestel is. In hun reactie verwijzen Van den Bogaard en Wind naar de factshe ...
help
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier benut Wion voor structurele verbeteringen \ VI matrix [Artikel]
Wind, G. \ 2009
De elektronische fase van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken is met negen maanden uitgesteld en daar is de sector van waterschappen niet ongelukkig mee. De een is weliswaar al veel verder dan de ander, maar gezamenlijk wachten we n ...
help
Meer groente- en fruit Europese schoolkinderen \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Wind, m. \ 2007
Het Europese Pro Children-project is erop gericht leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool meer groente en fruit te laten eten. Het project van twee jaar is na afloop geevalueerd en er is gebleken dat het een positief effect had. De kinde ...
help
'Er komt geen mens meer aan te pas' : kiemvrije slagroom bij Friesland Foods \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Wind, N. \ 2007
Bij de productie van spuitbussen met slagroom staat voedselveiligheid centraal. Dat betekent dat de spuitbussen kiemvrij moeten worden gevuld. Bij Friesland Foods in Lummen (België) is dit afvulproces in hoge mate geautomatiseerd. Hoe gaat dat daar i ...
help
Toepassen stromingsberekeningen voor het optimaliseren van waterbehandeling [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Wind, D. \ Janssens, R. \ 2005
Over de prestaties van waterbehandelingsystemen is veel kennis en praktijkervaring beschikbaar. Dat geldt ook voor de achterliggende fysische, chemische en microbiologische mechanismen. Doorgaans wordt deze kennis en ervaring gebruikt voor het ontwer ...
help
Knuffelkoe en polderpieper : over de spanning tussen de productieve en consumptieve functie van het platteland [Boek]
Veldhorst, P. \ Vogelzang, A. \ Wind, A. \ 2005
In de landbouw zien we al vele tientallen jaren een tendens in de richting van schaalvergroting. De laatste jaren heeft de vermindering van het aantal bedrijven zich versneld, terwijl het landbouwareaal nauwelijks is afgenomen. Aan het schaalvergroti ...
help
Knuffelkoe en polderpieper : over de spanning tussen de productieve en consumptieve functie van het platteland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Veldhorst, P. \ Vogelzang, A. \ Wind, A. \ 2005
Als de huidige schaalvergroting in de landbouw doorgaat, blijft er weinig aantrekkelijks over voor de beleving van de recreanten. Echter, een landschap, dat enkel aantrekkelijk is om in te wandelen, is economisch niet haalbaar voor de Nederlandse boe ...
help
Groente- en fruitconsumptie van basisschoolkinderen bevorderen: verschillende interventies \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Wind, M. \ Zadelhoff, W. van \ Snel, J. \ Ham, E. van der \ Brug, J. \ 2004
In heel Europa is een afname van de consumptie van groente en fruit te zien. In Nederland eten 10- tot 13-jarigen gemiddeld veel minder dan de aanbevolen hoeveelheid. Daarom zijn in 2002 verschillende projecten gestart, die kinderen op de basisschool ...
help
Een pleidooi voor smaaklessen op basisscholen : een nieuw verplicht vak, maar wel leuk \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Wind, P. \ 2004
Het 'Smaaklespakket', bestaat uit dertig lesuren, het bevat een cd-rom, internetsite en een smaak-doekist en wordt gratis aan Rotterdamse basisscholen verstrekt. Doel is eetvoorlichting aan kinderen geven om ze te overtuigen dat verantwoord eten ook ...
help
Robustness of river basin water quality models \ Journal of water resources planning and management [Artikel]
Blois, C.J. de \ Wind, H.G. \ Kok, J.L. de \ Koppeschaar, K. \ 2003
In this paper the concept of robustness is introduced and applied to a model for the analysis of the impacts of spatially distributed policy measures on the surface water quality on a river basin scale
help
A decision support system for integrated water management \ Regional water system management : water conservation, water supply and system integration [Hoofdstuk uit boek]
Wind, H.G. \ Kok, J.L. de \ 2002
Based on the case study for South-West Sulawesi, RaMCo has been developed (Rapid assessment Module for Coastal-zone management)
help
Water management in the Netherlands : three case studies \ Regional water system management : water conservation, water supply and system integration [Hoofdstuk uit boek]
Wind, H.G. \ Kok, J.L. de \ Verbeek, M. \ Nieuwkamer, R.L.J. \ 2002
help
Rapid assessment of water systems based in internal consistency \ Journal of water resources planning and management [Artikel]
Kok, J.L. de \ Wind, H.G. \ 2002
help
Grolsch (s)tapt stevig door : bierconsumptie moet flink toenemen \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Wind, N. \ 2002
De Twentse bierbrouwer heeft een aantal strategische samenwerkingsverbanden afgesloten op het gebied van de inkoop van grondstoffen en het optimaliseren van de afvulcapaciteit
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.