help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2018-2019 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2020
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in Nederland in 2017/2018 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleefstra, Romke \ Soldaat, Leo \ Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep \ 2020
Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2017 tot en met juni 2018. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. ...
help
Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta [Boek]
Roonen, Marc van \ Arts, Floor \ Kleunen, André van \ Winden, Erik van \ Roodbergen, Maja \ Schekkerman, Hans \ 2020
Voor dit rapport is een analyse uitgevoerd van beschikbare gegevens over de aantallen, verspreiding en trends van karakteristieke soorten vogels en zeezoogdieren in de open-water-zone van het N2000 gebied Voordelta.
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage tot en met monitoringjaar 2019 [Boek]
Troost, Karin \ Winden, Erik van \ Schekkerman, Hans \ Rappoldt, Kees \ Kessel, Jos van \ Nienhuis, Jeroen \ Ens, Bruno J. \ 2020
help
Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland : status en trends van soorten [Boek]
Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Hornman, M. \ Boele, A. \ Kampichler, C. \ Zoetebier, D. \ Sierdsema, H. \ Turnhout, C. van \ 2020
In dit rapport wordt verslag gedaan van de bepaling van de statusinformatie van vogels in Nederland voor Annex B van de Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018. De rapportage wordt zes-jaarlijks uitgevoerd als verplichting onder de Europese Vogelrichtlijn ...
help
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07-2016/17 [Boek]
Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ 2019
De niet voor publiek toegankelijke eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin vervullen in de oostelijke Waddenzee een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. De drie eilanden spelen hierbij een favoriete rol: ze liggen dichtbij de foer ...
help
Important bird areas in the Netherlands 2019 : a revision of the national IBA inventory [Boek]
Vreeswijk, Tessa van \ Roomen, Marc van \ Winden, Erik van \ Dotinga, Harm \ Korporaal, Nico \ 2019
help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Watervogels in Nederland in 2016/2017 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleunen, André van \ Soldaat, Leo \ 2019
help
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Kwak, R. \ Litjens, G.J.J.M. \ Mulder, J.P.M. \ Roels, B. \ Smith, S.R. \ Walles, B. \ Winden, A. van \ Winter, H.V. \ Ysebaert, T. \ 2019
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta geeft een met feiten onderbouwd referentiebeeld van de natuur in de Zuidwestelijke Delta in de periode voorafgaande aan de Deltawerken, en de trends die zijn opgetreden na de afsluitingen. Dit beeld wordt ges ...
help
Effect natuurmaatregelen in Polder Berkenwoude en de Nesse : Jaarrapport 2019: veranderingen in biodiversiteit vogels, insecten en regenwormen [Boek]
Winden, J. van der \ Donk, S. van \ Courbois, M. \ Koenders, W. \ 2019
Hebben de inrichtingsmaatregelen langs sloten en op percelen in combinatie met de waterpeilverhoging een positief effect op de vogeldiversiteit, met name soorten van doeltype N13.01 en verspreiding en op de diversiteit aan insecten en dichtheden aan ...
help
Ecologisch onderzoek Marker Wadden 2016-2019 : Tussenrapportage van Fase I [Boek]
Winden, J. van der \ Bakker, L. \ Eerden, M. van \ Emmerik, W. van \ Leeuw, J. de \ Noordhuis, R. \ Princen, K. \ Buiter, R. \ 2019
De vraagstelling van de evaluatie is als volgt: Op welke wijze draagt Marker Wadden op dit moment bij aan doelen voor natuur en waterkwaliteit van het ecosysteem Markermeer. Deze hoofdvraag is vertaald in de praktische vraag: welke onderzoeksresultat ...
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage t/m monitoringjaar 2018 [Boek]
Ens, Bruno J. \ Meer, Jaap van der \ Troost, Karin \ Winden, Erik van \ Schekkerman, Hans \ Rappoldt, Kees \ 2019
help
Upgrading carboxylates from wastewater : effects of genetic selection for litter traits at birth [Proefschrift]
Cabrera Rodríguez, Carlos Iván \ Straathof, A.J.J. \ Winden, L.A.M. van der \ 2018
In dit proefschrift wordt een nieuwe methode gepresenteerd voor het terugwinnen en opwaarderen van carboxylaten uit waterige (afval) stromen. Eerst worden de carboxylaten uit de waterige stroom gehaald met behulp van een anionenwisselaar, waarna de v ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2016/2017 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Effect natuurmaatregelen in polder Berkenwoude en de Nesse : rapportage 2017-2018 : veranderingen in biodiversiteit vogels, insecten en regenwormen [Boek]
Winden, J. van der \ 2018
Eén van de strategische doelen van de provincie Zuid-Holland is het behoud en de versterking van de biodiversiteit. Dit betekent een hogere soortenrijkdom maar ook robuustere omvangrijker populaties. Hiervoor zijn diverse opties zoals gebiedsbescherm ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerki ...
help
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Kloosterhuis, Jaap \ Winden, Erik van \ 2018
help
Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee : deelrapport: Verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee - seizoen 2016 & 2017 - [Boek]
Ens, Bruno J. \ Winden, Erik van \ Kleefstra, Romke \ Vroom, Marjan \ Zee, Els van der \ 2018
help
Het verhaal van de Maas : de Maas uit balans? [Boek]
Asselman, N. \ Barneveld, H. \ Klijn, F. \ Winden, A. van \ 2018
Deskundigen nemen in het Verhaal van de Maas, de Maas kritisch onder de loep. Het Verhaal gaat in op de vorming van de Maas, de verstoorde balans, de opgaven en uitdagingen. Het verhaal is te beschouwen als een deskundigenadvies aan alle partijen die ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.