help
Inkomen en vermogen als indicatoren van gezondheidsverschillen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Berger-Van Sijl, M. \ Kunst, A. \ Otten, F. \ 2010
In dit onderzoek zijn aan de hand van met inkomen en vermogens verrijkte enquêtegegevens over gezondheid analyses uitgevoerd naar de rol van inkomen en vermogen in gezondheid. Allereerst is onderzocht wat de voorspellende waarde van vermogen bij gezo ...
help
Veranderingen in burgerlijke staat en de beleving van welzijn \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Jonge, T. de \ Arts, K. \ 2010
Na een verandering in burgerlijke staat zijn er duidelijke verschillen in welzijnsbeleving. Pasgetrouwden zijn gelukkiger dan personen van wie de burgerlijke staat niet is gewijzigd, terwijl pasverweduwden en pas gescheiden personen minder gelukkig z ...
help
Gezondheid en welvaart van ouderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2010
Naast inkomen is ook vermogen een belangrijke welvaartsindicator om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Meer ouderen met een laag vermogen hebben gezondheidsproblemen dan ouderen met een hoger vermogen. Ouderen met zowel een laag vermogen als een ...
help
Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2009
Dit artikel gaat in op de samenhang tussen burgerlijke staat en verschillende gezondheidsindicatoren bij ouderen. Er bestaan duidelijke verbanden, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht, opleiding en chronische ziekten. ...
help
Geregistreerd zorggebruik van 50-plussers naar sociaaleconomische status \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2009
In dit artikel wordt verslag gedaan over onderzoek naar twee vormen van geregistreerd zorggebruik (zorg zonder verblijf en ziekenhuisopnamen) in relatie tot de sociaaleconomische status bij ouderen. Naast opleiding zijn twee operationalisaties van in ...
help
Inkomen als sociaaleconomische indicator van medisch zorggebruik bij ouderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2008
In dit artikel zijn, naast opleiding, drie operationalisaties van inkomen onderzocht op hun onderscheidend vermogen met betrekking tot medisch zorggebruik bij ouderen. Een langdurig laag inkomen blijkt daarvan de meest bruikbare indicator om bij oude ...
help
Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaaleconomische status \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2008
Dit artikel beschrijft de fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar opleiding, jaarinkomen, 4-jaarsinkomen en langdurig laag inkomen. Voor de drie operationalisaties van inkomen geldt dat hoe lager het inkomen is, hoe meer ouderen een slechte ...
help
Een vijfde van de ouderen heeft lichamelijke beperkingen \ CBS webmagazine [Artikel]
Wingen, M. \ 2008
In 2007 had een op de vijf ouderen van 55-80 jaar een of meer lichamelijke beperkingen. Moeite met bewegen komt het meest voor. Het aantal ouderen met deze beperking daalt wel sinds 1996. Hoe lager de opleiding of het inkomen, hoe meer ouderen met ee ...
help
Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2008
In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen indicatoren van sociaaleconomische status en fysieke beperkingen van ouderen (55 tot 80 jaar). Naast opleiding zijn daarbij drie operationalisaties van inkomen gehanteerd: jaarinkomen, 4-jaarsinkomen ...
help
Meer medisch zorggebruik door ouderen met een langdurig laag inkomen \ CBS webmagazine [Artikel]
Wingen, M. \ 2008
In 2006 deden meer ouderen (55 tot 80 jaar) met een langdurig laag inkomen een beroep op de medisch specialist en de fysiotherapeut dan ouderen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Er bestond echter nagenoeg geen verschil in huisartscontacten ...
help
Meer ouderen naar specialist en fysiotherapeut \ CBS webmagazine [Artikel]
Wingen, M. \ 2007
In de afgelopen tien jaar bezochten meer ouderen (50 tot 80 jaar) de specialist of de fysiotherapeut. De huisarts werd daarentegen iets minder geconsulteerd. Oudere vrouwen doen meer een beroep op medische zorg dan mannen
help
Trends in consultaties huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2007
Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in consultaties van huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. Het percentage ouderen dat tenminste één keer per jaar een beroep doet op de medisch specialist en de fys ...
help
Familienpolitik : Grundlagen und aktuelle Probleme [Boek]
Wingen, M. \ 1997
help
Kinder in der Industriegesellschaft - wozu? : Analysen - Perspektiven - Kurskorrekturen [Boek]
Wingen, M. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.