help
Buitengerechtelijke bedrijfsbeëindiging in de Nederlandse glastuinbouw : bedrijfsbeëindiging buiten faillissement of WSNP middels akkoord \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Wingerden, F. van \ Weert, B.P.C. van \ 2014
Dit artikel gaat nader in op het (crediteuren)akkoord bij de ‘buitengerechtelijke’ wijze van bedrijfsbeëindiging in de Nederlandse tuinbouw. Daarnaast geeft het artikel een overzicht van de mogelijkheden om een (crediteuren)akkoord te realiseren in d ...
help
Visie grootschalig bio-SNG : vergroening van het aardgassysteem door de inpassing van grootschalig bio-SNG productie en de mogelijke routes om dit te realiseren [Boek]
Bahlmann, R. \ Wingerden, J. van \ 2011
In 2010 heeft KEMA in opdracht van het Platform Nieuw Gas een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van import dan wel productie van bio-SNG in Nederland. De achterliggende reden was het vergroten van het inzicht in de verschillende routes voor de ...
help
Natuurmeting op kaart 2010 \ De levende natuur [Artikel]
Boer, T.F. de \ Wingerden, W.S. van \ Smit, J.J. \ 2010
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) krijgt steeds meer vorm. Maar de oorspronkelijke opgave om de EHS te voltooien vóór de geplande einddatum van 2018 zullen we niet halen. Geen verrassende conclusie voor wie de ontwikkeling van de EHS volgt, maar we ...
help
Kunst in gebiedsontwikkeling van Haarzuilens : wat draagt locatietheater bij aan gebiedsontwikkelingsprocessen? [Boek]
Jagt, P.D. van der \ Bos, E.J. \ Wingerden, W.S. van \ 2010
Een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van locatiespecifiek theater in gebiedsontwikkeling. Het onderzoek richt zich op de mate van interactie tussen voorstellingen en de specifieke locatiekenmerken van het gebied en onderzoekt hoe de voorstelli ...
help
Inspelen op stijging grondstofprijzen : Provimi licht verhogen voerwinsten toe \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Wigboldus, L. \ Wingerden, J. van \ 2010
De sterke stijging van de grondstofprijzen heeft gevolgen voor de diervoederindustrie. Om de voerkosten op een acceptabel niveau te houden, moeten voerproducent en veehouder samenwerken, volgens Provimi. Besparen door op een verantwoorde manier met d ...
help
Denkwerk: andere leermeesters \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2010
De auteur (werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied) ziet in het (werkende) leven processen verlopen in het samenspel van tegenslag - inzicht - voorspoed. Voortkomend uit de kennismaking met het werk van Dante. Een korte introductie. De Italiaan Dante sc ...
help
Met kunst een betere gebiedsontwikkeling \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Wingerden, W. van \ Jagt, P.D. van der \ 2009
Kunst en gebiedsontwikkeling is een veelbelovende combinatie. Twee verschillende werelden met eigen expertises, eigen jargon, eigen opdrachtgevers en eigen geldstromen. Deze werelden ontmoeten elkaar in een gemeenschappelijk veld: de passie voor het ...
help
Praktische teeltkennis paprika in een semigesloten kas 2008 : resultaten bij het Improvement Centre [Boek]
Gelder, A. de \ Driever, S. \ Wingerden, W. van \ Nieboer, S. \ 2009
In een afdeling van het Improvement Centre is in 2008 een proef met Paprika uitgevoerd waarbij voor de conditionering van het kasklimaat koele lucht boven het gewas kon worden geblazen. De warmtewisselaars – beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door ...
help
Dantes landschappen : labyrint, moestuin Kasteel Groeneveld \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2008
Na een tweede serie van zes afleveringen Dante stopt Landwerk met deze serie. In de Goddelijke Komedie beschrijft Dante zijn reis door de hel, het vagevuur en het paradijs. Dankzij dit klassieke boek beleefde Willem van Wingerden de landschappen inte ...
help
Een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen : Dantes landschappen, bevroren ven \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2008
Dit keer deel vier in een serie van zes artikelen over Dante. Een persoonlijke gedachte bij het zien van een ven langs de weg tussen Voorthuizen en Putten.
help
Dantes landschappen : een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen, de Loonse en Drunense Duinen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ 2008
In dit vijfde deel (uit een serie van zes) een persoonlijke impressie van jeugdherinneringen aan dit landschap.
help
Een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen : Dantes landschappen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ Janmaat, R. \ Lee, C. van der \ 2007
Dante schreef zijn Goddelijke Komedie aan het begin van de 14e eeuw. Voor dit tijdschrift aanleiding, om het Nederlandse landschap door de ogen van deze Italiaanse dichter te zien: van hel via vagevuur naar paradijs. Het Dante project krijgt een plaa ...
help
Een nieuwe kijk op Nederlandse landschappen : Dante in het landschapsdebat \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Wingerden, W. van \ 2007
"Dante op school": zouden scholieren in staat zijn om aan de hand van enkele Dante-landschappen zelf iets te zeggen, ierts te vinden over Nederlandse landschappen. Vijftig jongeren kwamen naar Kasteel Groeneveld om te praten over hun landschappen. Da ...
help
De WILG : een zachte revolutie \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Dormans, M. \ Wingerden, W. van \ 2007
De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) zorgt voor een zachte revolutie. De Landinrichtingswet en de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) zijn ingetrokken, de provincies beschikken volledig over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ...
help
Kwaliteitsimpuls groenblauwe dooradering voor natuurlijke plaagonderdrukking in de Hoeksche Waard [Boek]
Geertsema, W. \ Steingröver, E. \ Wingerden, W. van \ Spijker, J. \ Dirksen, J. \ 2006
Vanuit de gedachte dat biodiversiteit niet alleen mooi is, maar ook nuttig gebruikt kan worden, hebben VROM Landelijk Gebied en Alterra aan een schetsboek gewerkt met landschappelijke inpassing van agrarische beheerspraktijken. Dit is een vervolg op ...
help
Aanpassing LARCH : maatwerk in soortmodellen [Boek]
Pouwels, R. \ Sierdsema, H. \ Wingerden, W.K.R.E. van \ 2006
De ontwikkelingen van LARCH zijn erop gericht om onder andere milieufactoren mee te nemen bij het bepalen van potentiële leefgebieden van faunasoorten. In deze studie is nagegaan in hoeverre regressiemodellen en HSI-modellen hiervoor gebruikt kunnen ...
help
Het sublieme schoonheid van Dantes Hel : het huiveringwekkende landschap \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Kerkstra, K. \ Wingerden, W. van \ 2005
Aan de hand van de voorstelling van Dante over de hel wordt een vergelijking getrokken met desolate landschappen: juist door hun afschrikwekkendheid zijn Dantes helse landschappen mooi. Daartegenover: de meeste foto's in beleidsnota's en brochures zi ...
help
Natura2000 grensgebieden : ecologische kansen en grensoverschrijdende samenwerking in Natura2000 grensgebieden [Boek]
Wingerden, W.K.R.E. van \ Dam, R.I. van \ Sluis, T. van der \ Schmitz, P. \ Kuipers, H. \ Kuindersma, W. \ 2005
Het onderzoek betreft natuurgebieden met zeldzame biotopen en woongebieden van zeldzame vogel- en andere diersoorten; het is een interdisciplinaire studie waarin resultaten uit ecologische en besturrskundige hoek worden gecombineerd. Het betreft gebi ...
help
"Over hoeken" \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Hoogenboom, R. \ Wingerden, J. van \ 2005
Overhoeken zijn restjes land, die min of meer aan hun lot overgelaten zijn, vaak restanten bij (rijks)wegen. Steeds vaker worden ze doelbewust ingericht om een bijdrage te leveren aan een gewenste landschappelijke kwaliteit. Dit artikel behandelt de ...
help
Landschappelijke ontwerpen voor een natuurlijke plaagonderdrukking in de Hoeksche Waard : landschap in dienst van de akkerbouw \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wingerden, W. van \ Steingröver, E. \ Geertsema, W. \ Alebeek, F.A.N. van \ Eijs, A. \ 2005
Houtwallen, heggen en sloten zorgen niet alleen voor een aantrekkelijk landschap en voor ecologische verbindingen, ze kunnen ook de landbouw van dienst zijn. Door voldoende van dit soort nieuwe landschapselementen aan te leggen (of oude te herstellen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.