Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 291

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Winkel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Risicomodellering veehouderij en gezondheid (RVG): modellering van regionale endotoxineconcentraties en relaties met gezondheidseffecten [Boek]
Heederik, Dick \ Erbrink, Hans \ Farokhi, Azadeh \ Hagenaars, Thomas \ Hoek, Gerard \ Ogink, Nico \ Rooij, Myrna de \ Smit, Lidwien \ Winkel, Albert \ Wouters, Inge \ 2019
help
Levenskracht in beeld : ‘Deze verschillen duiden op een hoge kwaliteit van de biodynamisch geteelde rassen’ \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2019
Wat kan beeldvormend onderzoek vertellen over de vitaliteit van zaadvaste rassen in vergelijking met hybride rassen? Onderzoekster Gaby Mergardt deed voor Kultursaat vergelijkend onderzoek met koperkristallisaties. Tuinder Henk Wansink schrok van de ...
help
Veredeling terug in de hand van boer én consument : Zaadgoed is van ons allemaal \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2019
Jan Velema verrichte pionierswerk met de oprichting van biologisch zadenbedrijf Vitalis 25 jaar geleden. Sinds hij afscheid nam – Vitalis is nu een dochterbedrijf van Enza Zaden – zoekt Jan naar wegen om mensen te verbinden met de bron van hun voedin ...
help
Handel stimuleert veredeling : ‘Als je als consument BD-sla koopt, verwacht je dat die sla uit BD-zaad is gegroeid’ \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2019
Hoe kunnen de partners in de keten van producent naar consument bijdragen aan veredeling? Die vraag stond centraal bij een workshop tijdens de internationale biodynamische landbouwconferentie in Dornach in februari 2019. In veel landen blijken al moo ...
help
Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
help
Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
help
Bodemvochtgehalte sensoren voor watermanagement in grondteelten : onderzoek naar de mogelijkheid om via bodemvochtsensoren onder de bewortelde zone uitspoeling te kunnen meten of te signaleren [Boek]
Voogt, Wim \ Balendonck, Jos \ Winkel, Aat van \ 2018
Onderzoek is gedaan naar de toepassing van vochtsensoren in het watermanagement bij grondgebonden teelten, met name om uitspoeling te kunnen signaleren en te voorkomen. Voor de toepassing is de DACOM Sensetion, met sensoren op 15, 20 en een diepe sen ...
help
Voorstudie - Zoet op Zout : uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied : eindrapport [Boek]
Roelandse, Arjen \ Winkel, Tine te \ Loma Gonzalez, Beatriz de la \ Meijeren, Simon van \ Velstra, Jouke \ 2018
Aan de hand van een agro-hydrologische analyse is de huidige situatie in het Lauwersmeergebied in beeld gebracht. In de analyse zijn de watervraag en waterbehoefte vastgesteld en een watersysteemanalyse uitgevoerd. De analyse vormt de basis voor de o ...
help
Perchloraat in kasgrond Bioteelt : resultaat uitspoelproef voor vermindering perchloraat concentratie in de biologische kasteelt [Boek]
Voogt, Wim \ Winkel, Aat van \ 2018
Perchloraat (ClO4 -) is in de bodem bij een aantal biologische telers opgehoopt door toepassing van bepaalde meststoffen in het recente verleden. ClO4 - wordt door het gewas opgenomen en komt in vruchten terecht, waarbij de normen hiervoor snel overs ...
help
Na 40 jaar verlegt BD-Grondbeheer haar grenzen : op zoek naar schenkgeld in de beleggingsmarkt \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2018
In het jaar dat ‘Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw’ 40 jaar bestaat, zet zij een nieuwe stap: samen met Triodos Sustainable Finance Foundation start zij een nieuw beleggingsfonds om gezonde landbouwgrond te kunnen veiligstellen voo ...
help
Spirituele, sociale en ecologische compost : Volkert Engelsman over het gezond maken van de samenleving \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ Klein Bramel, D. \ 2018
Preparaten in de compost maken de natuurlijke levensprocessen intelligent. Meditatie sterkt de sociale levensprocessen.
help
Fijnstof is geen fijn stofje [Brochure]
Winkel, A. \ 2018
De stallucht in moderne pluimveestallen bevat hoge concentraties stofdeeltjes inclusief endotoxinen en micro-organismen. Deze vormen bij inademing een gezondheidsrisico voor omwonenden. Wageningen University & Research doet onderzoek naar de bronnen ...
help
Particulate matter is not a particularly nice matter [Brochure]
Winkel, A. \ 2018
The air in modern poultry barns contains high concentrations of dust particles including endotoxins and microorganisms. When inhaled these form a health risk for local residents. Wageningen University & Research conducts research into the sources of ...
help
Beperking kwel en inzijging in de drainage bij grondgebonden teelten : onderzoek naar de effecten van peilverhoging van de onderbemaling op een praktijkbedrijf [Boek]
Voogt, Wim \ Winkel, Aat van \ 2018
Kwel en inzijging vormen voor teelten in de grond een belemmering voor hergebruik van drainagewater. In een poging om de instroom van inzijgend water te verminderen is op een praktijkbedrijf met lelieteelt een experiment gedaan met verhoging van de g ...
help
Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij = Barn measures to reduce odour emission from intensive livestock farming [Boek]
Winkel, A. \ Ellen, H.H. \ Aarnink, A.J.A. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Deze studie geeft een overzicht van bestaande en perspectiefvolle maatregelen waarmee de emissie van geur uit stallen in de intensieve veehouderij kan worden verminderd. De resultaten van deze studie dienen ter ondersteuning van beleidsvorming en de ...
help
Bladrandjes en Ca opname en Ca-verdeling bij tomaat : effect van de voedingsoplossing op het optreden van bladrandjes en op de Ca opname en Ca-verdeling bij tomaat [Boek]
Voogt, Wim \ Winkel, Aat van \ 2018
Bladrandjes ontstaan uit zwakke cellen wat hoogstwaarschijnlijk samenhangt met een tekort aan Ca. In dit onderzoek is gekeken of er samenhang is tussen de het optreden van bladrandjes en het verloop van de Ca opname en verdeling over het blad in de t ...
help
Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: eindrapport endotoxine metingen = Emissions of endotoxins from animal production: final report on endotoxin measurements [Boek]
Winkel, A. \ Erbrink, J.J. \ Wouters, I.M. \ Huis in ’T Veld, J.W.H. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Cijfers over de emissie van endotoxinen uit stallen zijn nodig als input voor een eventueel endotoxinetoetsingskader ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van stallen. Daarnaast zijnemissiecijfers nodig in lopend onderzoek waarin concentra ...
help
Aanpak van fijnstof in stallen [Video]
Winkel, A. \ 2017
Sinds 2008 werken alle sectoren in Nederland aan het verlagen van hun uitstoot van fijnstof. In de veehouderij wordt gebruik gemaakt van speciale technieken zoals een strooiselschuif. Wageningen University & Research heeft deze technieken ontwikkeld.
help
Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater [Boek]
Kromwijk, Arca \ Voogt, Wim \ Steenhuizen, Johan \ Winkel, Aat van \ Mourik, Nico van \ 2017
In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en heeft Wageningen University & Research onderzoek ui ...
help
Levenskrachten & preparaten : winterconferentie 24-2-2017 Dronten \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2017
Kort verslag van de winterconferentie in Dronten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.