help
Profiting from dependency : working conditions of Polish migrant workers in the Netherlands and the role of recruitment agencies [Boek]
McGauran, K. \ Haan, E. de \ Scheele, F. \ Winsemius, F. \ 2016
help
A framework to assess the realism of model structures using hydrological signatures \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Euser, T. \ Winsemius, H.C. \ Hrachowitz, M. \ Fenicia, F. \ Uhlenbrook, S. \ Savenije, H.H.G. \ 2013
The use of flexible hydrological model structures for hypothesis testing requires an objective and diagnostic method to identify whether a rainfall-runoff model structure is suitable for a certain catchment. To determine if a model structure is reali ...
help
Automated global water mapping based on wide-swath orbital synthetic-aperture radar \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Westerhoff, R.S. \ Kleuskens, M.P.H. \ Winsemius, H.C. \ Huizinga, H.J. \ Brakenridge, G.R. \ Bishop, C. \ 2013
This paper presents an automated technique which ingests orbital synthetic-aperture radar (SAR) imagery and outputs surface water maps in near real time and on a global scale. The service anticipates future open data dissemination of water extent inf ...
help
A framework for global river flood risk assessments \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Winsemius, H.C. \ Beek, L.P.H. van \ Jongman, B. \ Ward, P.J. \ Bouwman, A. \ 2013
There is an increasing need for strategic global assessments of flood risks in current and future conditions. In this paper, we propose a framework for global flood risk assessment for river floods, which can be applied in current conditions, as well ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Boek]
Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
help
KKF-Model platform coupling : application of KKF-pilot system in case studies [Boek]
Schellekens, J. \ Verseveld, W. van \ Winsemius, H. \ [2011]
FEWS-KKF is a modular modelling system, containing hydrological and hydraulic models of the Rhine, Meuse (HBV and SOBEK, based on the FEWS-GRADE system), Northern Delta area (SOBEK), North sea and Wadden sea (Delft continental shelf model, DCSM) and ...
help
'Met een goede MER komen de feiten op tafel' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Winsemius, P. \ Bayer, M. \ 2011
'Een supersysteem', noemt Pieter Winsemius de m.e.r. Als minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer in het kabinet Lubbers 1(1982-'86) heeft hij aan de wieg ervan gestaan. Hij is nog altijd een warm pleitbezorger. 'We hebben ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
KKF-Model platform coupling : inventory of available and accessible data and models and design and first setup for a pilot system [Boek]
Schellekens, J. \ Verseveld, W.J. van \ Winsemius, H.C.M. \ 2010
This research carried out an inventory of the currently available hydrological and hydrodynamic models for the Rhine/Meuse watershed including the delta of The Netherlands and the North Sea. These models are linked using existing technology (Delft-FE ...
help
Gemeentelijk grondbedrijf en het beheer van plankosten \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Maarse, A. \ Winsemius, J. \ 2010
Door de gevolgen van de crisis voor de bouwsector komt de financiële positie van gemeenten onder druk. Waar grondbedrijven tot voor kort functioneerden als melkkoe, lijkt een financiële strop nu onafwendbaar. Het tempo van productie daalt en winsten ...
help
Satellite data as complementary information for hydrological modelling [Proefschrift]
Winsemius, H.C. \ 2009
Hydrological models at river basin scale are needed to predict floods, droughts, available water, and effects of future changes, caused by climate and land cover change. However, in many river basins, there is not enough data available to construct t ...
help
Erven zonder boeren \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Winsemius, J. \ 2008
Het aantal agrarische bedrijven in Nederland daalt al enige decennia. De grond vande stoppende boeren wordt overgenomen door boeren die door schaalvergroting hun bedrijfsvoering trachten te optimaliseren. Maar de bedrijfsbebouwing en boerenerven kome ...
help
Uit de kramp \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Winsemius, P. \ 2007
Het Ruimtelijk Planbureau acht de tijd rijp, om het tijdschrift Ruimte in debat te beëindigen. De oprichting van het blad was bedoeld om Het Planbureau op de kaart te zetten. Met dit nummer eindigt het periodiek. Waarbij Pieter Winsemius in zijn essa ...
help
Kwaliteit buiten bouwen borgen in bestemmingsplan [forum] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Winsemius, J. \ 2004
De grote angst voor buiten bouwen, zoals die ook weer naar voren komt in het advies van de VromRaad, is ongegrond. Uit praktijkervaringen blijkt dat plannen niet stranden op de kwaliteiten van de voorstellen, want die zijn vaak overtuigend en inspire ...
help
Rood voor groen : van filosofie naar resultaat [Boek]
Evers, F.W.R. \ Beckers, T.A.M. \ Winsemius, P. \ 2003
In deze beschouwing wordt ingegaan op de huidige praktijk van rood-voor-groen, gekoppeld aan succes- en faalfactoren. Op die manier worden randvoorwaarden duidelijk voor een duurzame ontwikkeling in de ruimtelijke ordening
help
Een alternatief lokaal grondprijsbeleid \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Aalbers, M. \ Winsemius, J. \ 2003
De prijs-kwaliteitverhouding van nieuw gebouwde woningen is uit balans, veroorzaakt onder andere door de gemeentelijke grondprijsmethodiek. Het is goed mogelijk de woningkwaliteit te bevorderen door middel van een alternatieve grondprijsmethodiek die ...
help
Kwaliteit door grondbeleid \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Aalbers, M. \ Winsemius, J. \ 2002
De grondprijs voor woningbouw wordt op verschillende manieren berekend. De in Nederland veel gebruikte grondquote en de gerenomeerde toepassing van de residuele grondwaardemethode ontmoedigen zuinig grondgebruik en belemmeren de woningkwaliteit
help
De dijken en de deltawerken \ Doorbraak in West-Brabant : een halve eeuw waterkeringszorg [Hoofdstuk uit boek]
Winsemius, P. \ 2001
help
De versterking van de dijken tussen Willemstad en Waalwijk \ Doorbraak in West-Brabant : een halve eeuw waterkeringszorg [Hoofdstuk uit boek]
Winsemius, P. \ Wilde, B. de \ 2001
help
Transformatiemogelijkheden van woonmilieus \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Aalbers, M. \ Hoornstra, A. \ Middelkoop, G. \ Winsemius, J. \ 2001
In plaats van de huidige probleemgeoriënteerde aanpak kan er in de stedelijke vernieuwing worden uitgegaan van een kansgeoriënteerde methode. Dit kan aan de hand van een transformatietypologie van woonmilieus op basis van drie dimensies: de regionale ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.