help
NSO-typering 2019 : normen en uitgangspunten bij typering van agrarische bedrijven in Nederland [Boek]
Everdingen, Walter van \ Wisman, Arjan \ 2020
help
Boomkwekerij : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Boomkwekerij maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de primaire agrarisc ...
help
Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord- Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven ...
help
Overig tuinbouw en blijvende teelt : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Overige tuinbouw en blijvende teelt maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord- Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven ...
help
Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
Er wordt eerst een beeld geschetst van alle land- en tuinbouwbedrijven in zijn totaliteit binnen de provincie Noord-Brabant. Vervolgens zijn de bedrijven ingedeeld naar vier sectoren gericht op de plantaardige productie en vier veehouderijsectoren. D ...
help
Varkenshouderij : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Varkenshouderij maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de primaire agrar ...
help
Pluimveehouderij : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Pluimveehouderij maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de primaire agra ...
help
Overige veehouderij : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Overige veehouderij maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de primaire a ...
help
Melkveehouderij : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Melkveehouderij maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de primaire agrar ...
help
Glastuinbouw : Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant [Factsheet]
Venema, G. \ Dolman, M. \ Smit, B. \ Jukema, G. \ Wisman, A. \ Jager, J. \ 2019
De factsheet Glastuinbouw maakt onderdeel uit van de Barometer Duurzame landbouw Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt op basis van feiten over een breed terrein een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de primaire agrarisc ...
help
Investeringsniveau duurzame productiemiddelen : duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2020 [Boek]
Meulen, Harold van der \ Wisman, Arjan \ Jager, Jakob \ Jukema, Gerben \ Meer, Ruud van der \ 2019
Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting 2020 tot uitdrukking moeten ...
help
Investeringsniveau duurzame productiemiddelen: Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2019 [Boek]
Meulen, Harold van der \ Wisman, Arjan \ Jager, Jakob \ Jukema, Gerben \ Meer, Ruud van der \ 2018
Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting 2019 tot uitdrukking moeten ...
help
NSO-typering 2018 : normen en uitgangspunten bij typering agrarische bedrijven in Nederland [Boek]
Everdingen, Walter van \ Wisman, Arjan \ 2018
help
Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij [Factsheet]
Hoste, R. \ Wisman, A. \ Luesink, H. \ Koeijer, T. de \ 2017
LTO Nederland is in overleg met het ministerie van EZ over het behoud van de derogatie voor melkveebedrijven. Consequenties voor de melkveesector zijn in kaart gebracht in enkele studies (De Koeijer et al., 2016a; 2016b), waarbij de varkenssector zij ...
help
Nederlandse handel in varkens [Boek]
Wisman, A. \ Jukema, G. \ 2017
De Nederlandse varkenssector produceert veel meer varkens dan voor de binnenlandse vleesconsumptie nodig is. Ruim twee derde van de bruto binnenlandse varkensproductie in waarde gaat naar het buitenland. Het grootste deel daarvan in de vorm van varke ...
help
Duurzaamheidsindicator Rijksbegroting 2018 : investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01) [Boek]
Meulen, Harold van der \ Wisman, Arjan \ Jager, Jakob \ Jukema, Gerben \ Meer, Ruud van der \ 2017
help
Eerste indicatie economische gevolgen fipronilaffaire voor de pluimveesector : op basis van beschikbare informatie voor zover bekend op 16 augustus 2017 [Boek]
Horne, Peter van \ Meulen, Harold van der \ Wisman, Arjan \ 2017
help
NSO-typering 2017 : normen en uitgangspunten bij typering van agrarische bedrijven in Nederland [Boek]
Everdingen, Walter van \ Wisman, Arjan \ 2017
help
Indicatie economische gevolgen fipronilaffaire voor de pluimveesector : op basis van beschikbare informatie voor zover bekend op 22 september 2017 [Boek]
Horne, Peter van \ Meulen, Harold van der \ Wisman, Arjan \ 2017
help
Nederlandse handelsbalans varkens [Factsheet]
Wisman, A. \ Jukema, G. \ 2016
De Nederlandse varkenssector produceert veel meer dan voor de binnenlandse consumptie nodig is. Circa twee derde van de bruto binnenlandse varkensproductie gaat naar het buitenland. Het grootste deel daarvan in de vorm van varkensvlees en vleeswaren. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.