help
The pros and cons of monoculture fungus farming, in Termitomyces [Studentenverslag]
Wisselink, M. \ 2015
help
Knoflook remt App \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Mul, M. \ Becker, P. \ Peet-Schwering, C. van der \ Wikselaar, P. van \ Wisselink, H.J. \ Stockhofe-Zurwieden, N. \ 2011
De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleur ...
help
Streptococcus suis is aanwezig in het maagdarmkanaal van biggen op Varkens Innovatie Centrum Sterksel [Boek]
Wisselink, H. \ Solt-Smits, C. van \ Dirx-Kuiken, N. \ Raymakers, R. \ Peet-Schwering, C. van der \ 2011
Onderzocht is welke aanpassingen aan het voer, zowel wat betreft voersamenstelling als voermanagement, bijdragen aan het verminderen van het aantal biggen met klinische verschijnselen van Streptococcus suis. Daartoe is op Varkens Innovatie Centrum St ...
help
Wierden laat het bezinken... : bergbezinkvoorzieningen en de basisinspanning \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wisselink, F. \ 2010
Een bergbezinkvoorziening, die nog gerealiseerd moet worden in het kader van de basisinspanning, vertraging bij het afkoppelen van verhard oppervlak en overstortwater op een waterloop, die langs een nieuwbouwlocatie voert. Aanleiding genoeg om aan de ...
help
Huidaandoeningen bij kat en hond: een praktijkgerichte benadering. Deel 2: de niet-infectieuze aandoeningen \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Vroom, M.W. \ Wisselink, M.A. \ 2006
In dit 2e deel de volgende 9 hoofdstukken: Allergische huidaandoeningen; Autoimmune huidaandoeningen; Immuungemedieerde huidaandoeningen; Hormonale huidaandoeningen; Erfelijke huidaandoeningen; Keratinisatiestoornissen; Tumoren; Psychogene huidaandoe ...
help
Huidaandoeningen bij kat en hond: een praktijkgerichte benadering. Deel 1 : de infectieuze aandoeningen \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Vroom, M.W. \ Wisselink, M.A. \ 2005
In dit 1e deel over dermatologische aandoeningen bij kat en hond komen de volgende 5 hoofdstukken voor: Functie en anatomie van de huid; Het onderzoek van de huidpatiënt; Bacteriële huidaandoeningen; Parasitaire huidaandoeningen; Huidschimmels en gis ...
help
Verrijkte kooi doet zijn intrede : familie Bongers de eersten in Nederland \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wisselink, W. \ 1999
De veelbesproken verrijkte kooi kan zich nu bewijzen
help
Forces affecting employment dynamics in Groningen : case study in a lagging rural region in the Netherlands [Boek]
Terluin, I.J. \ Post, J.H. \ Wisselink, A.J. \ 1999
help
Forces affecting employment dynamics in Drenthe : case study in a leading rural region in the Netherlands [Boek]
Terluin, I.J. \ Post, J.H. \ Wisselink, A.J. \ 1999
help
'Ik kom op bedrijven die meer dan 2 scoren voor de Rodac-test" \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wisselink, W. \ 1996
Een interview met een buitendienstwerker van de Gezondheidsdienst voor Dieren die belast is met de controle van hygiene in broederijen
help
Investigations on the role of flea antigen in the pathogenesis of German Shepherd dog Pyoderma (GSP) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wisselink, M.A. \ 1991
help
Investigations on the role of staphylococci in the pathogenesis of German Shepherd dog Pyoderma (GSP) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wisselink, M.A. \ 1991
help
Zorgmeting in verzorgingstehuizen : onderzoeksrapportage [Boek]
Sieh, M.J. \ Wisselink, J.B. \ 1991
help
Het gevoeligheidspatroon van Staphylococcus aureus geisoleerd uit kwartiermelk van runderen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vecht, U. \ Wisselink, H.J. \ Vette, H.M.C. \ 1989
Het resistentiepatroon van het overgrote deel van de S. aureus-stammen, geeft, ook na vergelijking met eerder onderzoek, geen aanleiding om in de routine therapie en preventie van mastitis uit te wijken naar nieuwe generaties breed-spectrum antibioti ...
help
De tactische boer : het management en de informatiebehoefte van melkveehouders [Boek]
Hoop, D.W. de \ Engelsma, J. \ Wisselink, G.J. \ 1988
Verslag van vraaggesprekken met 21 melkveehouders uit het noorden van het land over het management van hun bedrijf (planning, uitvoering en evaluatie) en over het gebruik van en wensen t.a.v. informatie en informatiesystemen. De betrokken veehouders ...
help
The external ear in skin diseases of dogs and cats: a diagnostic challenge \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wisselink, M.A. \ 1988
help
De uiergezondheid wordt nog steeds beter: Landelijke Steekproef Mastitis 1985 / '86 (1) \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vecht, U. \ Wisselink, H.J. \ 1987
In dit eerste van twee artikelen over uiergezondheid en de landelijke steekproef mastitis 1985/'86 is ingegaan op: de opzet van de steekproef; de landelijke en provinciale uiergezondheidssituatie; de invloeden van ras, bedrijfsgrootte en leeftijd op ...
help
Beter management kan het aantal uierontstekingen verder verminderen \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vecht, U. \ Wisselink, H.J. \ 1987
Uit de resultaten van een landelijke steekproef met betrekking tot de uiergezondheidssituatie en de van invloed zijnde factoren op de bedrijfsgrootte, het ras en de leeftijd van het vee, kwam naar voren dat de veehouder veel kan doen om uierontstekin ...
help
Klebsiella pneumoniae mastitis als bedrijfsprobleem \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vecht, U. \ Meijers, K.C.H.M. \ Wisselink, H.J. \ 1987
Diagnostiek, therapie en preventie van deze vorm van mastitis zijn behandeld
help
De gezondheidstoestand van ouderen ten plattelande en de daarmee samenh␁angende problematiek van gezondheidsvoorzieningen : een literatuurverkenning [Boek]
Heesch, L. van \ Wisselink, I. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.