help
Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019 \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Agtmaal, M. van \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ Pannecoucqe, J. \ 2020
Sorghum staat op melkveebedrijven volop in de belangstelling als derde teelt naast gras en mais. De resultaten van een rassenvergelijking uit 2019 worden besproken in dit artikel.
help
Stikstofbenutting van sorghum : Resultaten van 2 jaar bemestingsproeven [Boek]
Agtmaal, M. van \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ 2020
help
Stikstofbenutting van Sorghum \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Agtmaal, M. van \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ 2020
Sorghum is een relatief nieuw gewas in Nederland. Het biedt perspectieven voor melkveebedrijven in de vruchtwisseling met onder andere mais. Naast veredeling vindt er onderzoek plaats naar de verschillende teeltaspecten van sorghum, zoals stikstofeff ...
help
Bewuster kiezen voor samenwerking \ Water governance [Artikel]
Wit, D. de \ 2020
Als rijksoverheid, waterschap, gemeente of provincie heb je in de huidige netwerk- en participatiesamenleving voortdurend te maken met andere actoren die hun opgaven en belangen laten gelden. Dat kunnen andere overheden zijn, en ook ondernemers, maat ...
help
Het leerbedrijf Warmonderhof : Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw? [Boek]
Oomen, G. \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ 2020
help
Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000-2018) [Boek]
Wit, M. \ Claessen, J. \ Dik, H. \ Aa, M. van der \ 2020
Voor de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het RIVM de kwaliteit van het grondwater van drinkwaterwinningen in Nederland geïnventariseerd. Per winning is onderzocht of de gemiddelde grondwaterkwaliteit aan de normen voldoet, welke stoffen er w ...
help
Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar? : Leerbedrijf Warmonderhof \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wit, J. de \ Oomen, G. \ Eekeren, N. van \ 2020
Toen leerbedrijf Warmonderhof zich 26 jaar geleden in Dronten vestigde, werd met veel scepsis gekeken naar het streven zelfvoorzienend te zijn. Inmiddels staat kringlooplandbouw volop in de belangstelling en is het tijd om de balans op te maken. De p ...
help
Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’ : Wachten na eerste snede \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wit, J. de \ Jansma, A. \ Eekeren, N. van \ 2019
Uitgestelde maaidatum is een populaire maatregel in het weidevogelbeheer. Het vermindert de verstoring en vergroot het broedsucces. Maar bij veel veehouders is het minder populair. Ze verwachten hergroeivertraging, en het levert veel structuurrijk, m ...
help
Invloed maaidatum op voederwaarde en opname \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Pijlman, J. \ Wit, J. de \ Houwelingen, K. van \ Egas, Y. \ 2019
In hoeverre is met de veldperiode te sturen in kuilkwaliteit? En hoe zit dat voor uitgestelde maaidatum gras? Wat betekent dat voor de inkuilbaarheid van het gras, en wordt hooi van uitgestelde maaidatum beter opgenomen dan kuil? Dit onderzochten het ...
help
Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Agtmaal, M. van \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ Floris, P. \ 2019
Mycorrhizaschimmels gaan een samenwerking met plantenwortels aan en vergroten daarmee het worteloppervlak. In ruil voor suikers van de plant nemen mycorrhiza’s stikstof, fosfor en water op, en verbeteren door middel van glomaline de bodemstructuur en ...
help
Weerkrachtig Zuid-Holland : voorbereid op weersextremen en bodemdaling : klimaatadaptatiestrategie Provincie Zuid Holland [Boek]
Smit, W. \ Wit, A. de \ [2019]
Dit document geeft richting aan de inzet van de provincie Zuid-Holland op het gebied van klimaatadaptatie en bodemdaling en is een startpunt voor inhoudelijke doorontwikkeling van ons omgevingsbeleid.
help
Voorweiden voor weidevogels \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoekstra, N. \ Wit, J. de \ Houwelingen, K. van \ Manhoudt, A. \ 2019
Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzochtof beheerpakketten met voorweiden een goed alt ...
help
Veertig jaar onderzoek aan de bladvlekkenziekte van tomaat \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wit, P.J.G.M. de \ 2019
Toen ik op 5 juni 2014 afscheid nam als hoogleraar Fytopathologie, had ik bijna 40 jaar onderzoek gedaan aan de schimmel Cladosporium fulvum, de veroorzaker van de bladvlekkenziekte van tomaat. Na mijn afstuderen in de plantenziekten­kunde aan de toe ...
help
Presentaties congres Building green smart and healthy [Presentatie]
Snep, R. \ Duijn, B. van \ Maasland, G. \ Hermans, T. \ Hoeven, F. van der \ Mulder, I. \ Hekhuis, J. \ Heijnen, A. \ Dijk, R. van \ Beugels, B. \ Hiemstra, J. \ Gout, M. \ Kort, R. de \ Dings, G. \ Wit, D. de \ Maas, J. \ Palacios, J. \ Wijten, G. \ 2019
Presentaties congres Building green smart and healthy, 31 januari 2019. Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten! / Robbert Snep, Greening Buildings on the Inside / Bert van Duijn, MVRDV / Gideon Maasland, ...
help
Hoe wordt de effectiviteit van vaccinatie beïnvloed? \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wiegel, J. \ Wit, S. de \ 2019
We vaccineren om kippen te beschermen tegen ziekten, maar het resultaat is niet altijd zo goed als verwacht. Hoe komt het dat vaccins de ene keer wel goede bescherming geven en het resultaat de andere keer tegenvalt?
help
Windbreekgaas tegen AI: effectief of niet? \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wit, S. de \ Rond, J. de \ 2019
In de strijd tegen AI kunnen alle beetjes helpen. Windbreekgaas voor de ventilatieopeningen zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de insleep van vogelgriep via de luchtinlaat vermindert. Reden voor een pilotonderzoek, op initiatief van de werkgr ...
help
De droogte van 2018 : verslag voorjaarssymposium NHV maart 2019 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wit, J. de \ 2019
Weinig mensen zal het ontgaan zijn dat het jaar 2018 droog was. Het NHV Symposium van 21 maart 2019 had daarom als thema 'Droogte'. We waren te gast bij TNO in Utrecht. Gedurende de dag werd het thema 'Droogte' belicht vanuit verschillende invalshoek ...
help
Datareport Kustgenese 2.0. [Boek]
Werf, J. van der \ Álvarez Antolínez, J.A. \ Brakenhoff, L. \ Gawehn, M. \ Heijer, K. den \ Looff, H. de \ Maarsseveen, M. van \ Meijer-Holzhauer, H. \ Mol, J.-W. \ Pearson, S. \ Prooijen, B. van \ Santinelli, G. \ Schipper, C. \ Tissier, M. \ Tonnon, P.K. \ Vet, L. de \ Vermaas, T. \ Wilmink, R. \ Wit, F. de \ 2019
Rijkswaterstaat, Deltares en de partners van het STW SEAWAD onderzoeksproject, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente, ontwikkelen in het programma Kustgenese 2.0 (KG2) kennis van het Nederlandse kustsysteem. Een b ...
help
Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland : rapportage fase 1: ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en tussentijdse bevindingen [Boek] - Definitief
Eertwegh, Gé van den \ Bartholomeus, Ruud \ Louw, Perry de \ Witte, Flip \ Dam, Jos van \ Deijl, Dion van \ Hoefsloot, Peter \ Clevers, Sharon \ Hendriks, Dimmie \ Huijgevoort, Marjolein van \ Hunink, Joachim \ Mulder, Niels \ Pouwels, Janneke \ Wit, Janine de \ 2019
De zomer van 2018 was bijzonder droog. Op de hogere zandgronden van Nederland ontstonden er daardoor problemen met de watervoorziening voor landbouw en natuur. Dit rapport beschrijft de resultaten van Fase 1 (van 3) van een project naar de gevolgen v ...
help
VIR-check : zijn er nog virussen in de stal aanwezig? \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wit, S. de \ 2019
Het kan zijn dat virussen in een stal het schoonmaken en desinfecteren overleven. Dit zie je alleen pas als er kuikens aanwezig zijn. Wanneer er bij een leeftijd van zes of zeven dagen al veel virus in de darmen wordt aangetoond bij de kuikens, betek ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.