help
Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019 [Boek]
Adams, Annemiek \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Bos, Gerdien \ Clerkx, Sandra \ Janssen, John \ Kleunen, André van \ Remmelts, Wilmar \ Rooijen, Nils van \ Schaminée, Joop \ Schmidt, Anne \ Swaay, Chris van \ Wijnhoven, Sander \ Woestenburg, Martin \ Aar, Mies van \ 2020
In deze brochure worden de rapportages in twee delen beschreven. In het eerste deel wordt een landelijk overzicht gegeven van de staat van instandhouding van habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn en de status en trends in verspreiding en po ...
help
Onderzoek naar een kennisbasis voor natuurgedreven landbouw [Boek]
Dijk, J. van \ Veer, G. van der \ Woestenburg, M. \ Stoop, J. \ Wijdeven, M. \ Veluw, K. van \ Schrijver, R. \ Akker, J. van den \ Woudenberg, E. van \ Kerkhoven, D. \ Slot, M. \ 2020
help
Thema ruimtelijke kwaliteit in ruimte voor de rivier \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Woestenburg, M. \ Nijhuis, L. \ 2018
Themadeel over het programma Ruimte voor de Rivier dat een unieke dubbeldoelstelling had: zorg voor meer veiligheid en zorg voor meer ruimtelijke kwaliteit. Het programma is inmiddels afgelopen en het is dus tijd om eens terug te blikken en te evalue ...
help
Rassen die passen in streekeigen natuur en cultuurlandschappen \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Woestenburg, M. \ Zegwaard, A. \ 2017
Er een groeiende behoefte is aan informatie over het inzetten van zeldzame huisdierrassen in natuur- en landschapsbeheer en de extensieve agrarische bedrijfsvoering. Dat bleek tijdens de jaarlijkse dag voor terreinbeheerders, die 29 september werd ge ...
help
Kleine landschapsvereniging streeft naar werelderfgoed \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2014
Alles begon in 1993 met twee Landloperskolonies. Nu wordt de jonge Vlaamse landschapsvereniging Kempens Landschap geprezen voor zijn "unieke werkwijze" met een belangrijke Europese prijs. Directeur Philippe De Backer legt uit waarom. Zeventien jaar w ...
help
Edese streekproducten voor iedereen \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2014
Ede is dit jaar de Hoofdstad van de Smaak en profileert zich als Proeftuin op de Veluwe. Dit gaat verder dan lekkere maaltijden, proeverijen en andere culinaire evenementen. Het evenement moet ervoor zorgen dat Edenaren en toeristen de streekproducte ...
help
Bausteine für die grenzüberschreitende Vechte : ein lebendigen Flachlandfluss zwischen Emlichheim und Hardenberg [Boek]
Maas, G. \ Woestenburg, M. \ 2013
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen ...
help
Eco-engineering en complexiteit [Boek]
Timmermans, W. \ Rurup, F. \ Spoelstra, J. \ Woestenburg, M. \ Jonkhof, J. \ 2014
Studenten van de opleiding Realisatie van Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoeken al jaren ongebaande paden om voor complexe problemen innoverende oplossingen te vinden en daarmee aansprekende projecten te realiseren. In deze projecten staat eco-e ...
help
Bouwstenen voor de grensoverschrijdende Vecht : een half-natuurlijke laaglandrivier tussen Emlichheim en Hardenberg [Boek]
Maas, G. \ Woestenburg, M. \ 2014
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen ...
help
Daarom eten we schaap [Brochure]
Woestenburg, M. \ [2014]
Dit kookboekje is bedoeld om mensen te helpen om schapenvlees en lamsvlees op de juiste manier te bereiden.
help
Kaderrichtlijn Water mist langetermijnvisie op land-waterbeheer \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2013
Leo Santbergen (Waterschap Brabantse Delta) promoveerde begin 2013 op een analyse van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in het Maasstroomgebied. Santbergen onderzocht de gedachten rond de kaderrichtlijn vanaf de eerste ideeën over invoerin ...
help
Heidebeheer zoekt aansluiting bij regionale economie \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2013
Van Noorwegen tot Portugal worden heidegebieden als beschermd natuurgebied beheerd. Maar bescherming van habitattypes in omheinde parken is niet voldoende, bleek tijdens de European Heathland Workshop. In het natuurbeheer moet een verbinding gezocht ...
help
Nederland groen : cultureel erfgoed en duurzame energie \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Prins, L. \ Woestenburg, M. \ 2013
Energie winnen wordt weer zichtbaar om ons heen. We hebben bijna alle gas, olie en steenkool onder onze voeten vandaan gehaald. Net als vroeger gaan we de kracht van wind, water en hakhout gebruiken, en die van de zon. Hoe passen al die groene zonnep ...
help
Het verhaal van de plek : placemaking en storytelling [Boek]
Timmermans, W. \ Goorbergh, F. van den \ Slijkhuis, J. \ Cilliers, J. \ Woestenburg, M. \ 2013
Het besef groeit dat het stedelijk groen meer is dan ecologie en biodiversiteit. Dat besef is in het hedendaagse groenbeheer nog geen gewoon-goed. Daarom willen we vanuit de praktijk van Hogeschool Van Hall Larenstein in dit boek proberen aan te geve ...
help
De waarden van de groene stad [Boek]
Timmermans, W. \ Cilliers, J. \ Slijkhuis, J. \ Woestenburg, M. \ [2012]
Groen zorgt voor een gezonde, leefbare, rendabele, schone en mooie stad, maar is ook economisch interessant voor de stad als vestigingsklimaat van bedrijven. In het Europese project Value (Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy) hebben ti ...
help
Wat is natuurbeleid nog in dit land? \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2012
‘Door de bomen het bos zien’ was de ondertitel van het symposium ‘Natuurbeleid anno 2012’ dat Hogeschool Van Hall Larenstein organiseerde op 4 juni 2012. Daar werd duidelijk dat het natuurbeleid onomkeerbaar verandert, en dat de economie en sectoren ...
help
Complexiteit en gebiedsontwikkeling [Boek]
Timmermans, W. \ Hakvoort, L. \ Hupkes, M. \ Woestenburg, M. \ 2012
Dit boek – Complexiteit en gebiedsontwikkeling – vertelt het verhaal over hoe docenten en studenten in het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein omgaan met complexiteit en gebiedsontwikkeling. Het is bedoeld voor iedereen die ...
help
Veluwse streekproducten smaken naar meer \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2012
De Veluwe is elf erkend Veluwse streekproducten rijker: brood, wijn, bier, eieren, aardappelen, gerookte forel, bronwater en stoofpotjes. Gegarandeerd gemaakt door Veluwenaren van Veluwse grondstoffen. Wellicht is dit een mooie start voor een intensi ...
help
Recht heeft sectorale oogkleppen op : landschapsjurist Fred Kistenkas: "Regels kunnen niet alles regelen" \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2012
De enige landschapsjurist van Nederland heeft een nieuw boek geschreven, Recht voor de groenblauwe ruimte. Fred Kistenkas schetst daarin een wetgever met ADHD die met een wirwar aan regels vooral sectorale belangen behartigt. Dat past niet bij duurza ...
help
Louis Le Roy (1924-2012) : estheet en wilde-tuinfilosoof \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2012
Op 87-jarige leeftijd is op 15 juni kunstenaar, ecofilosoof en wilde-tuinman Louis Le Roy overleden. Le Roy werd bekend van zijn Ecokathedraal en was in Groningen zijn tijd vooruit als tuinarchitect.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.