help
Entmateriaal van pruimenrassen uit Zweden \ Pomospost [Artikel]
Woldring, H. \ Dijk, L. \ 2018
www.npv-pomospost.nl
help
Van Allgroves Superb tot Zarecnaja Rannaja : notities over de pruimenrassen in buitenlandse fruitcollecties \ Pomospost [Artikel]
Woldring, H. \ 2017
Het enorme sortiment aan fruitrassen dat in de loop van de tijd in cultuur is ontstaan dreigt vooral om economische redenen te verdwijnen. In diverse landen, waaronder Nederland, zijn om die reden fruitbomen in collecties bijeengebracht met als belan ...
help
Bonne de Bry: een bijzonder pruimenras \ Pomospost [Artikel]
Woldring, H. \ 2013
www.npv-pomospost.nl Dit artikel gaat over Bonne de Bry, een pruimenras dat zijn oorsprong zou hebben in Bry-sur-Marne, een plaats bij Parijs, waar het in 1824 zou zijn ‘ontdekt’. Synoniemen zijn Belle de Bry en Belle de Paris en naar goed gebruik he ...
help
Houdbaarheid van hout: het laat-boreale dennenbos van Roderwolde (Dr) als case study naar de conserveringsomstandigheden van hout in veen \ Grondboor en hamer [Artikel]
Woldring, H. \ Zomer, J. \ 2009
Hout in veen geeft een beeld van de autochtone boomgroei in het verleden. In de afgelopen jaren werden bij het omwerken van een 60 cm dikke veenlaag in het Stobbenven bij Roderwolde grote aantallen stobben en stammen van grove den verwijderd. het den ...
help
De vestiging, ondergang en conservering van het laat-boreale dennenbos van Rolderwolde: een palynologische reconstructie \ Nieuwe Drentse volksalmanak : jaarboek voor geschiedenis en archeologie... [Artikel]
Woldring, H. \ Zomer, J. \ 2009
Sinds 2001 wiordt door de paleontologische afdeling van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen) palynologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied rond Roderwolde en het beekdal van het Peizediep (gemeente Noordenveld). O ...
help
Vegetatiehistorie van de onverveende pingo "De Oorsprong" (Noordlaren, Gr.) \ Paleo-aktueel / Rijksuniversiteit Groningen, Biologisch-Archaeologisch Instituut [Artikel]
Woldring, H. \ Niesink-van der Veen, Y.R. \ Cleveringa, P. \ 2008
help
De palaeoecologie van Duurswold: vroeg-Holocene landschapsontwikkeling \ Paleo-aktueel / Rijksuniversiteit Groningen, Biologisch-Archaeologisch Instituut [Artikel]
Woldring, H. \ Boer, P. de \ Bottema-Mac Gillavry, J.N. \ 2006
help
Van hoog naar laag: migratie van Myrica gale in het Holoceen \ Belgeo : revue belge de geographie = Belgisch tijdschrift voor geografie = Belgische Zeitschrift fuer Geographie = Belgian journal of geography [Artikel]
Cleveringa, P. \ Woldring, H. \ Smeerdijk, D. van \ 2006
Historisch-ecologisch onderzoek betreffende wilde gagel. In dit artikel komen aan bod: huidige vegetatie en palynologie, geologie en hydrologie, de archeologie het Drents Plateau. Daarnaast aandacht voor de gagel in Noord-Nederland en Noord-Holland
help
Hydrologie van de pingo "vagevuur" (Nietap, Dr.) in het Laat-Glaciaal en Holoceen \ Paleo-aktueel / Rijksuniversiteit Groningen, Biologisch-Archaeologisch Instituut [Artikel]
Woldring, H. \ 2001
help
Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras [Boek]
Snijders, P.J.M. \ Woldring, J.J. \ Geurink, J.H. \ 1987
In 4 veeljarige proeven op blijvend grasland in Hemrik, Den Ham, Ruurlo en Friens werd het effect van injectie van runderdrijfmest (circa 5 kg N-totaal per ton) op de opbrengst aan drogestof en N onderzocht. De proef in Friens lag op kleigrond, de an ...
help
Zelfzorg en verzorging : perspectieven van de verzorgingsstaat [Boek]
Musschenga, A.W. \ Vermaat, A.J. \ Woldring, H.E.S. \ 1985
help
De pluriforme stad, een veelzijdige samenlevingsvorm van vrede en vreugde \ Volkshuisvesting [Artikel]
Woldring, H.E.S. \ 1985
Filosofische verhandeling over de stad tijdens symposium 'De Komplete Stad', georganiseerd door Woningstichting Patrimonium in Hilversum, dec. 1984
help
Invloed van herinzaai en stikstof op de opbrengst en de botanische samenstelling van grasland : tweede verslag van een proef te Gilze van 1971 - 1974 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1975
In 1962 werd op een perceel. zandbouwland te Gilze (N.B.) een graslandproefveld aangelegd om de invloed van herinzaaien op de opbrengst en botanische samenstelling na te gaan bij twee stikstofniveaus. Een verslag van het onderzoek in de periode 1963 ...
help
Invloed van grondbewerking op heringezaaid blijvend grasland : verslag van een onderzoek op zware zeeklei in de jaren 1961 tot en met 1972 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1975
help
Periodieke herinzaai van grasland met diepe en ondiepe grondbewerking : resultaten van onderzoek in de jaren 1968 tot en met 1973 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1975
help
Stikstofbemesting op grasland in het voorjaar : verslag van een onderzoek in de jaren 1971 t/m 1973 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1975
help
Invloed van grondbewerking en stikstof op de produktie en botanische samenstelling van grasland : verslag van PAW 1120 in de periode 1965 t/m 1970 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1974
help
Het effect van maatregelen tegen het aaltje Trichodorus teres in grasland : verslag van een onderzoek te Wieringerwerf van 1967 t/m 1970 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1972
help
Ontwatering van gras - en bouwland op rivierklei [Boek]
Hoogerkamp, M. \ Woldring, J.J. \ 1965
help
Ontwatering van rivierklei : resultaten van het grondwaterstandsproefveld CI 1300 te Kerkwijk [Boek]
Hoogerkamp, M. \ Woldring, J.J. \ 1965
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.